Første år med uddelinger og bonus i Velliv Foreningen

Velliv Foreningen har aflagt første regnskab efter et år, hvor foreningen tog hul på de almennyttige uddelingsaktiviteter. Samtidig blev der plads til at give 204 mio. kr. i kontant medlemsbonus.
Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)

Novo Nordisk Fonden vil bekæmpe sygdom i Tanzania

Med en ny millionbevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at udvide mulighederne for behandling tættere på hjemmet for personer med diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i Tanzania.
Menneskebyrden, Det Kongelige Teater (foto: Søren Meisner)

Lundbeckfonden løfter menneskebyrden på Det Kongelige Teater

For første gang nogensinde støtter Lundbeckfonden et kunstnerisk forskningsprojekt nemlig teaterstykket ‘Menneskebyrden’, som bliver sat op på Det Kongelige Teater. Det er en del af et forskningsprojekt, som skal skabe større viden om depression og afstigmatisere sygdommen.
Mercy Ships

Når fondsmidler redder menneskeliv

Forestil dig et skib, der både er hospital, hotel og arbejdsplads – et skib, der tager ud til nogle af verdens fattigste områder for at yde hjælp, hvor der er brug for det. Forestil dig skibets stab be­stå­en­de udeluk­kende af frivillige – fra læger til elek­tri­ke­re, fra skibs­of­fi­ce­rer til køkken­personale, der alle arbejder gratis, selv betaler rejse og crew-fee for at få lov til at gøre en forskel. Og forestil dig så, hvad der skal til, udover alle de gode viljer, for at sætte skuden i søen. Danmarks Fonde har talt med Jens-Erik Engelbrecht, CEO for den danske afdeling af nød­hjælps­orga­nisa­tionen Mercy Ships, om fondenes betydning for de forskellige aspekter af nød­hjælps­arbejdet.
Yoga i naturen

Norliv uddeler de første lokale bevillinger

Foreningen Norliv er kommet godt i gang med sine almennyttige uddelinger. En af de første lokale uddelinger går til et fitness-tiltag for bedre mental sundhed i en byggeforening.
Oticon Fonden

Oticon Fonden trækker igen flere ansøgninger

Godt 60 pct. af Oticon Fondens uddelinger i 2017 gik til audiologisk forskning og afhjælpning af høretab i hele verden. Men puljen til studielegater gør fonden til en landets mest søgte, og sidste år steg antallet til 4.398 ansøgninger.
Peter Gæmelke, Norliv

Norliv åbner nu for millioner til mental sundhed

Foreningen Norliv fik sidste år et overskud på 460 mio. kr. Repræsentantskabet har besluttet at fordele beløbet mellem bonus til medlemmerne og almennyttige uddelinger. De første uddelinger til projekter inden for mental sundhed kan ske allerede inden sommer.
Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Flere advarsler mod gaver fra tobaksfonde

Kommuner, foreninger og projekter bør ikke modtage støtte eller gaver fra tobaksfonde før de er renset for røg. Nu skal især to velgørende fonde, Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond, hvis formue delvist hviler på tobak, gøres “rene,” mener Kræftens Bekæmpelse. Trygfonden og Færchfonden har allerede frivilligt renset formuen for tobaksaktier. Københavns nye sundhedsborgmester vil undgå fondsmidler fra tobaksindustrien for at restaurere museer. Og på CBS, som selv er havnet i konflikter om tobakspenge, tales der om en ny udvikling.
Vores bedste, det er Piben – C.W.O. Shag

Tobaksfonde står ved deres erhvervshistoriske arv

Mens Færchfonden frasolgte sine tobaksinvesteringer for ti år siden har Augustinus Fonden og Det Obelske Familiefond valgt at stå ved deres erhvervshistoriske arv. Der er stor efterspørgsel efter de to fondes uddelinger inden for alle uddelingsområderne, og de har kun i få tilfælde oplevet forskere, der har sagt ”nej tak.”
Rotary International

Rotary og Bill & Melinda Gates Foundation får bugt med invaliderende sygdom

The Rotary Foundation har siden 1980'erne doneret 1,5 milliarder dollars på verdensplan for at komme den frygtede sygdom polio til livs. Bill & Melinda Gates Foundation gik ind i bestræbelserne i 2007 med store beløb, og der er nu kun meget få nye tilfælde af polio i verden. Per Høyen, der har siddet i Rotary Internationals bestyrelse, fortæller om, hvordan samspillet mellem fonde, frivillige og landes regeringer er gået op i en højere enhed.