EESC-bygningen i Bruxelles

EU-udvalg: Sæt filantropien fri

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (EØSU) har udsendt en udtalelse, der blandt andet kræver, at medlemslande faciliterer fonde og filantropi i højere grad. To europæiske fondsorganisationer bakker op om udvalget.
Philanthropy Manifesto

Fondsorganisationer præsenterer manifest for fælles marked for filantropi i Europa

EFC og DAFNE har netop lanceret et manifest, der opfordrer til et fælles marked for filan­tro­pi i Europa.
EFC & DAFNE – philanthropy/advocacy

Europæiske fondsorganisationer kritiserer hollandsk lovudkast om øget donortransparens

European Foundation Centre (EFC) og Donor and Foundations Network in Europe (DAFNE) kritiserer i stærke vendinger et hollandsk lovudkast, der vil tvinge civilsamfundssektoren til at offentliggøre navn og land på donorer bag beløb, der er større end 15.000 euro.
Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)

Novo Nordisk Fonden vil bekæmpe sygdom i Tanzania

Med en ny millionbevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at udvide mulighederne for behandling tættere på hjemmet for personer med diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i Tanzania.
Lego Fonden Sesame Workshop (foto: Ryan Donnell)

Lego-formand: Flere fonde bør øge støtten til kriseramte børn

Da Lego Fonden for nylig bevilgede 650 mio. kr. til børn i humanitære kriser, var den store donation ledsaget af en kraftig opfordring til fondskollegaerne. Ifølge fondens formand Thomas Kirk Kristiansen bør fondene nemlig omgående øge støtten til børns mentale udvikling. Hos Red Barnet er man enig og kalder området ‘underprioriteret og underfinansieret’.
EFC – a Time to Stand Together

Fonde underskriver protest mod Ungarns regering

I alt 45 fonde fra bl.a. Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Holland, Polen og England har underskrevet en erklæring, der tager afstand fra den ungarske regerings “urokkelige fjendskab mod civilsamfundet og akademisk frihed.” Ingen danske fonde har skrevet under.
Fondenes Dag 2018

Fondenes Dag 2018: Uddelingsstrategi og aktivt ejerskab

Omtrent 200 deltagere havde sat hinanden stævne, da Fondenes Dag løb af stablen i In­du­stri­ens Hus i København i går. Konferencens todelte hovedfokus på uddelingsstrategi og aktivt ejerskab blev belyst af både eksperter og bestyrelsesmedlemmer fra danske og udenlandske fonde. Skatteministeren skulle derudover præsentere seneste nyt om den ventede beskatningsmodel for erhvervsdrivende fonde, som risikerer at blive yderligere forsinket.
DAFNE – Donors and Foundations Networks in Europe

Det europæiske fondsnetværk DAFNE forlanger et 'indre fondsmarked'

De europæiske fonde har for uensartede vilkår både politisk og juridisk, mener DAFNE. Som svar på udfordring­erne er der behov for at stå sammen og for at arbejde for æn­dring­er af EU-lovgiv­ningen. På Fondenes Dag forlanger fonds­net­værket derfor et 'indre fonds­marked' i Europa.
Forum for Forskningsfinansiering

DARMA: uudnyttet potentiale i udenlandske private fonde

I jagten på midler bør danske forskere ikke glemme de udenlandske private fonde. For selvom det er svært at komme igennem nåleøjet, sidder de udenlandske private fonde på en pengetank, der kan have afgørende betydning for den enkelte forskers karriere. Det mener Olaf Svenningsen, formand for DARMA – foreningen af danske forskningsadministratorer.
EFC, Dafne, EVPA

EFC og DAFNE kræver opbakning til den nye politiske linje

De to europæiske fondsorganisationer EFC og DAFNE publicerede i januar en rapport om de fælles udfordringer for filantropiske or­ga­ni­sa­tio­ner i Europa. Rapporten identificerer en række områder, hvor politisk handling ifølge or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er nødvendig for at sikre manøvrerum for det filantropiske arbejde. Flere danske fonde har tidligere udtrykt skepsis over for en politisering af det filantropiske arbejde, men både EFC og DAFNE forventer fuld opbakning til den nye politiske linje.