Realdania støtter økonomisk tænketank

Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økono­miske tænke­tank Kraka. Støtten til tænke­tankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af sam­fundets vigtige problem­stil­linger til bred nytte i sam­fund­et.

Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen) "Kom­plek­se ud­for­drin­ger som for ek­sem­pel af­folk­ning af…