Ngo’er: Vi tilpasser os fondenes strategier

Flere af landets store indsamlende ngo’er er erfarne specialister inden for hver deres om­rå­de i civilsamfundet. Alligevel oplever flere af disse profes­sionelle organisationer, at de må forrykke deres egne dags­ordner og indsatser for at passe ind i fondenes nye rolle som strategiske og kataly­tiske aktører. 66 medlemmer af ISOBRO har svaret på en anonym rund­spørge om samarbejdet med fonde, hvor ngo’erne blandt andet vurderer fondenes kompetence­bidrag i partner­skabs­projekter.

Survey – vi er eksperter i... ”Over­le­vel­ses­præ­mis­sen for ngo’er i dag er at væ­re…