National strategi?
De almennyttige midler risikerer at blive brugt ineffektivt, hvis ikke politikere sender tydeligere signaler til fonde og andre filantroper. Sådan lød advarslen fra Realdanias adm. direktør Jesper Nygård i en paneldebat om kulturpolitik. A.P. Møller Fondens adm. direktør Henrik Tvarnø og kulturminister Mette Bock (LA) er ikke enige.
Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Danmark har brug for en vision for fremtidens videnssamfund, og fondene vil sidde med ved bordet, når den skal formuleres. Sådan lød nogle af budskaberne fra debatten om fondenes rolle i den frie forskning ved årsmødet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Donationsregler presser frie skoler
Med de kommende regler for donationer til frie skoler og gymnasier skal samtlige donationer over 20.000 kroner offentliggøres. Den manglende mulighed for anonymitet kan få både fonde, privatpersoner og virksomheder til at holde sig fra at donere til de frie skoler – og i værste fald tage livet af skoler i Udkantsdanmark, mener skoleforeningerne. De nye regler er endnu et skred i forhold til donorbegrænsninger for civilsamfundet.
FV19 fondspolitik: Det vil Dansk Folkeparti
Dansk Folkeparti er villig til at hæve konsolideringsfradraget, hvis det viser sig, at staten får langt flere penge ind end forudset. Samtidig vil partiets erhvervsordfører Hans Kristian Skibby gerne kigge på såvel opløsningsregler for de almene fonde som på fondenes lovmæssige placering i fremtiden.
FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet
Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.
FV19 fondspolitik: Det vil Venstre
Der er behov for et serviceeftersyn på fondslovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Det er noget af det, Venstre vil arbejde med på fondsområdet i den kommende valgperiode. Samtidig mener partiets erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen, at fondene selv må blive bedre til at råbe op og italesætte behovet for bedre rammevilkår over for politikerne på Christiansborg.
Filantropisk vildledning
Uddelinger, priser og donationer er velkendte ord i filantropien – og i stigende grad også i regeringsapparatet. Men eksperter i forvaltning og kommunikation kritiserer nu den udbredte praksis, hvor regeringen iklæder offentlige støttekroner en filantropisk fjerpragt. Et vildledende forsøg på at låne goodwill fra fondssektoren, som i sidste ende kan føre til øget politikerlede, lyder det. Justitsministeriet vil nu overveje sin sprogbrug nærmere.
Mette Reismann
Lovkomplekset for de almene fonde trænger til en sanering. Det mener både førende fondseksperter, professionelle rådgivere og fondsbestyrelser. De op imod 10.000 almene fonde kæmper med at vedligeholde milliardstore almennyttige ressourcer, som sygner hen i et hjørne af Justitsministeriets ressort. Nu opfordrer medlem af Folketingets retsudvalg, Mette Reissmann (S), justitsministeren til at fremlægge sine planer for fondsområdet.
Karsten Lauritzen, skatteminister
En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen
“I en nær fremtid” evaluerer skattemyndighederne effekten af fondenes reducerede konsolideringsfradrag. Efter tal fra konsulenthuset PwC og kritik fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle beregninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.