Villum Fonden vender skråen – og satser på forskningens fødekæde

Direktør Lars Hansen løber stafetten videre i et interview om Villum Fondens rolle som samfundsaktør, og hvorfor fonden ikke er mere kendt. Han fortæller om vigtigheden af at benytte sig af flere fil­an­tropiske metoder og ikke stirre sig blind på det seneste filantropiske modeord. Og om et nyt ambitiøst programområde, som sætter ind i de tidligste stadier af forskningens fødekæde. Han giver depechen videre til direktøren for Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard, for at høre mere om, hvordan en lokalt forankret fond, ser på strategiudvikling.

Lars Hansen, direktør i Villum Fonden Lars Han­sen er di­rek­tør for ud­de­lings­om­rå­der­ne i Vil­lum…