New York City-bagels
Der var tale om et relevant fagligt indhold, da bestyrelsen i en lille fond med tilknytning til fagforeningen Fødevareforbundet (NNF) tog på studietur til USA. Bestyrelsen besøgte blandt andet Meyers Bageri i New York for at blive klogere på bagerfagets udbredelse. Revisor og fondsbestyrelse var dog uenige om, hvorvidt fonden også måtte betale for ægtefællernes rejseudgifter til turen. Erhvervsstyrelsen har afgjort sagen.
Fondssager – afventer/afgjort
Civilstyrelsen nåede sidste år kun at løse godt halvdelen af de aftalte opgaver i resul­tat­kon­trak­ten. Særligt slemt står det til i fondskontoret, hvor bunken med uafsluttede fondssager voksede og styrelsen var mere end 800 afgørelser fra at nå sit mål. Medarbejderne var beordret til at lade fondssagerne ligge og hjælpe til med bunkebekæmpelse på områder med større politisk bevågenhed. ”Kortere sagsbehandlingstider er en topprioritet for den nystartede direktør,” siger Justitsminister Søren Pape Poulsen til Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Christine Maxner – JUC’s årlige fondskonference 2019
Fondstilsynets uddelingskontrol resulterede sidste år i påbud til 10 pct. af de erhvervsdrivende fonde. Langt størstedelen handlede dog om legatarfortegnelser. Tilsynet gav kun enkelte alvorlige påbud – bl.a. med krav om tilbagebetaling af ulovlige uddelinger. Det fortalte kontorchef i Erhvervsstyrelsen, Christine Maxner, på JUC’s årlige fondskonference, hvor hun også afslørede temaet for dette års kontrolindsats.
Civilstyrelsen
Civilstyrelsen henter ny direktør fra Syd- og Sønderjyllands politi.
Verner Overgaards Familiefond – Vola
Sønnerne i familievirksomheden Vola så stort på faderens stiftervilje og lænsede fonden for aktier. Nu skal de tidligere bestyrelsesmedlemmer betale 150 mio. kr. tilbage til Verner Overgaards Familiefond. Det fremgår af en dom fra Vestre Landsret, hvor bestyrelsen også er dømt for misbrug at fondens sommerhus. ”Det er en grim sag om grådighed og misbrug af fondens midler, som igen rejser spørgsmål om tilsynets og revisors rolle,” siger ekspert i erstatningsansvar, Søren Bergenser.
Skulpturparken i Herning
Efter længere tids dialog mellem Midtjydsk Skole- og Kulturfond og Kulturministeriet er forløbet om Skulpturparken i Herning nu afsluttet. Trods oprindelig modstand fra Slots- og Kulturstyrelsen, tillader styrelsen nu, at den fredede park i store træk må opdateres, som fonden hele tiden har ønsket sig. Dermed ender sagen ifølge fonden uden et økonomisk efterspil for bestyrelsen.
Mette Reismann
Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.
Søren Bergenser
Opgaver fra flere og flere ressortområder blander sig i bunkerne hos de medarbejdere, der fører kontrol med landets cirka 11.000 fonde. ”Fondsmyndighederne er voldsomt underbemandede, og ordningen med revisorerne, der skulle være tilsynets forlængede arm, fungerer ikke,” vurderer fondsretsekspert.
Carlsbergfondet rydder op i fundatsen
Carlsbergfondet præciserer nu i sin fundats, at Tuborgfondet ikke er en selvstændig fond, og at bestyrelsen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Samtidig får fonden lovliggjort honorarerne til komité­med­lem­mer­ne, og inden længe overlader Flemming Besen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til Anne Marie-Skov.
Løkkefonden (foto: Jens Astrup)
Løkkenfonden sælger nu så mange konsulentydelser om Drengeakademiets læringsmetoder, at fondsmyndighederne overvejer, om fonden bør overgå til at være en erhvervsdrivende fond.