FV19 – fondspolitik

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stemning for en række politiske ændringer af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalgte partier vil nemlig hæve konsolideringsfradraget, ligesom der er flertal for at lempe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Desuden kan der også vise sig flertal for at samle fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og måske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.
Naturmødet 2019

Skovfonde er det nye grønne blandt partierne

På Naturmødet i Hirtshals var der især fokus på skovrejsning blandt politikerne til årets partilederrunde. Flere af partierne foreslår oprettelsen af forskellige former for skovfonde til formålet. I Danmarks Naturfredningsforening hilser man forslagene velkommen, men mener, det bør være staten, der skal finansiere skovrejsningen.
FV19 fondspolitik: Det vil Det Konservative Folkeparti

FV19 fondspolitik: Det vil Det Konservative Folkeparti

Det Konservative Folkeparti er åbne over for at kigge på konsolideringsfradrag samt anbringelsesbekendtgørelse og opløsningsregler for almene fonde. Hovedfokus for partiets finansordfører Anders Johansson i forhold til fonde er større frihed, mindre bøvl og byrder – også på skatteområdet.
FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

FV19 fondspolitik: Det vil Enhedslisten

Et fondsregister for de almene fonde, nedsættelse eller fjernelse af konsolideringsfradraget og et grundigt eftersyn af fondenes skatteregler. Det er blot nogle af de vigtige punkter på fondsområdet for Enhedslisten. Bliver partiets fondsordfører Rune Lund genvalgt til Folketinget, står en større fondspakke på listen over strategisk vigtige projekter for partiet.
FV19 fondspolitik: Det vil Socialistisk Folkeparti

FV19 fondspolitik: Det vil Socialistisk Folkeparti

Socialistisk Folkeparti vil gerne have genindført fondsregistret for almene fonde og lagt både de erhvervsdrivende og de almene fonde under Erhvervsministeriet. Samtidig mener partiets erhvervsordfører Lisbeth Bech Poulsen, at der fra politisk side skal være fokus på den rette balance, hvor man både understøtter fondene og har øje for, at det offentlige ikke bliver afhængig af filantropi.
FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

FV19 fondspolitik: Det vil Alternativet

Alternativet er villig til at kigge på både kon­soli­de­rings­fra­drag og an­bring­el­ses­be­kendt­gø­rel­se samt op­løs­nings­reg­ler for almene fonde. Samtidig mener partiets politiske ordfører Rasmus Nordqvist, at fondenes store betydning fordrer et langt større fokus fra po­li­tisk side.
FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

FV19 fondspolitik: Det vil Radikale Venstre

Radikale Venstre er villig til at kigge på anbringelsesbekendtgørelsen og hæve opløsningsgrænsen for de almene fonde betydeligt. Partiets finansordfører Martin Lidegaard ser fondene som en kæmpe gevinst og vil gerne have lavet en egentlig politisk strategi for fondene – med nogle fælles pejlemærker. Han foreslår en samlet placering af fonde under Finansministeriet.
Nationale test – sæt to streger

Her står fondene efter kritik af nationale tests

En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kunne være mere præcise, er de ikke enige om konsekvenserne for de fondsfinansierede indsatser.
FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

FV19 fondspolitik: Det vil Liberal Alliance

Liberal Alliance vil ændre opløsningsgrænsen for de almene fonde. For det giver ingen mening, at uddelinger ædes op af administration, siger partiets finansordfører Joachim B. Olsen. Han vil også gerne kigge på konsolideringsfradrag og anbringelsesbekendtgørelse, og han mener, det vil være klogt at placere både erhvervsdrivende og almene fonde under Erhvervsministeriet.
Christian Christrup Kjeldsen, lektor på DPU

Forsker til fonde: Hjælp med at reparere de nationale tests

Efter den seneste tids blæst om folke­sko­lens nationale tests, appellerer en forsker på om­rådet nu til de danske fonde om at bidrage til udviklingen af testene. Med fondenes hjælp kan vi få løst et samfundsproblem og gøre Danmark til et foregangsland på om­rådet, lyder det således fra Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet.