Praksis v/ Mette Tony og Mads Bjørn Hansen
Dreyers Fond har tildelt hædersprisen for arkitekter til tegnestuen Praksis ved Mette Tony og Mads Bjørn Hansen.
Tietgenkollegiet
Danske fonde har en tradition for at opføre kollegier, der går tilbage til tiden lige efter første verdenskrig. Internationale strømninger, ønsket om at afhjælpe studiebolignød samt muligheden for at sætte et varigt aftryk på det danske samfund er blandt de motiver, der fortsat får fondene til opføre kollegier.
Bent Hansen, formand for Danske Regioner
Formanden for Danske Regioner, Bent Hansen (S) ser positivt på de private fondes engagement i sundhedssektoren og vil gerne have flere fondsmidler. Men støtten til bygge- og anlægsprojekter på hospitalerne er ikke i sig selv en løsning til at øge regionernes budgetter, siger han.
Mærsk Bygningen (foto: Bygningsstyrelsen)
Under overværelse af Dronning Margrethe bliver Mærsk Bygningen ved Københavns Universitets Panum Institut indviet den 18. januar. Det oplyser Bygningsstyrelsen, der er bygherre og ejer af bygningen. A. P. Møller Fonden har støttet byggeriet.
Bevica Fonden vil give fremtidens arkitekter tilgængelighed på hjernen
Næste generation af arkitekter skal ikke udtænke særlige løsninger for mennesker med bevægelseshandicap. Derimod skal tilgængelighed for alle være en forudsætning for al arkitektur og design. Bevica Fonden støtter med 4,9 mio. kr. en syvårig partnerskabsaftale med Kunstakademiets Arkitektskole, der skal gøre universelt design og tilgængelighed til en naturlig del af den faglige selvforståelse blandt fremtidens arkitekter og designere.