Nationale test – sæt to streger
En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kunne være mere præcise, er de ikke enige om konsekvenserne for de fondsfinansierede indsatser.
Nordea-fonden – Røst Festival (foto: Nordea-fonden)
Demokratiet er stærkt i Danmark. Og netop derfor er tiden inde til at styrke unges demokratiske deltagelse endnu mere. Det mener adm. direktør i Nordea-fonden, Henrik Lehmann Andersen, der ser frem til at kunne støtte flere unges engagement i samfundet over de kommende år.
Christian Christrup Kjeldsen, lektor på DPU
Efter den seneste tids blæst om folke­sko­lens nationale tests, appellerer en forsker på om­rådet nu til de danske fonde om at bidrage til udviklingen af testene. Med fondenes hjælp kan vi få løst et samfundsproblem og gøre Danmark til et foregangsland på om­rådet, lyder det således fra Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet.
bogstaver (foto: Fabio Santaniello Bruun, Unsplash)
Egmont Fonden sætter i en ny ansøgningsrunde fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier. Fonden forventer at uddele i alt 10 mio. kr. på området.
Jeanette Sjøberg & Hans Kristian Kristensen
Der er stadig 370 mio. kr. tilbage af Folkeskolemilliarden, men A.P. Møller Fonden har sat tempoet lidt ned for at undgå overophedning i skolesystemet. Danmarks Lærerforening (DLF) har efterspurgt mere dialog om, hvordan skolerne får det bedste ud af fondenes betydelige engagement. Danmarks Fonde møder her sekretariatsleder i fonden, Hans Kristian Kristensen og formand for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg til en samtale om både gode og dårlige erfaringer i mødet mellem fondsverdenen og skoleverdenen. Det handler om modestrømninger, vikarudgifter, ideel fondsstøtte, inklusion, effekt og involvering af lærere.
Henrik Lehmann Andersen
Nordea-fonden skærper nu sit strategiske fokus for de næste tre år. Her vil fonden især støtte projekter om en god start på livet og aktiviteter i det fri, og fra 2019-2021 forventer fonden at uddele 1,5 mia. kr. til projekter inden for de to områder. Udviklingsmetoden for den nye strategi er drevet af efterspørgsel, forklarer adm. direktør Henrik Lehmann Andersen.
Tung taske
Der er brug for en åben, bred og folkelig debat om, hvordan fonde påvirker folke­skolen som samfunds­institu­tion. Det mener Danmarks Lærer­for­ening, og derfor arbejder for­ening­en pt. med forbe­re­del­se af en fonds­po­li­tik, der vil kunne bruges til en bred sam­funds­po­li­tisk debat om fonde i fol­ke­sko­len.
Klimakamp (foto: Dansk Arkitektur Center / Marie Kongsted Joensen)
Realdania støtter Dansk Arkitektur Center (DAC) og Roskilde Festival i åbningen af ud­stil­ling­en Nutidens forbrug – Frem­ti­dens problem, der skal skabe opmærk­somhed om Verdens­mål #11 – Bære­dygtige byer og lokal­samfund.
Anette Følsgaard, Jascha Fonden
Jascha Fonden er en mellemstor almennyttig familiefond, der blev stiftet i 1992 af A.P. Møllers yngste datter Jane Schaldemose. I dag er det stifterens eneste datter, Anette Følsgaard, der står i spidsen for fonden som bestyrelsesformand. Hun efterlyser mere samarbejde på tværs af de små og mellemstore fonde i Danmark. Eventuelt formaliseret i et privat initiativ som Fondenes Videnscenter. Vi tegner et portræt af fonden.
Stine Bosse
Fondsmodellen er en god virksomhedsform for en moderne ngo, mener formand for PlanBørnefonden, Stine Bosse. Hun stod selv i spidsen for fusionen mellem Plan og Børnefonden og forudser, at der vil komme flere af den slags fusioner fremover –· også selvom det kræver benarbejde at gennemføre. Presset på ngo-sektoren stiger, og den skal derfor i højere grad bevise sit værd gennem effektivitet, gennemsigtighed, dokumentation og international slagkraft. Danmarks Fonde har talt med Stine Bosse om kunsten at lægge to fonde sammen i arbejdet for at gøre verden til et bedre sted.