Karsten Lauritzen, skatteminister
En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen
“I en nær fremtid” evaluerer skattemyndighederne effekten af fondenes reducerede konsolideringsfradrag. Efter tal fra konsulenthuset PwC og kritik fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle beregninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.
Jesper Petersen
Skatteordfører Jesper Petersen (S) kræver nu handling fra skatteminister Karsten Lauritzen (V) i sagen om fondenes konsolideringsfradrag. I sidste uge offentliggjorde konsulenthuset PwC beregninger, som viser, at fondene har bidraget med mere end 400 mil­lio­ner kroner for meget til statsfinanserne som følge af myndighedernes forkerte antagelser bag skatteberegningerne. Nu vil Socialdemokratiet have en afklaring.
GDPR
Persondataforordningen GDPR gav travlhed i landets fonde, som skulle sikre, at systemerne kan håndtere de nye krav, der trådte i kraft i maj. Et af de spørgsmål, der nogle steder stadig fylder meget, er hvordan man i praksis skal håndtere afviste ansøgere. Oticon Fonden har, siden de nye regler trådte i kraft, kun fået én henvendelse fra en ansøger, som ønskede at få sine oplysninger anonymiseret. Men GDPR handler også om sikkerhed, og først når det går galt, skal systemet for alvor skal stå sin prøve, siger ekspert.
Fondskonferencen 2018 – PwC
Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsolideringsfradraget i 2016, viser nye beregninger fra konsulenthuset PwC. Potentielle donationsmodtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatteministeren afventer Finansministeriets dom før en eventuel indgriben.
Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer
Bestyrelserne i Børnecancer­fonden, Læger uden Grænser og Verdens­natur­fonden får end­nu større beslut­nings­frihed over fremtidige arve­midler, hvis et revi­deret lovforslag ved­ta­ges. Justits­ministe­riet har lyttet til hørings­svarene og sender lov­forsla­get om ændring af arve- og uddelings­regler i fornyet høring.
Johs. Poulsen
Klagesagen om den fredede Skulpturpark ved Herning afgøres inden for to uger af Kul­tur­mi­ni­steriet. Midtjydsk Skole- og Kulturfond har udført en gennem­gribende renovering af parken uden at få tilladelse. Derfor risikerer de otte bestyrelses­med­lem­mer, at enten en kurator eller Civil­styrel­sen stiller dem personligt til regnskab for genop­retning af par­ken, vurderer ekspert i erstatnings­ansvar.
FLSmidth
Hvor mange sager om ligestillede uddelingsformål har Civilstyrelsen egentlig afgjort? Og har fondsmyndighedens praksis været konsistent over årene? Det er nogle af de spørgsmål, som bestyrelsen i Det Nissenske Familiefond har ønsket svar på i forbindelse med den principielle sag om ligestillede uddelingsformål, som skal afgøres i Hø­je­st­eret. Med henvisning til...
Jeppe Hedaa (fotograf: Rasmus Luckmann)
En ny model for overdragelse af en virksomhed til en erhvervsfond blev præsenteret i sidste uge. I halvandet år har embedsmænd og eksperter arbejdet på anbefalingerne. Nu skal modellens anbefalinger drøftes blandt Folketingets partier. Men vil modellen virke for dem, det hele handler om – virksomhedsejerne? Vi har talt med ejerleder og filantrop, Jeppe Hedaa, der ønsker at overdrage sit livsværk til en fond. ”Arbejdsgruppen skulle have brugt et par timer til at få input fra sådan nogle som mig,” siger han efter at have læst rapporten.
Nyt lovforslag skal løse ngo-fondes arveproblemer
Arv der tilfalder ikke-erhvervsdrivende fonde skal fremover uddeles i stedet for at indgå i den bundne kapital, foreslår justitsministeriet. Lovforslaget vækker glæde hos brancheorganisationen, ISOBRO. Også professor i fondsret, Rasmus Feldthusen mener det er fornuftigt at tilpasse loven til virkeligheden. Men forslaget indeholder nye problemer, som bør løses inden Folketinget vedtager lovændringen, påpeger han.