Otto Mønsted - OMA

Otto Mønsteds Fond indgår samarbejde om prisuddelinger

Otto Mønsteds Fond og Manufacturing Academy of Denmark (MADE) indgår samarbejde om to nye priser til unge produktionsforskere og deres banebrydende idéer.
Fonden Insero Horsens – Live Lab

Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
Mads Lebech, Industriens Fond

Industriens Fond lancerer ny uddelingspolitik

Industriens Fond får mere fokus på virksomhedernes internationalisering. Desuden breder fonden viften af virkemidler ud og vil involvere sig i flere partnerskaber. Stærkt polstret efter salget af sine Nykredit-aktier lancerer Industriens Fond nu en ny strategi og uddelingspolitik.
Cyberkriminalitet

Industriens Fond blæser til kamp mod cyberkriminalitet med 100 mio. kr.

Industriens Fond har afsat 100 mio. kr. til en indsats mod cyber­krimi­nalitet. Pengene skal bruges til at ændre adfærd hos danske virk­som­he­der og styrke IT-sikkerheden på deres pro­duk­ter. Det vil samtidig skabe en konkur­rence­fordel, siger fondens direktør, Mads Lebech.
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

Interviewstafetten er denne gang blevet sendt til Esplanaden i København, hvor Industriens Fond holder til. Her svarer direktør Mads Lebech på Jesper Mailinds spørgsmål om uddelingsformål og det klassisk industrielles forandring. Og vi kommer vidt omkring – fra herreløse penge til en viljefast bestyrelse og fra hestekærrer til 3D-print. Desuden løfter direktøren lidt af sløret for nogle af de igangværende strategidrøftelser i bestyrelsen. En af overvejelserne går på om Industriens Fond skal begynde at foretage impact investeringer. Depechen sendes videre til Martin Dahl i Frederiksbergfonden.
Industriens Fond

Industriens Fond skruer på strategien efter skelsættende år

Industriens Fond fik et afkast på 2,3 mia. kr. sidste år og øger uddelingsrammen til 250 mio. kr. for 2018. Bestyrelsen går nu i gang med et gennemgribende eftersyn af strategien.
Nordea-Bank-fonden

Nordea Bank-fonden uddelte 12 mio. til erhvervsuddannelser

Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden støtter samfundsgavnlige formål, herunder fremme af dansk erhvervsliv. Sidste år blev det til 12 mio. kr. indenfor erhvervsuddannelserne. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsrapport.
Mads Lebech, Industriens Fond

Industriens Fond inviterer til tema-møder

Industriens Fond er klar med et nyt call om Globale Alliancer.
Industriens Fond

Aktiesalg fra Industriens Fond og Østifterne er godkendt

Købstilbuddet fra det PFA-ledede konsortium på 16,9 pct. af aktiekapitalen i Nykredit fra Forenet Kredit, Industriens Fond og Foreningen Østifterne er blevet endeligt godkendt og accepteret.
Mads Lebech, direktør i Industriens Fond

Industriens Fond afslutter princi­piel kamp for udbytte til filantropi

Med salget af aktierne i Nykredit kan Industriens Fond endeligt lægge låg på en gammel kamp om at få udbytte på sine aktier. Fondens historisk betingede ejerandel bliver nu rea­liseret, og fonden får tilført tre milliarder kroner i frie midler. Frigørelsen af kapital falder sammen med en planlagt strategiudviklingsproces, der blandt andet skal afklare, om der fremover skal nye virkemidler i spil for at udmønte den stærkt forøgede filan­tro­pis­ke kapital til fordel for erhvervsøkonomisk forskning og kon­kur­ren­ce­evnen for små og mellemstore virksomheder.