Nordea-fonden vil slå et slag for demokratiet

Demokratiet er stærkt i Danmark. Og netop derfor er tiden inde til at styrke unges de­mo­kra­tis­ke deltagel­se endnu mere. Det mener adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Leh­mann Ander­sen, der ser frem til at kunne støtte flere unges engage­ment i sam­fundet over de kommende år.

Nordea-fonden – Røst Festival (foto: Nordea-fonden) "“Røst ev­ner at brin­ge un­ge sam­men i fy­sisk sam­ta­le,…