Stine Bosse

Stine Bosse: øget konkurrence i ngo-sektoren vil føre til flere fusioner

Fondsmodellen er en god virksomhedsform for en moderne ngo, mener formand for PlanBørnefonden, Stine Bosse. Hun stod selv i spidsen for fusionen mellem Plan og Børnefonden og forudser, at der vil komme flere af den slags fusioner fremover –· også selvom det kræver benarbejde at gennemføre. Presset på ngo-sektoren stiger, og den skal derfor i højere grad bevise sit værd gennem effektivitet, gennemsigtighed, dokumentation og international slagkraft. Danmarks Fonde har talt med Stine Bosse om kunsten at lægge to fonde sammen i arbejdet for at gøre verden til et bedre sted.
Arv

Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til formålet. Det glæder Børnecancerfonden og SOS Børnebyerne. Men et trecifret millionbeløb fra afdøde mennesker kan fortsat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond – Togo

PlanBørnefonden matcher fonde til metodeudvikling og partnerskaber

Når man som ngo skal skabe vedvarende forandring og bæredygtige løsninger, kræver det både et langsigtet perspektiv og en konstruktiv dialog med de private fonde. “Det, der er vores opgave som organisation, er at finde det match, der er mellem en organisation og fondene – så fondene ikke finansierer noget, der ikke passer til dem,” siger programdirektør Anne Smith Petersen.
Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Lovforslag om NGO-fonde i fornyet høring: bestyrelsen får større beslutningsret over arvemidler

Bestyrelserne i Børnecancer­fonden, Læger uden Grænser og Verdens­natur­fonden får end­nu større beslut­nings­frihed over fremtidige arve­midler, hvis et revi­deret lovforslag ved­ta­ges. Justits­ministe­riet har lyttet til hørings­svarene og sender lov­forsla­get om ændring af arve- og uddelings­regler i fornyet høring.
Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer

Arv der tilfalder ikke-erhvervsdrivende fonde skal fremover uddeles i stedet for at indgå i den bundne kapital, foreslår justitsministeriet. Lovforslaget vækker glæde hos brancheorganisationen, ISOBRO. Også professor i fondsret, Rasmus Feldthusen mener det er fornuftigt at tilpasse loven til virkeligheden. Men forslaget indeholder nye problemer, som bør løses inden Folketinget vedtager lovændringen, påpeger han.
Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

De danske indsamlende ngo’er er overordnet set tilfredse med samarbejdet med de uddelende fonde, viser ny rundspørge. Samtidig mener flere survey-deltagere dog, at fondenes katalytiske omstilling besværliggør samarbejdet på visse parametre.
Båndlagte arvemidler

Læger uden Grænsers frigjorte penge skal bindes igen

De humanitære og velgørende organisationers problemer med båndlagte arvemidler er langt fra løst efter Civilstyrelsens afgørelse i Læger uden Grænser-sagen i forrige uge. Kapitalen på 66 mio. kr. er kun frigjort på betingelse af, at fonden sparer beløbet sammen og fastfryser det igen. Danmarks Fonde har søgt svar på, hvor lang tid fonden får til at genrejse kapitalen. Og vi har set på de to helt væsensforskellige opfattelser af begrebet ’arveindtægt’, der udstiller skismaet mellem de indsamlende fondes daglige drift og evighedsperspektivet i fondsloven, som administreres af en grundig, men hårdt presset fondsmyndighed. ”Det bedste vil være en politisk løsning og en justering af fondsloven,” siger administrerende direktør i SOS Børnebyerne, Mads Klæstrup Kristensen, som sidste år måtte fastfryse arvemidler for 26 mio. kr.
Bunden kapital

Fondsloven spænder ben for Læger uden Grænser

Den ikke-erhvervsdrivende fond, Læger uden Grænser, modtager masser af private bidrag til ngo’ens arbejde. Men størstedelen af pengene må den ikke uddele. Konsekvensen er, at ngo-fonden i 2017 måtte halvere sine humanitære uddelingsaktiviteter. Arve- og gavemidler for mere end 60 mio. kr. er fastfrosset på grund af fondslovens regler om bunden kapital. Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen i denne uge.
Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar

Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring

Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellemstore civilsamfundsorganisationer at søge fondsmidler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strategisk end tidligere med fokus på langsigtede indsatser.
Arv & testamente

NGO’er og indsamlende fonde opdyrker arvemarkedet

Velgørende organisationer investerer i øjeblikket kraftigt i at opdyrke markedet for arv og testamentariske gaver. Samlet set modtager indsamlende foreninger og fonde mere end en halv milliard kr. i arv om året. Men potentialet er endnu større, og derfor sætter organisationerne ind med flere forskellige redskaber for at hverve flere testatorer. Arvemarkedsføring er et voksende fokusområde for ngo’erne.