Kommunal fundraiser
Flere kommunale embeds­mænd har titel af fund­raiser. I 36 kom­muner er en eller flere fund­raisere ansat i den cen­trale del af for­valt­ning­en. Mange kom­muner bevæger sig væk fra ad hoc fund­raising, og arbejder i stedet mere stra­tegisk med at skaffe fonds­midler, der under­støtter kom­mu­nens pri­mære mål og myn­dig­heds­opgaver. KL har netop be­slut­tet at re­lan­cere sit fund­raiser-net­værk.
Kommuner & fundraising
Strategisk fundraising er på dagsordenen i stadig flere byråd og kommunale direktioner i hele landet. Knap en tredjedel af kommunerne har enten en politisk vedtaget fundraisingstrategi eller administrative retningslinjer for medfinansiering fra private fonde. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes undersøgelse af fundraisingpolitikkerne i landets kommuner.
Kultur- og kirkeminister, Mette Bock
Interview-stafetten er denne gang nået til Christiansborg. Her fortæller kultur- og kirkeminister Mette Bock om, hvad hun anser som fondenes væsentligste opgave i dansk kulturliv – om vigtigheden af pluralisme og hvorfor der er brug for fonde til at støtte det eksperimenterende og elitære. Og så giver hun sit bud på, hvordan synergien mellem de offentlige og private kulturmidler kan øges.
Calder-terrassen på Louisiana (foto: Louisiana Museum of Modern Art)
Museumsdirektør Poul Erik Tøjner fra Louisiana rejser kritik af statens besparelser på kulturområdet og af idéen om at udfase statsstøtte til fordel for fondsstøtte. Han bakkes op af Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe, som kalder besparelserne paradoksale i en tid, hvor vi er optagede af dansk historie, kultur og identitet. Hun ser desuden en fare for, at de mindre kulturinstitutioner bliver trængte i takt med, at de store institutioner får flere fondsmidler, bl.a. i forbindelse med nye museumsbyggerier.
Grønthøster og museer
Statens besparelser skaber huller i kasserne på landets museer. Selvom hullerne i driftsbudgetterne typisk ikke bliver fyldt af fondsmidler, er museerne alligevel blevet helt afhængige af fondsstøtte til at få forretningen til at hænge sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten. For flere af de største museer er løsningen tværtimod at hæve kvaliteten med hjælp fra fondene. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes rundspørge blandt de fem museer, der modtager flest statspenge.
Dansk Erhvervs og EYs fondskonference
De seneste års skatteindgreb over for fondene har været gennemført på baggrund af manglende dialog og har været varslet i dårlig tid. Det anerkendte skatteminister, Karsten Lauritzen, på Dansk Erhvervs og EYs fondskonference. Til gengæld kom han også med et par stikpiller til fondene for ikke at kunne tale med én stemme.
Fondsdirektørnetværket
Direktørnetværket for de toneangivende fonde spiller en stadig større rolle i fondsverdenen. Flere direktører kommer ind i netværket, som desuden har nedsat en arbejdsgruppe, der skal undersøge muligheden for at danne en egentlig brancheorganisation. Det vil blandt andet være en fordel for mange fonde, som har begrænsede sekretariatsressourcer. Et nyt videnscenter om fondene kan være på trapperne inden for det næste halve år.
Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher
Formand for Carlsbergfondet, Flemming Besenbacher har sammen med over 80 med­lem­mer af The European Foundation Centre (EFC) underskrevet et åbent brev, som i skarpe vendinger kritiserer den ungarske regering for at undertrykke og diskriminere det ungarske civilsamfund. I en fælles erklæring udtaler fondene deres støtte til The Central European University og ngo’er, der modtager penge fra udenlandske fonde og donorer. De ni øvrige danske EFC-medlemmer har valgt ikke at underskrive den usædvanlige protest.
Fondenes Dag 2017
Danmarks 1360 erhvervsfonde har stor værdi for samfundet – både som ejere af virksomheder og i kraft af deres almennyttige uddelinger. Men siden en ændring i skattereglerne i 1998 er der ikke blevet oprettet nye store fonde. Den udfordring var omdrejningspunktet på tirsdagens konference, Fondenes Dag. “Målet er helt klart, for os her i Dansk Industri: at det skal være attraktivt at etablere og drive fonde i Danmark,” siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri, der arrangerede konferencen.
Novo Nordisk Fonden
Mere åbenhed har på få år taget livet af de værste myter om fondene. Erhvervspressen og politikerne har i dag en bedre forståelse af de erhvervsdrivende fonde og deres betydning for samfundet. Men hvis fondene vil sikre sig gode rammevilkår fremover, så kræver det en mere aktiv indsats over for beslutningstagerne. Den indsats er en kollektiv opgave, der påhviler de største fonde, mener Novo Nordisk Fondens chef for kommunikation og stakeholder relations, Steffen Lüders.