Move Green Lab
En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.
Fishing Zealand (foto: Rasmus Juel Ditlefsen)
Nordea-fonden afslører de 65 sidste projekter, der modtager støtte fra årets Kysten er klar-pulje. Initiativer fra hele landet får 29,2 millioner kroner tilsammen. Det er 4,2 millioner mere end fonden havde planlagt.
Fonden Insero Horsens – Live Lab
Med liberaliseringen af elmarkedet fik elselskaberne råderet over deres formuer. Siden er formuerne vokset gevaldigt – blandt andet via salg af selskabernes Elsam-aktier og fusionen mellem Elsam og Dong. En del af formuen er i dag placeret i en lang række fonde, der rundt i hele Danmark støtter op om både kultur, sport, forskning, uddannelse, energi- og erhvervsudvikling i elselskabernes gamle dækningsområder.
Diget på vestsiden af Gl. Havn i Fredericia
Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet går ind i et nyt partnerskab, der vil beskytte vores byer mod oversvømmelser fra havet og samtidig skabe bedre byrum. Meget tyder på, at der bliver hård konkurrence om de 60 millioner kroner, der er afsat til projekter i op til 20 byer.
Naturhus, Gjern (foto: Hedeselskabet)
Den erhvervsdrivende fond, Hedeselskabet støtter lokale ildsjæle, natur, miljø, grøn energi og naturvidenskab. Selskabet har mere end 150 år bag sig, og en unik historisk konstruktion med medlemmer og repræsentantskab sikrer et levende engagement i selskabets bagland. Vi tegner et portræt af fonden og foreningen.
Den Danske Naturfond: Kollund Skov
Den Danske Naturfond er tre år efter stiftelsen godt i vej med at sikre mere dansk natur, bl.a. via flere opkøb af naturarealer. På økonomisiden udbetalte de tre stiftere i 2017 den tredje af fire kapitalrater på 218,75 mio. kr. således, at fonden nu har en grundkapital på 562...
Affald på den jyske vestkyst (foto: Kimo/Plastic Change)
Plastikforurening i havet er et stigende miljøproblem, og der er ifølge Velux Fonden behov for samlet viden på området. Derfor opretter fonden nu en pulje på 20 mio. kr., som de næste 4-5 år skal bruges til at skabe et tværfagligt forskningsmiljø for marin plastikforurening i Danmark.
Naturpark Amager (foto: Naturstyrelsen)
Naturpark Amager skal evalueres af et konsulentfirma over de kommende fem år. Men det bliver ikke en klassisk evaluering med hovedfokus på effekt- og resultatmål, for Nordea-fonden ved allerede at projektet bliver en succes. Hovedformålet er ikke at dokumentere effekt, men at sprede erfaringer og viden til andre kommende naturprojekter i landet.
Plastic Change har sat plastikforurening på dagsordenen. Nu bør Folketinget plukke de lavthængende frugter og sikre adfærdsændringer via lovgivning, mener organisationen (foto: Plastic Change)
På tre år har Plastic Change dokumenteret og kommunikeret et nyt miljøproblem så effektivt, at ingen længere kan være i tvivl. I starten fik organisationen dog blankt afslag på støtte fra fondene og det blå Danmark. Miljøorganisationens stifter, Henrik Beha Pedersen, peger på behovet for, at fonde agerer mere langsigtet og samtidig er villige til at bruge ’kedelige’ penge til drift for at sikre løsninger på nye samfundsrelevante problemer. Med en ny donation fra Tuborgfondet flytter de frivillige i Plastic Change nu endelig ud af formandens kælder.
Allendelille Fredskov
Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.