Træg bestyrelse i BRFfonden bryder fondsloven

I strid med fondsloven har bestyrelsen i to år undladt at udpege et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, og den har indtil videre været over fire år om at udarbejde en ny strategi. Fonds­ledelsen har i den periode modtaget honorar for over 8 mio. kr. fra fonden, som siden fusionen mellem BRFkredit og Jyske Bank ikke har haft andre aktiviteter end ejerskabet af en aktiepost på 20 procent i Jyske Bank.

Tiden går...

Be­sty­rel­sen i lan­dets 10. stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, BRF­fon­den, har væ­ret me­re end 4½ år om at ud­vik­le en ny…