Carlsbergfondet rydder op i fundatsen
Carlsbergfondet præciserer nu i sin fundats, at Tuborgfondet ikke er en selvstændig fond, og at bestyrelsen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Samtidig får fonden lovliggjort honorarerne til komité­med­lem­mer­ne, og inden længe overlader Flemming Besen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til Anne Marie-Skov.
Røde og blå penge
Tuborgfondets bestyrelse har fastsat en ny målsætning for fondens uddelinger. Fremover skal halvdelen af støtten være til gavn for erhvervslivet.
Valgaften i Realdania (foto: Steffen Stamp for Realdania)
Medlemmerne i Realdania har den ultimative magt over formuen på 23 mia. kr. Hvis de ville, kunne de kræve medbestemmelse over uddelingerne. Og som det sker i pensionskasserne, kunne de rejse en debat om placering af formuen i bedre formål. Men i 18 år har de stillet sig tilfredse med, at de filantropiske aktiviteter drives af et professionelt sekretariat udenfor medlemmernes indflydelse. Alligevel møder de op i hundredvis, når Realdania inviterer til valgmøde, middag og underholdning. Danmarks Fonde er taget med til valgaften i Tivoli Hotel & Congress Center for at blive klogere på demokratiet og medlemmerne i landets rigeste, almennyttige, uddelende forening.
Michael Brockenhuus-Schack (foto: Niels Hougaard)
Filantropi er, hvad foreningen Realdania handler om. I modsætning til de erhvervsdrivende fonde består Realdania principielt kun af tre grundsten: Medlemmerne, formuen og filantropien. Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér – i udfoldelsen af Realdanias governance – at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview.
Forum for forskningsfinansiering
Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i arbejdstøjet for at skitsere farbare veje frem.
Anne-Marie Skov
Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher overlader formandsposten i Tuborgfondet til Anne-Marie Skov.
Katja Hose
På Aalborg Universitet udnævnes 38-årige Katja Hose til professor i datalogi på baggrund af en ny bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Den nye professor skal gøre det lettere at navigere i informationshavet.
Evaluering
I alt 47 ud af 57 større danske fonde oplyser, at de foretager evalueringer af deres filantropiske aktiviteter. De resterende 10 fonde oplyser ikke om deres evalueringspraksis. Ifølge en evalueringsekspert kan tendensen beskrives som en ‘amerikanisering’.
Evaluering (illustration: Freepik.com)
Ifølge en ny optælling foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde evaluerer mindst 47 ud af 57 af de største danske fonde deres filantropiske aktiviteter. Men hvornår, hvordan og hvorfor bør man evaluere sine indsatser? Lundbeckfonden, Oak Foundation Denmark, Carlsbergfondet og Tuborgfondet byder her ind med svar fra fire forskellige vinkler.
Tommy Ahlers (foto: Kim Vadskær)
Ifølge de fem deltagende private fonde stiller man hverken med krav eller konkrete løs­nings­mo­del­ler. Til gengæld efterlyser fondene akademisk lederskab fra universiteterne og ikke mindst trans­parens om de indirekte omkostninger ved forskning. Universiteterne selv erkender, at de kunne blive skarpere. Sådan lyder hoved­bud­ska­berne inden første mø­de i Forum for Forsknings­finansiering.