Tryghedsgruppen – repræsentantskabsvalg i Region Nordjylland
Der blev sat ny rekord for valgdeltagelse, da Tryghedsgruppen holdt repræsentantskabsvalg i Region Nordjylland. De otte valgte får blandt andet indflydelse på Trygfondens uddelinger.
Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)
Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økonomiske tænketank Kraka. Støtten til tænketankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af samfundets vigtige problemstillinger til bred nytte i samfundet.
Tryghedsgruppen – medlemsmøder
Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden, tager nu yderligere skridt for at fremme medlemsdemokratiet. Næsten 2.500 medlemmer har meldt sig til fire valg- og orienteringsmøder i forbindelse med repræsentantskabsvalget i Region Nordjylland.
Trygfondens Kystlivredning (foto: Trygfonden)
I Region Nordjylland skal 20 kandidater kæmpe om 8 pladser i Tryghedsgruppens repræsentantskab. Vinderne får bla. indflydelse på Trygfondens lokale donationer.
Valgaften i Realdania (foto: Steffen Stamp for Realdania)
Medlemmerne i Realdania har den ultimative magt over formuen på 23 mia. kr. Hvis de ville, kunne de kræve medbestemmelse over uddelingerne. Og som det sker i pensionskasserne, kunne de rejse en debat om placering af formuen i bedre formål. Men i 18 år har de stillet sig tilfredse med, at de filantropiske aktiviteter drives af et professionelt sekretariat udenfor medlemmernes indflydelse. Alligevel møder de op i hundredvis, når Realdania inviterer til valgmøde, middag og underholdning. Danmarks Fonde er taget med til valgaften i Tivoli Hotel & Congress Center for at blive klogere på demokratiet og medlemmerne i landets rigeste, almennyttige, uddelende forening.
Michael Brockenhuus-Schack (foto: Niels Hougaard)
Filantropi er, hvad foreningen Realdania handler om. I modsætning til de erhvervsdrivende fonde består Realdania principielt kun af tre grundsten: Medlemmerne, formuen og filantropien. Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér – i udfoldelsen af Realdanias governance – at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview.
Valgmøde i Realdanias område 5 (foto: Kim-Hintze, Realdania)
Foreningen af danske ejendomsejere, Realdania, får nu en elektriker blandt med­lem­mer­ne af det 109 mand store repræsen­tantskab. En selvopstiller og tre af bestyrelsens kandidater blev valgt til repræsentant­skabet, da ca. 450 gæster var til valgmøde i Fredericia.
Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)
Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.