Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Peter Gæmelke, Norliv
Foreningen Norliv fik sidste år et overskud på 460 mio. kr. Repræsentantskabet har besluttet at fordele beløbet mellem bonus til medlemmerne og almennyttige uddelinger. De første uddelinger til projekter inden for mental sundhed kan ske allerede inden sommer.
Jesper Hjulmand
Efter fem år som formand udtræder Jørgen Huno Rasmussen af bestyrelsen for Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden. Jørgen Huno Rasmussen stod blandt andet i spidsen for den konflikt­løs­ning, som i 2015 førte til en spaltning af Trygheds­gruppen og stiftelsen af Foreningen Nordea Liv & Pension (i dag Norliv). Jesper Hjulmand er valgt som ny formand.
Tryghedsgruppen – repræsentanter
Valgdeltagelsen var rekordhøj ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg i Region Midtjylland. Medlemmerne har indflydelse på Trygfondens uddelinger og valgets stemmesluger, Anja Romby Hauge gik til valg på flere lokale uddelinger.
Repræsentantskabsmøde, Foreningen Norliv 2017
Foreningen Norliv har sat sig for bordenden i Nordea Liv & Pension, og medlemmerne bliver i de kommende år eneejer af pensionsselskabet. Men det ændrer ikke på Norlivs almennyttige ambitioner, siger foreningens formand, Peter Gæmelke. I næste måned kæmper 49 kandidater om 26 pladser i foreningens besluttende myndighed, repræsentantskabet.
Moderne Filantropi
Realdania lægger stor vægt på at bringe parter sammen om at løse problemer i samfundet, fortæller adm. direktør Jesper Nygård i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Foreningen Realdania er i sit filantropiske arbejde inspireret af amerikansk fondspraksis – og af Pippi Langstrømpe.
Trygfonden
Der bliver kamp om pladserne ved Tryghedsgruppens repræsentantskabsvalg til januar. Tryghedsgruppen har offentliggjort listen over de 38 godkendte kandidater, der skal kæmpe om at få indflydelse på Trygfondens bevillinger og på bonuskroner til kunderne i Tryg.
Nyhedsbrevet Danmarks Fondes Demokratimåling
Demokratiet har trange kår i flere af de medlemsstyrede foreninger, der har overtaget milliardstore aktiver fra den finansielle sektor. Men der er også lyspunkter for de medlemmer, der ønsker indflydelse på foreningernes almennyttige uddelinger på i alt 1,5 mia. kr. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratimåling i syv finansdemokratier, som opnår en gennemsnitlig score på 4,5 ud af 11 mulige demokratipoint. Bedst står det til i Trygfonden og Norliv. Helt i bund ligger Foreningen Alm. Brand, der tilsyneladende har begravet medlemsdemokratiet. Imellem ligger Bornholms Brand, Østifterne, Realdania og Foreningen LB. Snart kommer flere uddelingsmillioner i spil, og dermed lurer flere kampe om den filantropiske magt.
Digitale valg
Fra pseudo-demokrati til moderne digitalt medlemsstyre. Fire ud af syv medlemsstyrede filantropiske foreninger afholder repræsentantskabsvalg på fysiske valgmøder. Men der hvor valgdeltagelsen ligger højest er i Tryghedsgruppen (Trygfonden) og i foreningen Norliv, som bruger digitale valg. Det fremgår af Nyhedsbrevet Danmarks Fondes demokratimåling. ”Hvis man ønsker at få de yngre medlemmer i spil, så nytter det ikke med valgmøder, for de unge gider ikke dukke op for en god middag,” siger Cathrine Riegels Gudbergsen, der er valgt ind repræsentantskabet i tre af de syv foreninger.
Alm. Brand Domicil - Midtermolen
Hovedaktionæren bag forsikringsselskabet Alm. Brand barsler så småt med en pendant til Trygfonden. Foreningen Alm. Brand af 1792 er begyndt at tjene penge, men formuen vil ikke blive brugt på kundekroner. Magten i den kundeejede forening er fastlåst i et næsten selvsupplerende repræsentantskab, der har sat ca. 400.000 medlemmer uden for indflydelse. Situationen minder om Tryghedsgruppen i forrige årti, og der er brug for et medlemsoprør, mener fhv. bankdirektør Jørn Astrup Hansen, der stod i spidsen for oprøret i Tryg i anden halvdel af 00’erne.