Den 27. november mødes de 17 medlemmer af Forum for Forskningsfinansiering for før­ste gang. Forummet skal fremover ”udgøre en platform for dialog mellem centrale forskningsfinansierende og -udførende aktører i Danmark.” Første punkt på dagsordenen bliver en diskussion af fondenes indflydelse på retningen af dansk forskning.
Hanna Line Jakobsen
Novo Nordisk Fonden ansætter Hanna Line Jakobsen som programchef for det sociale og humanitære område. Hanna Line Jakobsen tiltræder den 1. december 2018, fortæller fonden i en pressemeddelelse.
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond
  Mads Lebech tiltræder i 1. kvartal 2019 stillingen som adm. direktør i Tryghedsgruppen, hvor han afløser Søren Kristiansen, der er tiltrådt som koncerndirektør i ejen­doms­in­ve­ste­rings­sel­ska­bet Dades. Det oplyser Tryghedsgruppen i en pressemeddelelse. Tryghedsgruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag Trygfonden. ”Vi er utrolig glade for at...
Agi Csonka (foto Pernille Greve)
Med fondenes stigende interesse for folkeskolen er der brug for både koordinering, vidensdeling og dialog mellem fondene og med centrale skoleaktører. Det mener Agi Cson­ka, programchef for Villum Fondens nye satsning på ‘Børn, unge og science’, hvor fonden de næste 10 år uddeler 50-100 millioner årligt.
Fondenes Dag 2018
Omtrent 200 deltagere havde sat hinanden stævne, da Fondenes Dag løb af stablen i In­du­stri­ens Hus i København i går. Konferencens todelte hovedfokus på uddelingsstrategi og aktivt ejerskab blev belyst af både eksperter og bestyrelsesmedlemmer fra danske og udenlandske fonde. Skatteministeren skulle derudover præsentere seneste nyt om den ventede beskatningsmodel for erhvervsdrivende fonde, som risikerer at blive yderligere forsinket.
Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)
Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.
DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe
De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.
Hjerne
Ny uddelingsstrategi fra Lundbeckfonden skal bringe Danmark ind i hjerneforskningens verdenselite og sikre udvikling af nye talentfulde hjerneforskere. Strategien lanceres i løbet af efteråret.
Hovedet i Havet
Folkeskolen er ved at nå mætningspunktet for fondsprojekter på visse områder. Da mange fonde satser på de samme områder, er fondene nogle steder en belastning for skolerne, mener forsker. Danmarks Lærerforening er bekymret over udviklingen, og efterlyser politisk stillingtagen og styring af fondsmidlerne. Foreningen opfordrer til debat om, hvordan fondene egentlig påvirker folkeskolen.
Skulpturparken i Herning
Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulpturparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kulturministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig lovliggøres dele af Skulpturparkens nye udtryk.