Evalueringskapacitet
For at blive bedre til at gennemføre og anvende evaluering bør fondene opbygge deres evalueringskapacitet. Det er den helt korte anbefaling fra en ny forskningsartikel af seniorrådgiver Mikkel Nedergaard fra Bikubenfonden. Her uddyber han sine tanker og peger på udfordringer, som fonde bør være opmærksom på, hvis de vil blive bedre til at evaluere.
Arv
Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til formålet. Det glæder Børnecancerfonden og SOS Børnebyerne. Men et trecifret millionbeløb fra afdøde mennesker kan fortsat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.
GDPR – Frederiksberg Boligfond
Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond, Frederiksberg Boligfond, afleverede i sidste uge sin forklaring på et alvorligt datalæk til Datatilsynet. Nu vurderer tilsynets jurister, hvilke konsekvenser sagen skal have for fondsledelsen. ”Nu har vi modtaget redegørelsen og tager inden for en uges tid stilling til, hvad der videre skal ske,” siger...
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond – Togo
Når man som ngo skal skabe vedvarende forandring og bæredygtige løsninger, kræver det både et langsigtet perspektiv og en konstruktiv dialog med de private fonde. “Det, der er vores opgave som organisation, er at finde det match, der er mellem en organisation og fondene – så fondene ikke finansierer noget, der ikke passer til dem,” siger programdirektør Anne Smith Petersen.
Otto Mønsted - OMA
Otto Mønsteds Fond og Manufacturing Academy of Denmark (MADE) indgår samarbejde om to nye priser til unge produktionsforskere og deres banebrydende idéer.
Reumert-statuetten – skabt af John Kørner
En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.
Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)
Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økonomiske tænketank Kraka. Støtten til tænketankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af samfundets vigtige problemstillinger til bred nytte i samfundet.
Spar Nord Fonden – Hadsundvej
Ansøgningerne strømmer til Spar Nord Fonden, som satte uddelingsrekord i 2018. Der­ud­over var året præget af tre store nyskabelser, skriver fonden i en pressemeddelelse.
Søren Bergenser
Opgaver fra flere og flere ressortområder blander sig i bunkerne hos de medarbejdere, der fører kontrol med landets cirka 11.000 fonde. ”Fondsmyndighederne er voldsomt underbemandede, og ordningen med revisorerne, der skulle være tilsynets forlængede arm, fungerer ikke,” vurderer fondsretsekspert.
Tryghedsgruppen – medlemsmøder
Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden, tager nu yderligere skridt for at fremme medlemsdemokratiet. Næsten 2.500 medlemmer har meldt sig til fire valg- og orienteringsmøder i forbindelse med repræsentantskabsvalget i Region Nordjylland.