Astrid Kann-Rasmussen
Fondsfamilien omkring Velux og VKR Gruppen har i årevis været pioner på klimaområdet. I 1991 stiftede Kann Rasmussen-familien en amerikansk fond med fokus på miljø- og klimaformål, V. Kann Rasmussen Foundation (VKR Foundation). Mange år senere har de tidlige erfaringer og omfattende internationale netværk stor betydning for, hvordan familien og fondsuniverset efter Villum Kann Rasmussen arbejder med klimadagsordnen. Nu, hvor klimaet for alvor ser ud til at ramme den bredere danske fondssektor, står Velux-fondene med unik viden om både virkemidler og impact-investeringer på klimaområdet. Vi har talt med formanden for VKR Foundation om den klimafilantropiske rejse fra New York til København.
Nordea-fonden: Lokalpuljen
Nordea-fonden uddelte sidste år ca. 25 millioner kroner gennem Lokalpuljen, der støtter lokalt forankrede projekter i hele Danmark.
Move Green Lab
En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.
Fishing Zealand (foto: Rasmus Juel Ditlefsen)
Nordea-fonden afslører de 65 sidste projekter, der modtager støtte fra årets Kysten er klar-pulje. Initiativer fra hele landet får 29,2 millioner kroner tilsammen. Det er 4,2 millioner mere end fonden havde planlagt.
Fonden Insero Horsens – Live Lab
Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Den Danske Naturfond: Kollund Skov
Den Danske Naturfond er tre år efter stiftelsen godt i vej med at sikre mere dansk natur, bl.a. via flere opkøb af naturarealer. På økonomisiden udbetalte de tre stiftere i 2017 den tredje af fire kapitalrater på 218,75 mio. kr. således, at fonden nu har en grundkapital på 562...
Affald på den jyske vestkyst (foto: Kimo/Plastic Change)
Plastikforurening i havet er et stigende miljøproblem, og der er ifølge Velux Fonden behov for samlet viden på området. Derfor opretter fonden nu en pulje på 20 mio. kr., som de næste 4-5 år skal bruges til at skabe et tværfagligt forskningsmiljø for marin plastikforurening i Danmark.
Naturpark Amager (foto: Naturstyrelsen)
Naturpark Amager skal evalueres af et konsulentfirma over de kommende fem år. Men det bliver ikke en klassisk evaluering med hovedfokus på effekt- og resultatmål, for Nordea-fonden ved allerede at projektet bliver en succes. Hovedformålet er ikke at dokumentere effekt, men at sprede erfaringer og viden til andre kommende naturprojekter i landet.