Nordisk Netværksmøde for nordiske fonde 2017 (foto: Bjarke Ørsted
Er de nordiske velfærdssamfund under afvikling eller udvikling? Og hvilken betydning har den særlige nordiske velfærdsmodel for almennyttige fonde? Det var nogle af de spørgsmål, der blev diskuteret, da nordiske fonde samledes til det årlige netværksmøde, som i år blev afholdt i København den 26.-27. oktober.
Bjørn O. Øiulfstad, adm. direktør i Stiftelsesforeningen
Det er fondsbestyrelserne – ikke staten – der skal sørge for, at fondenes formuer forvaltes forsvarligt. Det er grundtanken bag en ny norsk fondslov, der på flere måder bryder med blandt andet danske traditioner.
SUHF
Universiteternes rektorkollegium har netop nedsat et nyt forskningsudvalg, som får til opgave at søge dialog med fondene om problemet med følgeomkostninger ved fondsfinansieret forskning. Samtidig tager universiteterne imod en opfordring om at lade sig inspirere af en svensk regnskabsmodel. Modellen fik for syv år siden den svenske debat om overheadpenge til at forstumme. ”Vi vil gerne se nærmere på de svenske erfaringer. Jeg kender ikke SUHF-modellen, men sådan som jeg får den beskrevet her, så synes jeg, at der er nogle interessante perspektiver,” siger direktør i Danske Universiteter, Jesper Langergaard.
I USA blev der sidste år givet 123 mia. dollars til religiøse formål fra flere filantropiske kilder. I den danske fondsverden derimod, er filantropiske donationer til kirkelige og religiøse formål stort set ikke eksisterende, viser tal fra Danmarks Statistik. ”Man kan spørge, hvorfor nogle af de større fonde ikke er født med en tydeligere indikation af, at man støtter religiøse formål?” siger chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager.
Ewa Kulik Bielińska
Paroler og overskrifter under EFCs 28. årskonference bar præg af en fondssektor, der mobiliserer sig imod tidens nationalistiske strømninger. Og mod regeringer der undertrykker civilsamfundet. Alligevel var det fortsat erfaringsudveksling, fondsstyring og samarbejde på uddelingsområderne, som trak mange af deltagerne til konferencen. ”Der er mange gode break-outs og sessioner, hvor man kan få noget med hjem omkring udvikling af medborgerskab i bysamfund og om samarbejde mellem civilsamfundsorganisationer i lokal- og bymiljøer," siger direktør i FrederiksbergFonden, Martin Dahl.
Nordic Network Meeting 2017
Er nordiske velfærdsstater under udvikling eller afvikling? Og hvordan skal fondene forholde sig til de globale udfordringer, der sætter velfærdsstaten under pres? Det er blandt de centrale emner som bliver diskuteret, når det fjerde netværksmøde for nordiske fonde afholdes i København i slutningen af oktober. Blandt oplægsholderne er Mogens Lykketoft og Olafur Eliasson.
Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher
Formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher har sammen med over 80 med­lem­mer af The European Foundation Centre (EFC) underskrevet et åbent brev, som i skarpe vendinger kritiserer den ungarske regering for at undertrykke og diskriminere det ungarske civilsamfund. I en fælles erklæring udtaler fondene deres støtte til The Central European University og ngo’er, der modtager penge fra udenlandske fonde og donorer. De ni øvrige danske EFC-medlemmer har valgt ikke at underskrive den usædvanlige protest.
Jesper Nygaard (foto: Niels Hougaard)
Direktør i Realdania Jesper Nygård tager hul på en ny periode i styrelsesrådet for den pan-europæiske fondsforening, European Foundation Centre (EFC). Dermed er to danske filantropiske organisationer repræsenteret i EFCs ledelse.
European Foundation Center (EFC)
Nordea-fondens kommunikationschef, Tine Wickers, tog sidste år initiativ til et nyt fagligt netværk under European Foundations Centre (EFC). Den 1. juni mødes professionelle kommunikatører fra 20 europæiske fonde for at dele viden og erfaringer om strategisk og praktisk kommunikation i det filantropiske arbejde. Det sker på fonds­konferencen ved generalforsamlingen i EFC, som i år afholdes i Warszawa.
SwissFoundations
Den schweiziske brancheforening for fonde, Swiss Foundations, lancerer arbejdsgruppe for mindre fonde. Formålet er at dele viden og erfaring, om hvordan man laver godt fondsarbejde med få organisatoriske ressourcer.