Donationsregler presser frie skoler

Nye donationsregler presser frie skoler

Med de kommende regler for donationer til frie skoler og gymnasier skal samtlige donationer over 20.000 kroner offentliggøres. Den manglende mulighed for anonymitet kan få både fonde, privatpersoner og virksomheder til at holde sig fra at donere til de frie skoler – og i værste fald tage livet af skoler i Udkantsdanmark, mener skoleforeningerne. De nye regler er endnu et skred i forhold til donorbegrænsninger for civilsamfundet.
FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet

Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.
FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

FV19 fondspolitik: Det vil Venstre

Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.
Mette Reismann

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.
Arv

Glæde over delvis løsning på arveproblem for ngo-fonde

Efter en ændring af fondsloven kan arvemidler til ngo-fonde fremover uddeles til formålet. Det glæder Børnecancerfonden og SOS Børnebyerne. Men et trecifret millionbeløb fra afdøde mennesker kan fortsat ikke bruges til at indfri deres sidste vilje.
GDPR – Frederiksberg Boligfond

Datalæk i erhvervsfond øger fokus på fondes GDPR-håndtering

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond, Frederiksberg Boligfond, afleverede i sidste uge sin forklaring på et alvorligt datalæk til Datatilsynet. Nu vurderer tilsynets jurister, hvilke konsekvenser sagen skal have for fondsledelsen. ”Nu har vi modtaget redegørelsen...
Karsten Lauritzen, skatteminister

Skatteminister lander politisk aftale om ny fondsmodel

En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen

Konsolideringsfradrag: PwC undrer sig over ministersvar

“I en nær fremtid” evaluerer skattemyndighederne effekten af fondenes reducerede konsolideringsfradrag. Efter tal fra konsulenthuset PwC og kritik fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle beregninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.
Jesper Petersen

Konsolideringsfradrag: Socialdemokratiet kræver handling af skatteministeren

Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i sagen om fondenes konsolideringsfradrag. I sidste uge offentliggjorde konsulenthuset PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til statsfinanserne som følge af myndighedernes forkerte antagelser bag skatteberegningerne. Nu vil Socialdemokratiet have en afklaring.
GDPR

GDPR-øvelsen: fra 'slemme til at gemme' til 'hurtige til at slette'

Persondataforordningen GDPR gav travlhed i landets fonde, som skulle sikre, at systemerne kan håndtere de nye krav, der trådte i kraft i maj. Et af de spørgsmål, der nogle steder stadig fylder meget, er hvordan man i praksis skal håndtere afviste ansøgere. Oticon Fonden har, siden de nye regler trådte i kraft, kun fået én henvendelse fra en ansøger, som ønskede at få sine oplysninger anonymiseret. Men GDPR handler også om sikkerhed, og først når det går galt, skal systemet for alvor skal stå sin prøve, siger ekspert.