bogstaver (foto: Fabio Santaniello Bruun, Unsplash)
Egmont Fonden sætter i en ny ansøgningsrunde fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier. Fonden forventer at uddele i alt 10 mio. kr. på området.
Industriens Fond
Med en ny strategi og 255,5 mio. kr. i uddelinger i 2018 søger Industriens Fond at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, mens et svært fjerde kvartal bød på utilfredsstillende økonomiske resultater for fonden.
Jeanette Sjøberg & Hans Kristian Kristensen
Der er stadig 370 mio. kr. tilbage af Folkeskolemilliarden, men A.P. Møller Fonden har sat tempoet lidt ned for at undgå overophedning i skolesystemet. Danmarks Lærerforening (DLF) har efterspurgt mere dialog om, hvordan skolerne får det bedste ud af fondenes betydelige engagement. Danmarks Fonde møder her sekretariatsleder i fonden, Hans Kristian Kristensen og formand for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg til en samtale om både gode og dårlige erfaringer i mødet mellem fondsverdenen og skoleverdenen. Det handler om modestrømninger, vikarudgifter, ideel fondsstøtte, inklusion, effekt og involvering af lærere.
Tung taske
Der er brug for en åben, bred og folkelig debat om, hvordan fonde påvirker folke­skolen som samfunds­institu­tion. Det mener Danmarks Lærer­for­ening, og derfor arbejder for­ening­en pt. med forbe­re­del­se af en fonds­po­li­tik, der vil kunne bruges til en bred sam­funds­po­li­tisk debat om fonde i fol­ke­sko­len.
Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
Villum Fonden vil give flere børn og unge mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Og med et helt nyt call kan kommuner søge om at give lærere et kompetenceløft, så de kan levere praktisk undervisning inden for teknologi og it.
Novo Nordisk Fonden – Call 2019
Novo Nordisk Fonden har succes med at udbyde støtte til mere naturvidenskab til børn og unge. I februar åbner en ny ansøgningsrunde indenfor naturvidenskabelig uddannelse og formidling.
Børn på trappe
I alt 19 projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling på tværs af landet har samlet modtaget 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.
LB Fonden
LB Fonden har netop gennemført sin årlige uddelingsrunde og uddelt penge til syv projektforslag, der var indkaldt under verdensmål-temaet.
Silicon Valley
Et nyt program fra Novo Nordisk Fonden skal give danske studerende indblik i innovation og entreprenørskab. Fonden har bevilget syv mio. kr., så kandidatstuderende fra bl.a. life-science og ingeniørvidenskab fremover kan blive knyttet til en opstartsvirksomhed i Silicon Valley hen mod afslutningen af deres uddannelse.
Fonde i folkeskolen
Fondenes massive interesse for folkeskolen får nu politikere til at efter­spørge klare ret­nings­lin­jer, fælles forum og et uafhængigt skoleråd. Under­vis­nings­mini­ste­r Merete Riis­ager har sat gang i et arbejde, der skal afklare, hvordan et sam­arbej­de med fondene kan under­støt­tes bedst muligt.