FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet
Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.
FV19 fondspolitik: Det vil Venstre
Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.
Mette Reismann
Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.
Arv
Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til formålet. Det glæder Børnecancerfonden og SOS Børnebyerne. Men et trecifret millionbeløb fra afdøde mennesker kan fortsat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.
GDPR – Frederiksberg Boligfond
Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond, Frederiksberg Boligfond, afleverede i sidste uge sin forklaring på et alvorligt datalæk til Datatilsynet. Nu vurderer tilsynets jurister, hvilke konsekvenser sagen skal have for fondsledelsen. ”Nu har vi modtaget redegørelsen og tager inden for en uges tid stilling til, hvad der videre skal ske,” siger...
Karsten Lauritzen, skatteminister
En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen
“I en nær fremtid” evaluerer skattemyndighederne effekten af fondenes reducerede konsolideringsfradrag. Efter tal fra konsulenthuset PwC og kritik fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle beregninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.
Jesper Petersen
Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i sagen om fondenes konsolideringsfradrag. I sidste uge offentliggjorde konsulenthuset PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til statsfinanserne som følge af myndighedernes forkerte antagelser bag skatteberegningerne. Nu vil Socialdemokratiet have en afklaring.
GDPR
Persondataforordningen GDPR gav travlhed i landets fonde, som skulle sikre, at systemerne kan håndtere de nye krav, der trådte i kraft i maj. Et af de spørgsmål, der nogle steder stadig fylder meget, er hvordan man i praksis skal håndtere afviste ansøgere. Oticon Fonden har, siden de nye regler trådte i kraft, kun fået én henvendelse fra en ansøger, som ønskede at få sine oplysninger anonymiseret. Men GDPR handler også om sikkerhed, og først når det går galt, skal systemet for alvor skal stå sin prøve, siger ekspert.
Fondskonferencen 2018 – PwC
Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsolideringsfradraget i 2016, viser nye beregninger fra konsulenthuset PwC. Potentielle donationsmodtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatteministeren afventer Finansministeriets dom før en eventuel indgriben.