Folkemødet – skolefonde
Kritiske lærere, kommuner og politikere har længe efterlyst dialog med de mange danske fonde, der bevilger penge til folkeskolen. På årets Folkemøde stillede både A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden og Villum Fonden op for at tale om fondenes indflydelse på folkeskolen. Kritikerne erkendte, at de må se indad, men pegede også på fondsmidlers skævvridning som et fortsat problem.
Folkemødet– folk foran verdensmålsport
Transpa­rens er en hård valuta for moderne fonde – også på årets Folke­møde. Men folk og fonde taler forbi hinanden, når snakken falder på trans­parens, og fondene peger på deres efter­levelse af Anbefaling­erne for god Fonds­le­del­se. At dømme efter fonds­de­bat­ter­ne i Allinge har anbefaling­erne nemlig ikke klang­bund ret langt uden for fondenes egen verden. Det kan være en tanke værd, når fondene møder sine interessenter.
Industriens Fond – verdensmål
Industriens Fond opdaterer sin uddelingspolitik. Arbejdet med bæredygtighed og digitalisering bliver fremover vigtigere. FN’s verdensmål får også en større betydning for fondens uddelinger.
Nikolaj Kamedula
Nikolaj Kamedula er ny Senior Investment Director hos Lundbeckfonden Invest.
Tuborgfondet – bestyrelse 2019
Iværksætter Allan Fenger og psykolog Mozhdeh Ghasemiyani er udpeget til Tuborgfondets bestyrelse.
Benny Engelbrecht på Folkemødet 2019
Benny Engelbrecht (S) roser de danske fonde for at prioritere naturvidenskabelige og teknisk forskning. Hvis fondene prioriterede humaniora højere, ville det “virkelig ikke være godt for vores samfundsudvikling,” sagde Engelbrecht på Folkemødet i Bornholm. Meldingen falder samtidig med et nyt udspil fra en sammenslutning af interes­se­or­ga­ni­sa­tioner, der ønsker mere naturvidenskabelig og teknisk forskning.
FV19 – fondspolitik
Der er stemning for en række politiske ændringer af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalgte partier vil nemlig hæve konsolideringsfradraget, ligesom der er flertal for at lempe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Desuden kan der også vise sig flertal for at samle fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og måske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.
Folkemødet 2018 (foto: Joshua Tree Photography)
Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har trevlet årets folkemøde-program igennem og peger her på otte arrangementer, hvor fondsbranchen og ikke mindst fondenes rolle i den danske samfundsudvikling bliver sat til debat. Derudover giver vi et overblik over de arrangementer, hvor en række fonde er repræsenteret enten som arrangører eller paneldeltagere i debatterne.
Isobro – fundraisingkonference 2019
Indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, Isobro, har valgt at genindføre to priser: Fundraising- og engagementsprisen. De bliver uddelt på organisations årlige fundraisingkonference til september.
Steen Thomsen – tiltrædelsesforelæsning som Novo Nordisk Foundation Professor of Enterprise Foundations på CBS
Erhvervsdrivende fonde er et af de fænomener, hvor virkeligheden nægter at tilpasse sig økonomisk teori. Dét er samtidig en af grundene til, at den nytiltrådte professor i erhvervsfondsledelse, Steen Thomsen, finder fondene værd at forske endnu mere i. Det fortalte han under sin tiltrædelsesforelæsning som Novo Nordisk Foundation Professor of Enterprise Foundations på CBS. Adm. direktør i A.P. Møller Fonden, Henrik Tvarnø, argumenterede desuden for, at der trods fondsstøtten ”ikke er nogen elefant i rummet.”