Allendelille Fredskov
Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.
Naturmødet 2016 (fotograf: Carl Hansen)
Den Danske Naturfond har i 2017 taget et nyt redskab i brug for at engagere naturens interessenter i fondens filantropiske arbejde. Fonden lancerer sig som indsamlende organisation og skal rejse penge fra borgere, virksomheder og fonde. Fonden henter viden og inspiration via sit medlemskab i ISOBRO.
Plast på Bermuda (foto: Lisbeth Engbo)
”Plastic Change tildeles prisen for deres store engagement og ihærdige indsats for oplysning og formidling om plastikforurening. Plastic Change gør en forskel og giver samtidig befolkningen mulighed for at gøre en forskel,” lyder Bodil Pedersen Fondens begrundelse for at tildele organisationen natur- og miljøprisen. Det oplyser Plastic Change på...
Den Danske Naturfond
Stor tilfredshed i Den Danske Naturfond efter udløbet af fondens første ’open call’. Fonden fik ansøgninger for 35 mio. kr. til lokale naturprojekter i hele landet.
Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening
Den Danske Naturfond er en praktisk øvelse i stakeholder management. Fondsbestyrelsen tager beslutninger i åbenhed og skal samtidig søge konsensus i et udvalg af blandt andet jægere, økologer, fritidsfiskere, friluftsentusiaster og to magtfulde landbrugs­organisationer. ”Vi har sat fodaftryk på strategien, men det er endnu for tidligt at vurdere effekten,” siger præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.
Den Danske Naturfond
Den Danske Naturfond har offentliggjort sin første indkaldelse af forslag og projekter til en pulje på 15 mio. kr., som skal støtte lokale naturprojekter. Projekterne skal handle om konkrete arealer og være med til at sikre eksisterende natur eller skabe ny natur og flere levesteder for dyr og planter i ansøgernes lokalområde.
Power Station
Filantropiske fondes formuer skal ikke udlede CO2. Det mener flere og flere fonde i USA og Europa, som derfor aflægger løfte om en fossilfri investeringsportefølje på divestinvest.org. Villum Fonden og Velux Fonden har også kastet deres 12 mia. kr. ind i kampen mod klimaforandringerne. Kul er stort set allerede ude af porteføljen, og nu går fondene direkte i dialog med selskaber som Exxon, Chevron og Shell. Den Danske Naturfond overvejer om dens klimaformål skal bakkes op af en fossilfri kapitalforvaltning.