Kultur- og kirkeminister, Mette Bock
Interview-stafetten er denne gang nået til Christiansborg. Her fortæller kultur- og kirkeminister Mette Bock om, hvad hun anser som fondenes væsentligste opgave i dansk kulturliv – om vigtigheden af pluralisme og hvorfor der er brug for fonde til at støtte det eksperimenterende og elitære. Og så giver hun sit bud på, hvordan synergien mellem de offentlige og private kulturmidler kan øges.
Calder-terrassen på Louisiana (foto: Louisiana Museum of Modern Art)
Museumsdirektør Poul Erik Tøjner fra Louisiana rejser kritik af statens besparelser på kulturområdet og af idéen om at udfase statsstøtte til fordel for fondsstøtte. Han bakkes op af Radikale Venstres kulturordfører Zenia Stampe, som kalder besparelserne paradoksale i en tid, hvor vi er optagede af dansk historie, kultur og identitet. Hun ser desuden en fare for, at de mindre kulturinstitutioner bliver trængte i takt med, at de store institutioner får flere fondsmidler, bl.a. i forbindelse med nye museumsbyggerier.
Når kunst gør en forskel – unges deltagelse i kunst- og kulturprojekter som alternativ arena for sociale indsatser
Kunst og kultur kan blive et positivt vendepunkt i livet for udsatte unge, der kæmper med problemer som manglende uddannelse, arbejdsløshed og psykiske kriser. Det viser resultaterne af et forskningsprojekt, som Aalborg Universitet og Bikubenfonden præsenterer på Docken i København.
Bevica Fonden har uddelt årets tilgængelighedspris til spillestedet Gimle i Roskilde
Bevica Fonden har uddelt årets tilgængelighedspris til spillestedet Gimle i Roskilde. Udover hovedprisen modtog en række andre koncertarrangører anerkendelse for deres indsats for at skabe plads og rum omkring musikoplevelser, så også mennesker med både fysiske og psykiske handicap kan være med.
Grønthøster og museer
Statens besparelser skaber huller i kasserne på landets museer. Selvom hullerne i driftsbudgetterne typisk ikke bliver fyldt af fondsmidler, er museerne alligevel blevet helt afhængige af fondsstøtte til at få forretningen til at hænge sammen uden at gå på kompromis med kvaliteten. For flere af de største museer er løsningen tværtimod at hæve kvaliteten med hjælp fra fondene. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes rundspørge blandt de fem museer, der modtager flest statspenge.
Moderne Filantropi
I andet afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller adm. direktør Frank Rechendorff Møller bl.a. om den udvikling, der er sket i Augustinus Fonden de sidste 10 år mod øget transparens og professionalisering i sekretariatet. Og han fortæller om fondens rundhåndede støtte til kunst- og kulturinstitutioner, som får tildelt næsten 80 pct. af fondens samlede bevillinger på i alt godt 300 mio. kr.
Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond
Interview-stafetten bliver denne gang løbet videre af Det Obelske Familiefonds nystartede direktør, Michael Bjørn Nellemann. Med afsæt i sit nylige skift fra ansøger til bevilger, fortæller han om fondenes risikovillighed og om konsekvenserne af regeringens grønthøster. Han går også i rette med myterne om, at fondene skulle være driftsforskrækkede, og at de primært er leverandører af flødeskum. Og så sender han stafetten videre til kulturminister Mette Bock.
Susanne Dahl, chefrådgiver i Bikubenfonden med fokus på strategi og udvikling
Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har mødt chef­rådgiver i Bikubenfonden, Susanne Dahl, til et interview om samskabelse, exitstrategier og filantropisk ansvar set fra fondens ‘maskinrum’. Hun er den anden deltager i en interview-stafet, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Med tre spørgsmål sender Susanne Dahl stafetten videre til en person i en af landets største fonde, som har ansvaret for en af filantropiens nye hjørnesten.
Rane Willerslev (foto: Rune Clausen, Nationalmuseet)
Kulturminister Mette Bock har ansat professor Rane Willerslev som ny direktør for Nationalmuseet. Ministeren lægger vægt på, at Willerslev som en anerkendt og kendt forsker kan være med til at hente fondsmidler til museet.
Musikelskere i kørestol
Musikerne Orgi-E og Nabiha vil til oktober uddele Bevica Fondens Tilgængelighedspris til spillesteder og festivaler, som vil gøre en særlig indsats for at levere musikoplevelser, der er tilgængelige for mennesker med handicap.