bogstaver (foto: Fabio Santaniello Bruun, Unsplash)
Egmont Fonden sætter i en ny ansøgningsrunde fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier. Fonden forventer at uddele i alt 10 mio. kr. på området.
Novo Nordisk Fonden – Grant report 2018
Novo Nordisk Fonden slår igen egen rekord for støtte med 1,7 mia. kr. udbetalt i 2018. Det er en stigning på 30 pct. i forhold til 2017.
Anette Følsgaard, Jascha Fonden
Jascha Fonden er en mellemstor almennyttig familiefond, der blev stiftet i 1992 af A.P. Møllers yngste datter Jane Schaldemose. I dag er det stifterens eneste datter, Anette Følsgaard, der står i spidsen for fonden som bestyrelsesformand. Hun efterlyser mere samarbejde på tværs af de små og mellemstore fonde i Danmark. Eventuelt formaliseret i et privat initiativ som Fondenes Videnscenter. Vi tegner et portræt af fonden.
Sine Egede, Bikubenfonden
Bikubenfonden gør nu status over sin nye ansøgningsproces. Der er plads til både begejstring og forbedring, lyder meldingen både fra fonden og det ansøgerfelt, som fonden gerne vil sætte i centrum – processen er nemlig både givende og krævende, lyder det.
Move Green Lab
En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.
Julehjælp (foto: Frelsens Hær))
Med den nye donationen får flere af de fattigste familier i Danmark mulighed for at hol­de jul i år. Håbet er, at især børnene dermed får en bedre oplevelse.
Mary Fonden – Antibulli (foto: Steen Brogaard)
Det danske kronprinspar H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Kronprinsesse Mary er i den danske offentlighed anerkendt for en kongelig stil, der fornyer kongehusets traditioner. Det gælder også traditionen omkring de royale, filantropiske fonde. ”Mary-Fonden er et led i den fornyelse, som også er helt nødvendig for at bevare kongehusets popularitet og folkelige appel,” siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.
Mercy Ships
Forestil dig et skib, der både er hospital, hotel og arbejdsplads – et skib, der tager ud til nogle af verdens fattigste områder for at yde hjælp, hvor der er brug for det. Forestil dig skibets stab be­stå­en­de udeluk­kende af frivillige – fra læger til elek­tri­ke­re, fra skibs­of­fi­ce­rer til køkken­personale, der alle arbejder gratis, selv betaler rejse og crew-fee for at få lov til at gøre en forskel. Og forestil dig så, hvad der skal til, udover alle de gode viljer, for at sætte skuden i søen. Danmarks Fonde har talt med Jens-Erik Engelbrecht, CEO for den danske afdeling af nød­hjælps­orga­nisa­tionen Mercy Ships, om fondenes betydning for de forskellige aspekter af nød­hjælps­arbejdet.
Bikubenfonden – Unge på kanten uden job og uddannelse
I alt 94 ansøgninger er blevet vurderet, og seks ansøgere går nu videre til fase 2 i arbejdet med at udvikle nye koncepter til gavn for udsatte unge. Koncept­orien­tering­en spiller en stor rolle i fon­dens nye arbejdsform.
DUF – "Alle unge med i fællesskabet (foto: Morten Rode)
Fremfor en klassisk donation valgte Tuborgfondet i sidste måned at indgå strategisk partnerskab med Dansk Ungdoms Fællesråd under over­skrif­ten ’Alle unge med i fællesskabet’. Part­ner­skabs­mo­del­len skal sikre, at projektet ikke alene begrænser sig til et mål om øget medlemstal i foreningerne.