Fra skulpturen "Historiske Spor" af Jens Galschiøt
Flere og flere seniorer er bekym­rede for, om de får en vær­dig af­slut­ning på arbejds­mar­ke­det. Og det er en vel­be­grund­et be­kym­ring, for Dan­mark står over for en af de hid­til mest omfat­tende sam­funds­æn­dring­er, på­peger Tryg­fon­dens forsk­nings­chef. Når pen­sions­alderen hæves i takt med leve­alderen, vil store grup­per af ældre på ar­bejds­mar­ke­det komme i klem­me i de næste årtier. Trygheds­gruppens repræ­sen­tant­skab har bedt Tryg­fonden sætte ind med en lang­sigtet indsats for det kom­mende senior­prole­tariat.
KFI Erhvervsdrivende Fond
Den tidligere formand for DI, Jesper Møller, er udpeget til bestyrelsen i KFI Erhvervsdrivende Fond i stedet for direktør Michael Holm Johansen.
Mange medarbejderfonde har hundrede år på bagen, men de er den dag i dag enormt populære blandt medarbejderne, lyder det fra en række af Danmarks største virksomheder. Fondene gemmer på ikke så lidt penge, da 24 medarbejderfonde ligger inde med en kapital på 500 mio. kr., hvor afkastet venter på at blive delt ud til uddannelses­mæssige, sociale og andre velgørende formål.
Industriens Fond (foto: Jesper Rais, Aarhus Universitet)
Med initiativet Åbent Entreprenørskab vil Industriens Fond være med til at sikre, at den offentlige forskning i højere grad fører til innovation i erhvervslivet i form af nye produkter og spinout-virksomheder. Fonden støtter initiativet med 35 mio. kr., som blandt andet skal bruges på at oprette nye forretningsenheder på fire danske universiteter.
Flisemurer ved det årlige Danmarksmesterskab for unge fra erhvervsuddannelserne, DM i Skills, som Nordea Bank-fonden i 2016 støttede med 1,5 mio. kr. (foto: Per Daugaard/SkillsDenmark)
Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden, har op til 85 procent af sin formue placeret i en enkelt aktie. Ifølge Civilstyrelsens kapitalregler er det ikke en forsvarlig formueplacering. Men på grund fondens historie er det alligevel fuldt lovligt. Og det kan fondens modtagere være glade for. For investeringen har nemlig været så god, at fonden nu hæver uddelingsniveauet til 25 mio. kr. om året.
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond
Når fonde tager samfundsansvar på den offentlige sektors domæner risikerer de både at træde de folkevalgte over tæerne og at det offentlige trækker sig og bliver mindre eksperimenterende. ”Men jeg mener, at fondene skal gøre det alligevel. Det ligger i ånden ved at være almennyttig og uddelende," siger administrerende direktør i Industriens Fond, Mads Lebech.
Otto Mønsted - OMA
Otto Mønsted Fondens investeringsselskab har siden 2003 afviklet en stribe direkte investeringer og har i dag tre aktive erhvervsinvesteringer i porteføljen. Men de seneste år har Otto Mønsted A/S igen haft appetit på ejerskab af veldrevne danske, mellemstore virksomheder, gerne i partnerskab med andre fonde. ”Vi er altid interesserede i at overveje nye direkte investeringer, men vi er blevet mere kræsne,” siger direktør Ulrik Bülow.
Ellab-Fonden
Ellab-Fonden har netop solgt sit medico-datterselskab til en svensk kapitalfond. Det betyder en femdobling af fondens årlige uddelinger. Samtidig skifter bestyrelsen kurs og vil fremover føre en langt mere strategisk filantropisk linje i uddelingspolitikken, siger fondens formand Sys Rovsing.