Klimakamp (foto: Dansk Arkitektur Center / Marie Kongsted Joensen)

Realdania iscenesætter unge klimaaktivister med ny udstilling

Realdania støtter Dansk Arkitektur Center (DAC) og Roskilde Festival i åbningen af ud­stil­ling­en Nutidens forbrug – Frem­ti­dens problem, der skal skabe opmærk­somhed om Verdens­mål #11 – Bære­dygtige byer og lokal­samfund.
Statens Naturhistoriske Museum – nye udstillinger i 2022 (Illustration: Tinker Imagineers)

Fossil fundraising og grønne investeringer bag klimaudstilling på KU

Københavns Universitets bestyrelse glæder sig over en donation på hele 166 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til udstillingerne på det nye Statens Naturhistoriske Museum. En forsker fra CBS betegner det som 'et paradoks', at KU gerne vil modtage A.P. Møller Fon­dens penge, samtidig med at universitetet nu i to år har brystet sig af at investere grønt. Fondsmillionerne skal blandt andet bruges til udstillinger om menneskeskabte klimaforandringer, men at dét er et af hovedtemaerne, har ifølge A. P. Møller Fondens direktør ikke haft indflydelse på donationen.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia

Realdania og staten i fælles kamp mod havvandsstigninger

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Tørke i Namibia (foto: naturepl.com – Tony Heald, WWF)

WWF-fonden og Ørsted vil engagere børn og unge i klimaproblemer

Verdensnaturfonden og Ørsted har indgået partnerskab om at engagere børn og unge i at bekæmpe klimaforandringerne. Fonden skal desuden rådgive Ørsted om energiselskabets bæredygtighedsstrategi.
Alsik (Henning Larsen Architects)

Bitten & Mads Clausens Fond sætter flere penge af til nærområdet

Danfoss A/S udbetaler 300 mio. kr. i udbytte til Bitten & Mads Clausens Fond. Sidste år uddelte fonden 74 mio. kr., og i år er der afsat endnu flere penge til uddelinger, fremgår det af fondens årsrapport.
Religiøs klimakamp

KR Foundation indrullerer religiøse ledere i klimakampen

Hvis verdens befolkning skal overbevises om at ændre adfærd for at undgå overophedning af kloden, så skal klimadebatten indeholde mere tro og moral. Derfor støtter KR Foundation flere inter-religiøse og islamiske organisationer, som sætter klima og miljø på dagsordenen hos religiøse rollemodeller. ”Det er en snæverhed, at samtalen er blevet gjort så videnskabelig, når det handler om klimaproblemer,” siger sognepræst Martin Ishøy fra Grøn Kirke.
DivestInvest-løftet lanceres i Danmark

DivestInvest-løftet lanceres i Danmark

Europæiske, insti­tutio­nelle og filan­tro­piske inve­storer kan blive bedre til at undgå kli­ma­ska­de­lige inve­ste­ringer. Sam­tidig udgør de fos­sile aktiver en stadig sti­gende øko­no­misk risiko for for­muerne. Det mener Divest­Invest-be­væ­gel­sen af for­mue­ejere, der nu lan­cerer et dansk ini­tiativ. Det sker på Chris­tians­borg i for­bind­else med en kon­feren­ce om FN’s verdens­mål og bære­dygtige inve­ste­ringer.
Grøn Generation

Velux Fonden og kommuner evaluerer bæredygtige skoler på dialogmøder

Nyt initiativ faciliteret af Velux Fonden og Villum Fonden styrker videndeling, gensidig inspiration og dialog mellem kommunale embedsmænd i to projekter, der skal støtte bæredygtig grøn udvikling med fokus på folkeskolen. Dialogmøderne, der bliver afholdt i sidste og denne uge, er et evaluerende eksperiment på tværs af både fonde, projekter og kommuner.
Verden i flammer

Filantroper og klima-ngo’er i dilemma om beskidte penge til rene formål

I USA og England oplever filantropiske donorer, at modtagere siger nej tak til penge, hvis de er tjent på kul- og olieselskaber med stor CO2-udledning. Problemstillingen er også aktuel i Danmark, vurderer ngo’ernes brancheforening, og i næste uge skal Københavns Universitets bestyrelse tage stilling til, om det skal frasælge olieaktier i bl.a. A.P. Møller–Mærsk A/S, som også er navnet bag en gave til universitet på 750 mio. kr. Flere klima-aktivistiske ngo’er som WWF, Concito og Ansvarlig Fremtid, har hidtil taget imod fondspenge uden at spørge, om de stammer fra olieselskaber. Nu vil to af dem tage dilemmaet op.
Fotograf: Michael Bocchieri (AFP Scanpix)

Realdania overvejer større klima-ansvar for investeringer

De medlemsbaserede filantropiske organisationer, Realdania og Tryghedsgruppen har begge vandtætte skotter mellem formueinvesteringerne og de filantropiske formål. I alt er 14 mia. kr. investeret i traditionelle aktieporteføljer uden restriktioner på fossile aktier. Men i Realdania er klima en væsentlig del af det filantropiske arbejde, og ifølge Trygfondens målinger er klimatruslen årsag til en voksende bekymring i befolkningen. Realdanias ledelse barsler nu med et skærpet samfundsansvar, og ender sandsynligvis med en aktiv ’engagement’-tilgang til investeringerne. Derudover indfører Realdania åbenhed om aktielister.