Claus Sørensens Fond
Claus Sørensens Fond uddelte 31,3 mio. kr. sidste år. Størstedelen gik til familieformål, og de almennyttige uddelinger steg til 10,2 mio. kr. Særligt kunst, kultur og sportslivet blev støttet af fonden.
Hjorths Fabrik
Sparekassen Bornholms Fond uddelte 4,2 mio. kr. i 2018, et år præget af dårlige afkast på investeringer. Sports- og kulturformål på Bornholm fik størstedelen af de samlede uddelinger.
Christian Ludvig Julian David, 1958 (foto: Davids Samling)
C.L. Davids Fond og Samling er en erhvervsdrivende fond, som ejer og driver museet Davids Samling i København. Museets samling af islamisk kunst er Skandinaviens største og rangerer blandt de fineste i verden. Fondens bestyrelse og ledelse ønsker at udbrede kendskabet til den islamiske verden og dermed nedbryde fordomme, fortæller bestyrelsesformand og advokat Torsten Hoffmeyer. Vi tegner et portræt.
Fondenes Videnscenter: fondes kulturbevillinger i 2017 (2019)
I 2017 bevilgede fondene i alt 2,2 mia. kr. til kulturområdet. De offentlige institutioner modtog 1 mia. kr. eller 47 pct. af pengene, viser en ny analyse fra Fondenes Videnscenter, som sætter fokus på fondenes bidrag til kulturområdet.
Genforeningspark (illustration: Team Weile/Aabenraa Kommune)
Aabenraa Kommune kan til næste år fejre 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark ved at etablere en genforeningspark. Parken er støttet af to storfonde med tilknytning til Sønderjylland.
Nordea-fonden – uddelinger 2018 fordelt på formål
I alt 707,5 mio. kr. uddelte Nordea-fonden i 2018. Dermed sætter fonden ny ud­de­lings­re­kord, viser det netop offent­lig­gjor­te års­regn­skab.
Nordea-fonden: Lokalpuljen
Nordea-fonden uddelte sidste år ca. 25 millioner kroner gennem Lokalpuljen, der støtter lokalt forankrede projekter i hele Danmark.
Skulpturparken i Herning
Efter længere tids dialog mellem Midtjydsk Skole- og Kulturfond og Kulturministeriet er forløbet om Skulpturparken i Herning nu afsluttet. Trods oprindelig modstand fra Slots- og Kulturstyrelsen, tillader styrelsen nu, at den fredede park i store træk må opdateres, som fonden hele tiden har ønsket sig. Dermed ender sagen ifølge fonden uden et økonomisk efterspil for bestyrelsen.
Reumert-statuetten – skabt af John Kørner
En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.
Kulturstatistik
Repræsentanter fra flere fonde og Fondenes Videnscenter er blandt medlemmerne i et nyt rådgivende udvalg for kulturstatistik. Udvalget er etableret af Kulturministeriet i samarbejde med Danmarks Statistik og skal bidrage til udviklingen af statistik på kulturområdet.