Realdania – uddelinger og investeringer

Realdania i vadested med fossile investeringer

Imens Realdania arbejder filantropisk for FN’s klimamål og skaber løsninger for konsekvenserne af den globale opvarmning i kystbyerne, så er formuen placeret i nogle af de mest klimafjendtlige selskaber i verden. Foreningen har investeringer i en lang række CO2-tunge aktier som Exxon, Chevron og Anglo American. Realdanias klimapartner, Concito, mener at også filantropiske fonde bør afdække deres egen risiko i forhold til klimaudfordringen. ”Vi er i et vadested, hvor vi overvejer at lægge en større del af vores investeringer missionsdrevet,” forklarer adm. dir. i Realdania, Jesper Nygård.
Klimakamp (foto: Dansk Arkitektur Center / Marie Kongsted Joensen)

Realdania iscenesætter unge klimaaktivister med ny udstilling

Realdania støtter Dansk Arkitektur Center (DAC) og Roskilde Festival i åbningen af ud­stil­ling­en Nutidens forbrug – Frem­ti­dens problem, der skal skabe opmærk­somhed om Verdens­mål #11 – Bære­dygtige byer og lokal­samfund.
Tryghedsgruppen – repræsentantskabsvalg i Region Nordjylland

Rekordhøj valgdeltagelse i Tryghedsgruppen

Der blev sat ny rekord for valgdeltagelse, da Tryghedsgruppen holdt repræsentantskabsvalg i Region Nordjylland. De otte valgte får blandt andet indflydelse på Trygfondens uddelinger.
Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)

Realdania støtter økonomisk tænketank

Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økonomiske tænketank Kraka. Støtten til tænketankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af samfundets vigtige problemstillinger til bred nytte i samfundet.
Tryghedsgruppen – medlemsmøder

Tryghedsgruppen lancerer valgmøder

Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden, tager nu yderligere skridt for at fremme medlemsdemokratiet. Næsten 2.500 medlemmer har meldt sig til fire valg- og orienteringsmøder i forbindelse med repræsentantskabsvalget i Region Nordjylland.
Trygfondens Kystlivredning (foto: Trygfonden)

20 kandidater til 8 pladser i Trygfonden

I Region Nordjylland skal 20 kandidater kæmpe om 8 pladser i Tryghedsgruppens repræsentantskab. Vinderne får bla. indflydelse på Trygfondens lokale donationer.
Valgaften i Realdania (foto: Steffen Stamp for Realdania)

Valgaften i Realdania: ”Det er jo sindssygt mange penge”

Medlemmerne i Realdania har den ultimative magt over formuen på 23 mia. kr. Hvis de ville, kunne de kræve medbestemmelse over uddelingerne. Og som det sker i pensionskasserne, kunne de rejse en debat om placering af formuen i bedre formål. Men i 18 år har de stillet sig tilfredse med, at de filantropiske aktiviteter drives af et professionelt sekretariat udenfor medlemmernes indflydelse. Alligevel møder de op i hundredvis, når Realdania inviterer til valgmøde, middag og underholdning. Danmarks Fonde er taget med til valgaften i Tivoli Hotel & Congress Center for at blive klogere på demokratiet og medlemmerne i landets rigeste, almennyttige, uddelende forening.
Michael Brockenhuus-Schack (foto: Niels Hougaard)

I Realdania vender magten på hovedet

Filantropi er, hvad foreningen Realdania handler om. I modsætning til de erhvervsdrivende fonde består Realdania principielt kun af tre grundsten: Medlemmerne, formuen og filantropien. Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér – i udfoldelsen af Realdanias governance – at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview.
Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)

Elektriker sejrer ved kampvalg i Realdania

Foreningen af danske ejendomsejere, Realdania, får nu en elektriker blandt med­lem­mer­ne af det 109 mand store repræsen­tantskab. En selvopstiller og tre af bestyrelsens kandidater blev valgt til repræsentant­skabet, da ca. 450 gæster var til valgmøde i Fredericia.
Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)

Ny filantropidirektør i Realdania

Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.