Nationale test – sæt to streger
En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kunne være mere præcise, er de ikke enige om konsekvenserne for de fondsfinansierede indsatser.
Nordea-fonden – Røst Festival (foto: Nordea-fonden)
Demokratiet er stærkt i Danmark. Og netop derfor er tiden inde til at styrke unges demokratiske deltagelse endnu mere. Det mener adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, der ser frem til at kunne støtte flere unges engagement i samfundet over de kommende år.
FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance
Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.
Christian Christrup Kjeldsen, lektor på DPU
Efter den seneste tids blæst om folke­sko­lens nationale tests, appellerer en forsker på om­rådet nu til de danske fonde om at bidrage til udviklingen af testene. Med fondenes hjælp kan vi få løst et samfundsproblem og gøre Danmark til et foregangsland på om­rådet, lyder det således fra Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet.
Morten Aagaard
Tidligere direktør i Lego Fonden, Morten Aagaard, indtræder i bestyrelsen for Fonden Ensomme Gamles Værn.
Bikuben Kollegiet Ørestad
Bikubenfonden er pr. 11 april fusioneret med Kollegiefonden Bikuben, som ejer tre kollegier. Overskuddet på kollegiedriften vil fremover gå til uddelinger indenfor Bikubenfondens uddelingsstrategi.
National strategi?
De almennyttige midler risikerer at blive brugt ineffektivt, hvis ikke politikere sender tydeligere signaler til fonde og andre filantroper. Sådan lød advarslen fra Realdanias adm. direktør Jesper Nygård i en paneldebat om kulturpolitik. A.P. Møller Fondens adm. direktør Henrik Tvarnø og kulturminister Mette Bock (LA) er ikke enige.
Christine Maxner – JUC’s årlige fondskonference 2019
Fondstilsynets uddelingskontrol resulterede sidste år i påbud til 10 pct. af de erhvervsdrivende fonde. Langt størstedelen handlede dog om legatarfortegnelser. Tilsynet gav kun enkelte alvorlige påbud – bl.a. med krav om tilbagebetaling af ulovlige uddelinger. Det fortalte kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Christine Maxner, på JUC’s årlige fondskonference, hvor hun også afslørede temaet for dette års kontrolindsats.
Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Danmark har brug for en vision for fremtidens videnssamfund, og fondene vil sidde med ved bordet, når den skal formuleres. Sådan lød nogle af budskaberne fra debatten om fondenes rolle i den frie forskning ved årsmødet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Donationsregler presser frie skoler
Med de kommende regler for donationer til frie skoler og gymnasier skal samtlige donationer over 20.000 kroner offentliggøres. Den manglende mulighed for anonymitet kan få både fonde, privatpersoner og virksomheder til at holde sig fra at donere til de frie skoler – og i værste fald tage livet af skoler i Udkantsdanmark, mener skoleforeningerne. De nye regler er endnu et skred i forhold til donorbegrænsninger for civilsamfundet.