Realdania sætter sig nye mål

Realdania justerer strategien efter et år, hvor uddelingerne var på et af de højeste ni­veau­er i foreningens historie. Formuen gav et afkast på 2,2 mia. kr., og med­lems­stra­te­gi­en bar frugt og vendte tilbagegang til markant medlemsfremgang. Men foreningen kan blive dygtigere til sine katalytiske indsatser – derfor justerer ledelsen nu filantropi­stra­te­gi­en og indfører mål i stedet for programmer. Dermed skærper Realdania fokus på sin ’funders role’, siger adm. direktør Jesper Nygård.

Realdania – seks mål "Po­in­ten med må­le­ne frem­for pro­gram­mer­ne er, at vi via…