Nina Kovsted Helk (foto: Realdania)
Arkitekt Nina Kovsted Helk bliver ny filantropidirektør i Realdania.
Camilla Dolberg Schmidt
Camilla Dolberg Schmidt tiltræder som projektchef i Østifterne.
Tommy Thomsen
Tommy Thomsen bliver fra årsskiftet ny administrerende direktør i Lauritzen Fonden.
Jacob Møller Overgaard & Christian Edelvold Berg
Sekretariatet i Fondenes Videnscenter bliver fra 1. oktober udvidet med en kommunikationschef og en senioranalytiker med indgående kendskab til den danske fondssektor.
Erik Michael Darre
Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.
Flemming Besenbacher
Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher indtræder i Plastic Changes Advisory Network.
Pernille Thorborg Jasper
Pernille Thorborg Jasper bliver pressechef i Lundbeckfonden.
Roskilde Festival Fond
Tre nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival.
Karin Skjødt Hindkjær (fotograf: Steen Brogaard)
Karin Skjødt Hindkjær er den 1. juni tiltrådt som ny direktør for Ole Kirk’s Fond.
Michael Holm
CEO i Systematic A/S, Michael Holm, er valgt til bestyrelsen i Købmand Herman Sallings Fond.