Michael Brockenhuus-Schack (foto: Niels Hougaard)
Filantropi er, hvad foreningen Realdania handler om. I modsætning til de erhvervsdrivende fonde består Realdania principielt kun af tre grundsten: Medlemmerne, formuen og filantropien. Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér – i udfoldelsen af Realdanias governance – at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview.
Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)
Foreningen af danske ejendomsejere, Realdania, får nu en elektriker blandt med­lem­mer­ne af det 109 mand store repræsen­tantskab. En selvopstiller og tre af bestyrelsens kandidater blev valgt til repræsentant­skabet, da ca. 450 gæster var til valgmøde i Fredericia.
Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)
Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Peter Gæmelke, Norliv
Foreningen Norliv fik sidste år et overskud på 460 mio. kr. Repræsentantskabet har besluttet at fordele beløbet mellem bonus til medlemmerne og almennyttige uddelinger. De første uddelinger til projekter inden for mental sundhed kan ske allerede inden sommer.
Jesper Hjulmand
Efter fem år som formand udtræder Jørgen Huno Rasmussen af bestyrelsen for Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden. Jørgen Huno Rasmussen stod blandt andet i spidsen for den konflikt­løs­ning, som i 2015 førte til en spaltning af Trygheds­gruppen og stiftelsen af Foreningen Nordea Liv & Pension (i dag Norliv). Jesper Hjulmand er valgt som ny formand.
Tryghedsgruppen – repræsentanter
Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stemmesluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.
Repræsentantskabsmøde, Foreningen Norliv 2017
Foreningen Norliv har sat sig for bordenden i Nordea Liv & Pension, og medlemmerne bliver i de kommende år eneejer af pensionsselskabet. Men det ændrer ikke på Norlivs almennyttige ambitioner, siger foreningens formand, Peter Gæmelke. I næste måned kæmper 49 kandidater om 26 pladser i foreningens besluttende myndighed, repræsentantskabet.
Moderne Filantropi
Realdania lægger stor vægt på at bringe parter sammen om at løse problemer i samfundet, fortæller adm. direktør Jesper Nygård i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Foreningen Realdania er i sit filantropiske arbejde inspireret af amerikansk fondspraksis – og af Pippi Langstrømpe.