DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe
De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.
Forum for Forskningsfinansiering
I jagten på midler bør danske forskere ikke glemme de udenlandske private fonde. For selvom det er svært at komme igennem nåleøjet, sidder de udenlandske private fonde på en pengetank, der kan have afgørende betydning for den enkelte forskers karriere. Det mener Olaf Svenningsen, formand for DARMA – foreningen af danske forskningsadministratorer.
EFC, Dafne, EVPA
De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske or­ga­ni­sa­tio­ner i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nødvendig for at sikre manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skepsis over for en politisering af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE forventer fuld opbakning til den nye politiske linje.
Filantropi!
Det filantropiske manøvrerum i Europa er truet. Det mener de europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE, som i en ny rapport varsler en mere politisk aktiv rolle for Europas fondssektor. Det politiske arbejde er ”en naturlig udvikling”, som dog ikke bør tage overhånd, vurderer administrerende direktør Jesper Nygård i Realdania, der også er medlem af styrelsesrådet i EFC.
Danmarks og DAFNE
Den danske fonds­sektor står uden­for det eu­ro­pæi­ske fonds­fæl­les­skab. Men med stif­tel­sen af Fon­denes Videns­center for­ven­ter be­sty­rel­sen, at for­ening­en bliver med­lem af den pan­euro­pæiske para­ply­orga­nisa­tion for natio­nale fonds­fore­ning­er, DAFNE.
Rotary International
The Rotary Foundation har siden 1980'erne doneret 1,5 milliarder dollars på verdensplan for at komme den frygtede sygdom polio til livs. Bill & Melinda Gates Foundation gik ind i bestræbelserne i 2007 med store beløb, og der er nu kun meget få nye tilfælde af polio i verden. Per Høyen, der har siddet i Rotary Internationals bestyrelse, fortæller om, hvordan samspillet mellem fonde, frivillige og landes regeringer er gået op i en højere enhed.
Norges Lover & Norske Stiftelser
De norske fondes bestyrelser og administratorer skal i fremtiden være langt mere omhyggelige og ansvarsbevidste i deres forvaltningsarbejde. Opdateringen af den norske fondslov vil nemlig – såfremt den vedtages i Stortinget – give myndighederne bedre mulighed for at straffe dårlig forvaltning.
Nordisk Netværksmøde for nordiske fonde 2017 (foto: Bjarke Ørsted
Er de nordiske velfærdssamfund under afvikling eller udvikling? Og hvilken betydning har den særlige nordiske velfærdsmodel for almennyttige fonde? Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, da nordiske fonde samledes til det årlige netværksmøde, som i år blev afholdt i København den 26.-27. oktober.
Bjørn O. Øiulfstad, adm. direktør i Stiftelsesforeningen
Det er fondsbestyrelserne – ikke staten – der skal sørge for, at fondenes formuer forvaltes forsvarligt. Det er grundtanken bag en ny norsk fondslov, der på flere måder bryder med blandt andet danske traditioner.
SUHF
Universiteternes rektorkollegium har netop nedsat et nyt forskningsudvalg, som får til opgave at søge dialog med fondene om problemet med følgeomkostninger ved fondsfinansieret forskning. Samtidig tager universiteterne imod en opfordring om at lade sig inspirere af en svensk regnskabsmodel. Modellen fik for syv år siden den svenske debat om overheadpenge til at forstumme. ”Vi vil gerne se nærmere på de svenske erfaringer. Jeg kender ikke SUHF-modellen, men sådan som jeg får den beskrevet her, så synes jeg, at der er nogle interessante perspektiver,” siger direktør i Danske Universiteter, Jesper Langergaard.