Ekspert: Fondspriser kræver stort forarbejde

En fondspris kan bruges som en strategisk positio­nering, der kan være med til at le­gi­ti­me­re fondens formål og sørge for mere kvalifi­cerede ansøg­ninger til fonden. Men det kræver ressour­cer, ny­tænk­ning og invol­vering af interesse­gruppen for prisen. Det siger Christian Have, ejer af Have Kommuni­kation og involveret i udvik­ling og profi­lering af flere fondspriser.

Christian Have Chri­sti­an Ha­ve, ejer af Ha­ve Kom­mu­ni­ka­tion me­ner, at det…