Alsik (Henning Larsen Architects)
Danfoss A/S udbetaler 300 mio. kr. i udbytte til Bitten & Mads Clausens Fond. Sidste år uddelte fonden 74 mio. kr., og i år er der afsat endnu flere penge til uddelinger, fremgår det af fondens årsrapport.
Esbjerg is-arena
Hvad gør en fond, hvis den ønsker at støtte et godt projekt, men mangler de økonomiske muskler? For de lokale fonde i Esbjerg er løsningen blevet at løfte i flok – men altid uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed.
Esbjerg Strand
I Esbjerg arbejder fondene tæt sammen, og samarbejdet kommer både kommunen og byens kulturelle institutioner til gode. Esbjergs netop afgåede borgmester gennem 24 år, Johnny Søtrup og direktøren for Esbjerg Kunstmuseum, Inge Merete Kjeldgaard, kalder de lokale fonde for ’uvurderlige’ og ’en stor gave’ for byen. Begge er de enige om, at direkte dialog med fondene er nøglen til et godt og udbytterigt samarbejde.
Realdanias valgmøde i Aarhus (foto: Jørgen Jørgensen/Realdania)
Ni kandidater kæmpede om syv mandater, da der torsdag den 2. november blev afholdt valg i Realdanias geografiske valgområde 6. Den nyvalgte arkitekt, Lars Frank Nielsen, forventer medindflydelse på Realdanias byggeprojekter og vil arbejde for, at foreningen moderniserer valgsystemet ved at indføre digitale valg.
Børneriget
Partnerskabsaftalen om Børneriget mellem Ole Kirks Fond og Region Hovedstaden er kørt lige efter teoribogen om partnering. Det vurderer professor i offentligt-privat samarbejde på CBS, som har gennemgået aftalen for Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. Fonden bidrager løbende med ressourcer til projektstyring og tager medansvar for at opfylde en bred for­målsparagraf om verdensklasse baseret på patienternes behov. Det er samtidig disse ambitioner, der fik Elsass Fonden til at donere et center for cerebral parese på det nye børnehospital.
BRFkredit - flag (foto: Kenneth Jørgensen)
BRFfonden er nu tre år efter Jyske Bank-fusionen klar med hovedlinjerne i sin nye strategi. Fra næste år vil fonden begynde at bygge kollegier til unge under uddannelse indenfor byggeriets håndværksfag. Først skal bestyrelsen dog færdiggøre processen med at validere sin nye strategi. Derudover skal den finde et nyt egnet bestyrelsesmedlem.
Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen
Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen.
Tietgenkollegiet
Danske fonde har en tradition for at opføre kollegier, der går tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Internationale strømninger, ønsket om at afhjælpe studiebolignød samt muligheden for at sætte et varigt aftryk på det danske samfund er blandt de motiver, der fortsat får fondene til opføre kollegier.
Bent Hansen, formand for Danske Regioner
Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) ser positivt på de private fondes engagement i sundhedssektoren og vil gerne have flere fondsmidler. Men støtten til bygge- og anlægsprojekter på hospitalerne er ikke i sig selv en løsning til at øge regionernes budgetter, siger han.
Mærsk Bygningen (foto: Bygningsstyrelsen)
Under overværelse af Dronning Margrethe bliver Mærsk Bygningen ved Københavns Universitets Panum Institut indviet den 18. januar. Det oplyser Bygningsstyrelsen, der er bygherre og ejer af bygningen. A. P. Møller Fonden har støttet byggeriet.