Grøn Generation
Nyt initiativ faciliteret af Velux Fonden og Villum Fonden styrker videndeling, gensidig inspiration og dialog mellem kommunale embedsmænd i to projekter, der skal støtte bæredygtig grøn udvikling med fokus på folkeskolen. Dialogmøderne, der bliver afholdt i sidste og denne uge, er et evaluerende eksperiment på tværs af både fonde, projekter og kommuner.
Verden i flammer
I USA og England oplever filantropiske donorer, at modtagere siger nej tak til penge, hvis de er tjent på kul- og olieselskaber med stor CO2-udledning. Problemstillingen er også aktuel i Danmark, vurderer ngo’ernes brancheforening, og i næste uge skal Københavns Universitets bestyrelse tage stilling til, om det skal frasælge olieaktier i bl.a. A.P. Møller–Mærsk A/S, som også er navnet bag en gave til universitet på 750 mio. kr. Flere klima-aktivistiske ngo’er som WWF, Concito og Ansvarlig Fremtid, har hidtil taget imod fondspenge uden at spørge, om de stammer fra olieselskaber. Nu vil to af dem tage dilemmaet op.
Fotograf: Michael Bocchieri (AFP Scanpix)
De medlemsbaserede filantropiske organisationer, Realdania og Tryghedsgruppen har begge vandtætte skotter mellem formueinvesteringerne og de filantropiske formål. I alt er 14 mia. kr. investeret i traditionelle aktieporteføljer uden restriktioner på fossile aktier. Men i Realdania er klima en væsentlig del af det filantropiske arbejde, og ifølge Trygfondens målinger er klimatruslen årsag til en voksende bekymring i befolkningen. Realdanias ledelse barsler nu med et skærpet samfundsansvar, og ender sandsynligvis med en aktiv ’engagement’-tilgang til investeringerne. Derudover indfører Realdania åbenhed om aktielister.
Connie Hedegaard
Fondsbranchens klima-hardliner, KR Foundation, tager nu også blødere metoder i brug i indsatsen for at fjerne årsagerne til klimaforandringerne. Med et nyt program og et nyt call støtter fonden projekter, som kan bidrage til at ændre forbruger­adfærd eller skabe nye incitamentsstrukturer. ”Mit indtryk er, at vi med det nye program om bære­dygtig adfærd har ramt noget, hvor der virkelig er efterspørgsel efter støtte til at få sat initiativer i gang,” siger bestyrelsesformand Connie Hedegaard.
Fossilfri
CO2 er for alvor blevet en etisk faktor på linje med våben, tobak og alkohol. De tre største banker har for nylig lanceret aktieporteføljer, der i praksis er helt renset for kul-, olie- og gasselskaber, men med samme afkastmål. Også leverandører til oliebranchen ryger ud af de rene porteføljer for at tilfredsstille efterspørgslen fra især kommuner og pensionsselskaber. Men almennyttige fonde står ikke forrest i køen for at komme af med de sorte aktier.
Power Station
Filantropiske fondes formuer skal ikke udlede CO2. Det mener flere og flere fonde i USA og Europa, som derfor aflægger løfte om en fossilfri investeringsportefølje på divestinvest.org. Villum Fonden og Velux Fonden har også kastet deres 12 mia. kr. ind i kampen mod klimaforandringerne. Kul er stort set allerede ude af porteføljen, og nu går fondene direkte i dialog med selskaber som Exxon, Chevron og Shell. Den Danske Naturfond overvejer om dens klimaformål skal bakkes op af en fossilfri kapitalforvaltning.
Global Greengrants Fund får den amerikanske fondsbranches kommunikationspris for sit strategiske arbejde med at koble kampen for kvinders rettigheder med klimakampen i udviklingslande. Kampagnen #WomenAndClimate lykkedes med at tiltrække kloge investeringer, der støtter begge formål samtidig.
Connie Hedegaard (fotograf: Magnus Fröderberg/norden.org)
Familien bag Velux-koncernen har skabt en pengestærk klimafond, der i sit første leveår har støttet en række ngo’er, som går hårdt efter bankerne. KR Foundation skal bidrage til at fjerne de grundliggende årsager til klimaforandringerne, som ligger i de økonomiske systemer. ”Klimaspørgsmålet kommer til at fylde mere og mere i den finansielle sektor," siger fondens bestyrelsesformand, Connie Hedegaard.
KR Foundation
Et år efter stiftelsen har den nyeste fond i Velux-porteføljen markeret sig som en skarp og kritisk miljøforkæmper. KR Foundations donationspolitik går ikke af vejen for at støtte projekter, som aktivt kritiserer såvel staters, bankers og erhvervslivs engagement i olie- og kulindustrierne.