Danske fonde støtter eller står bag en række såkaldte intensive læringsforløb. Forløbene har til formål at give udsatte børn og unge et fagligt løft. Men ifølge flere forskere inden for skole- og uddannelsesområdet kan de intensive læringsforløb på længere sigt muligvis have en negativ effekt på deltagernes faglige niveau. Flere fonde fortæller nu, at de vil genoverveje støtten til de intensive læringsforløb, hvis en positiv langtidseffekt ikke kan dokumenteres.
Bikubenfonden – Årsrapport 2017
Bikubenfonden har det seneste år summet af aktivitet, og da 2017 var et særligt godt år for fondens økonomi, nåede summen af årets uddelinger nye højder – 115,8 mio. kr. bevilgede fonden til især sociale og kulturelle projekter.
Esbjerg is-arena
Hvad gør en fond, hvis den ønsker at støtte et godt projekt, men mangler de økonomiske muskler? For de lokale fonde i Esbjerg er løsningen blevet at løfte i flok – men altid uden at give køb på den enkelte fonds selvstændighed.
Antik globus (foto: Artem Beliaikin)
Novo Nordisk Fonden har åbnet to puljer på det humanitære område, hvor der nu kan søges om støtte til udviklingsindsatser samt humanitære kriser.
Novo Nordisk Fonden
Novo Nordisk Fonden går nu ind på det sociale område og lancerer nyt call for etablerede institutioner og organisationer, der arbejder med udsatte børn og unge.
Fondskonference 2018
Snestorm og sibirisk kulde kunne ikke holde 500 ildsjæle væk, da seks kommuner i sidste uge inviterede til fondskonference i Vejen. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde lagde også vejen forbi.
Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellemstore civilsamfundsorganisationer at søge fondsmidler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strategisk end tidligere med fokus på langsigtede indsatser.
Poul Erik Bech Fonden
I Poul Erik Bech Fonden betyder fremgang på boligmarkedet flere penge til dårligt stillede danskere og flygtninge. Med en klar social profil deler den unge fond ud af overskuddet fra ejendomsmæglervirksomheden, som også spiller en stor rolle, når pengene skal kanaliseres ud til frivillige foreninger. Men stifterens mangeårige interesse for bygningskulturarv og kunst har også sat et væsentligt aftryk i fundatsen.
Laura Auken
Danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet. Men deres krav til professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering presser de små frivillige sociale foreninger, som har svært ved at finde ressourcerne til at leve op til fondenes krav. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet et værktøj, som skal gøre det lettere for fonde at finde frem til og række ud efter relevante samarbejdspartnere på velfærdsområdet.
Arv & testamente
Velgørende organisationer investerer i øjeblikket kraftigt i at opdyrke markedet for arv og testamentariske gaver. Samlet set modtager indsamlende foreninger og fonde mere end en halv milliard kr. i arv om året. Men potentialet er endnu større, og derfor sætter organisationerne ind med flere forskellige redskaber for at hverve flere testatorer. Arvemarkedsføring er et voksende fokusområde for ngo’erne.