Frederiksberg Fonden
På trods af svingende afkast fra værdipapirer uddelte fonden i alt 9,6 mio. kr. sidste år. Dermed stiger uddelingsniveauet igen i år en smule for community-fonden trods mild turbolens på afkastfronten.
Nordisk Kulturfond – strategi 2019-22
Bestyrelsen i Nordisk Kulturfond har netop vedtaget fondens første 4-årige strategi for 2019-2022. Den nye strategi handler især om netværksdannelse, viden om kunst og kultur, og derudover indeholder den et globalt fokus.
Fishing Zealand (foto: Rasmus Juel Ditlefsen)
Nordea-fonden afslører de 65 sidste projekter, der modtager støtte fra årets Kysten er klar-pulje. Initiativer fra hele landet får 29,2 millioner kroner tilsammen. Det er 4,2 millioner mere end fonden havde planlagt.
Statens Naturhistoriske Museum – nye udstillinger i 2022 (Illustration: Tinker Imagineers)
Københavns Universitets bestyrelse glæder sig over en donation på hele 166 mio. kr. fra A.P. Møller Fonden til udstillingerne på det nye Statens Naturhistoriske Museum. En forsker fra CBS betegner det som 'et paradoks', at KU gerne vil modtage A.P. Møller Fon­dens penge, samtidig med at universitetet nu i to år har brystet sig af at investere grønt. Fondsmillionerne skal blandt andet bruges til udstillinger om menneskeskabte klimaforandringer, men at dét er et af hovedtemaerne, har ifølge A. P. Møller Fondens direktør ikke haft indflydelse på donationen.
Skulpturparken i Herning
Fondsbestyrelsen har tidligere forklaret, at lovbruddet skyldes fejlagtig rådgivning. Det afviser fondens rådgiver nu. Medlemmerne af bestyrelsen i Midtjydsk Skole- og Kulturfond risikerer at skulle betale af egen lomme for at rydde op efter fondens ulovlige renovering af Skulpturparken i Herning.
Morten Møller
Det var et speciale om kommunistiske modstandsfolk kombineret med et job på Det Kongelige Bibliotek, der i sin tid gav Morten Møller mod på at skrive en historisk biografi. Men det var støtten fra en række danske fonde, der gjorde det muligt. Siden er det blevet et reelt forfatterskab, hvor evnen til at formidle og perspektivere historiske begivenheder, har givet Morten Møller både flotte anmeldelser og priser. Selv er han temmelig beskeden, når talen falder på hans forfatterskab, der for ham at se udelukkende kan eksistere på grund af fondsmidler.
Skulpturparken i Herning
Det var ulovligt, da Midtjydsk Skole- og Kulturfond ændrede den fredede Skulpturparken i Herning i en renovering til fem millioner kroner. Det fastslår Kulturministeriet i en ny afgørelse. Ministeriet stadfæster dermed en tidligere afgørelse fra Slots- og Kulturstyrelsen. Samtidig lovliggøres dele af Skulpturparkens nye udtryk.
Carsten Mørch-Bentzen
Carsten Mørch-Bentzen er udviklingsleder på Rytmisk Center i København og har i snart to årtier rejst fondsmidler til et hav af kulturelle og sociale projekter. For ham handler det om at have hjertet med: Det er det personlige engagement, viljen til at bruge et år på idéudvikling, og evnen til at tænke vidensdeling og bæredygtighed ind i et projekt, der er udslagsgivende både for projektets realisation og fondenes vilje til at støtte det. Danske Fonde har spurgt Carsten Mørch-Bentzen om den betydning, fondsmidlerne har haft for hans projekter og for hans fagområde.
Roskilde Festival – graffitivæg
Om fem måneder er Roskildes festival-brand udvidet for i alt 150 millioner fra fonde Når den nye Roskilde Festival Højskole står færdig om fem måneder kan Roskilde Kommune sætte to streger under, hvad Roskilde Festival har betydet for tiltrækning af fondsmidler til to nye byggerier: I alt 150 millioner. Kommunens udnyttelse af festivalens brand-værdi er ret usædvanlig. Uden festivalen var Rockmuseet Ragnarock ikke blevet til noget for to år siden, og med den kommende Roskilde Festival Højskole har fondssamarbejdet omkring festivalen fået en klar, kommunal strategi.
Finn Schumacker (foto: Skovdal & Skovdal)
DEBAT: Hvis man kun arbejder med f.eks. kunstprojekter og mursten, men ikke er opmærksom på forudsætningerne for de nødvendige strategiske greb hos ledelser og bestyrelser, opnår man måske ikke det, man gerne ville, på langt sigt. Amerikanske og engelske fonde går langt i arbejdet med ledelses- og bestyrelsesudvikling i kulturinstitutionerne. Lad os lære af dem.