Papirbunke

Selvejeområdet – en retlig jungle

Staten udbetaler i omegnen af 50 mia. kroner om året i tilskud til cirka 2.000 selvejende institutio­ner, som også omfatter fonde. Alligevel er rets­tilstanden på området for selvejende institutioner så uklar, at det ofte giver problemer for bl.a. kommuner at sondre mellem fonde og selvejende institutioner. Forskellen har stor betydning både for tilsynet med de enkelte institutioner og for offentlighedens indsigt i, hvordan pengene bliver brugt. Derfor er der brug for at genindføre registreringspligten for alle fonde og selvejende institutioner, eneret på fonds­betegnelsen samt et egentligt fondsregister over fonde og selvejende institutioner, skriver erhvervs­rådgiver Martin Poulsen. Han gennemgår desuden de juridiske forskelle på fonde og selvejende institutioner.
Martin Poulsen, Manager, Law, EY

Skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde – status

Det skal være attraktivt at overdrage en virksomhed fra ejeren til en erhvervsdrivende fond. Det har skiftende regeringer været enige om de seneste tre år, men de forskellige planer er hidtil strandet. Med det nye regeringsgrundlag har trekløverregeringen truffet principbeslutning om en model, der inden år 2025 skal gøre det skattefrit at virksomhedsoverdrage til en fond. Men en ny overdragelsesafgift i overgangsperioden synes samtidig at være på tegnebrættet, selvom der ved et nabotjek kan konstateres, at det allerede i dag er muligt at overdrage en virksomhed til en fond uden afgift i såvel Norge som Sverige. Ekspert i fondsret Martin Poulsen, gennemgår her status for planerne om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde.