EFC & DAFNE – philanthropy/advocacy
European Foundation Centre (EFC) og Donor and Foundations Network in Europe (DAFNE) kritiserer i stærke vendinger et hollandsk lovudkast, der vil tvinge civilsamfundssektoren til at offentliggøre navn og land på donorer bag beløb, der er større end 15.000 euro.
Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)
Med en ny millionbevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at udvide mulighederne for behandling tættere på hjemmet for personer med diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i Tanzania.
Lego Fonden Sesame Workshop (foto: Ryan Donnell)
Da Lego Fonden for nylig bevilgede 650 mio. kr. til børn i humanitære kriser, var den store donation ledsaget af en kraftig opfordring til fondskollegaerne. Ifølge fondens formand Thomas Kirk Kristiansen bør fondene nemlig omgående øge støtten til børns mentale udvikling. Hos Red Barnet er man enig og kalder området ‘underprioriteret og underfinansieret’.
EFC – a Time to Stand Together
I alt 45 fonde fra bl.a. Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Polen og England har underskrevet en erklæring, der tager afstand fra den ungarske regerings “urokkelige fjendskab mod civilsamfundet og akademisk frihed.” Ingen danske fonde har skrevet under.
Fondenes Dag 2018
Omtrent 200 deltagere havde sat hinanden stævne, da Fondenes Dag løb af stablen i In­du­stri­ens Hus i København i går. Konferencens todelte hovedfokus på uddelingsstrategi og aktivt ejerskab blev belyst af både eksperter og bestyrelsesmedlemmer fra danske og udenlandske fonde. Skatteministeren skulle derudover præsentere seneste nyt om den ventede beskatningsmodel for erhvervsdrivende fonde, som risikerer at blive yderligere forsinket.
DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe
De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.
Forum for Forskningsfinansiering
I jagten på midler bør danske forskere ikke glemme de udenlandske private fonde. For selvom det er svært at komme igennem nåleøjet, sidder de udenlandske private fonde på en pengetank, der kan have afgørende betydning for den enkelte forskers karriere. Det mener Olaf Svenningsen, formand for DARMA – foreningen af danske forskningsadministratorer.
EFC, Dafne, EVPA
De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske or­ga­ni­sa­tio­ner i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nødvendig for at sikre manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skepsis over for en politisering af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE forventer fuld opbakning til den nye politiske linje.
Filantropi!
Det filantropiske manøvrerum i Europa er truet. Det mener de europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE, som i en ny rapport varsler en mere politisk aktiv rolle for Europas fondssektor. Det politiske arbejde er ”en naturlig udvikling”, som dog ikke bør tage overhånd, vurderer administrerende direktør Jesper Nygård i Realdania, der også er medlem af styrelsesrådet i EFC.
Danmarks og DAFNE
Den danske fonds­sektor står uden­for det eu­ro­pæi­ske fonds­fæl­les­skab. Men med stif­tel­sen af Fon­denes Videns­center for­ven­ter be­sty­rel­sen, at for­ening­en bliver med­lem af den pan­euro­pæiske para­ply­orga­nisa­tion for natio­nale fonds­fore­ning­er, DAFNE.