Biodiversitet (foto: Jeanette Frank Nielsen)

Hempel Fonden og KR Foundation indgår nyt samarbejde med fokus på biodiversitet

Hempel Fonden og KR Foundation vil tilvejebringe ny viden om det eskalerende tab af jordens biodiversitet. Det skal få verdens beslutningstagere til at vende den nedadgående udvikling på området.
Hempel Fonden

Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Hempel Fonden udvider sin filantropiske uddelingsstrategi med et nyt og tredje fokusområde. Fonden vil fremover også arbejde for at bevare planetens biodiversitet og skabe øget opmærksomhed om ”en af menneskehedens største udfordringer.” Hidtil har Hempel...
Astrid Kann-Rasmussen

Klimafilantropien krydser Atlanten

Fondsfamilien omkring Velux og VKR Gruppen har i årevis været pioner på klimaområdet. I 1991 stiftede Kann Rasmussen-familien en amerikansk fond med fokus på miljø- og klimaformål, V. Kann Rasmussen Foundation (VKR Foundation). Mange år senere har de tidlige erfaringer og omfattende internationale netværk stor betydning for, hvordan familien og fondsuniverset efter Villum Kann Rasmussen arbejder med klimadagsordnen. Nu, hvor klimaet for alvor ser ud til at ramme den bredere danske fondssektor, står Velux-fondene med unik viden om både virkemidler og impact-investeringer på klimaområdet. Vi har talt med formanden for VKR Foundation om den klimafilantropiske rejse fra New York til København.
Nordea-fonden: Lokalpuljen

Nordea-fonden støttede 1.401 foreninger via Lokalpuljen

Nordea-fonden uddelte sidste år ca. 25 millioner kroner gennem Lokalpuljen, der støtter lokalt forankrede projekter i hele Danmark.
Move Green Lab

Fonde vil hjælpe handicappede ud i naturen

En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.
Fishing Zealand (foto: Rasmus Juel Ditlefsen)

Nordea-fonden støtter 65 nye kystinitiativer

Nordea-fonden afslører de 65 sidste projekter, der modtager støtte fra årets Kysten er klar-pulje. Initiativer fra hele landet får 29,2 millioner kroner tilsammen. Det er 4,2 millioner mere end fonden havde planlagt.
Fonden Insero Horsens – Live Lab

Elselskabernes fondspenge luner lokalt

Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia

Realdania og staten i fælles kamp mod havvandsstigninger

Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)

Fonden Hedeselskabet stimulerer vækst og innovation inden for natur, miljø og energi

Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Den Danske Naturfond: Kollund Skov

Den Danske Naturfond debuterer med indsamlingsresultater

Den Danske Naturfond er tre år efter stiftelsen godt i vej med at sikre mere dansk natur, bl.a. via flere opkøb af naturarealer. På økonomisiden udbetalte de tre stiftere i 2017 den tredje af...