LB Fonden
LB Fonden åbner nu for årets ansøgninger. Fonden vil uddele i alt en mio. kr. til projekter på undervisningsområdet med FN’s verdensmål og entreprenørskab i fokus.
Folkemødet – skolefonde
Kritiske lærere, kommuner og politikere har længe efterlyst dialog med de mange danske fonde, der bevilger penge til folkeskolen. På årets Folkemøde stillede både A.P. Møller Fonden, Nordea-fonden og Villum Fonden op for at tale om fondenes indflydelse på folkeskolen. Kritikerne erkendte, at de må se indad, men pegede også på fondsmidlers skævvridning som et fortsat problem.
Nationale test – sæt to streger
En række danske fonde har bevilget penge til indsatser og følgeforskning baseret på de kritiserede nationale tests. Men selvom forskere på området er enige om, at testene kunne være mere præcise, er de ikke enige om konsekvenserne for de fondsfinansierede indsatser.
Christian Christrup Kjeldsen, lektor på DPU
Efter den seneste tids blæst om folke­sko­lens nationale tests, appellerer en forsker på om­rådet nu til de danske fonde om at bidrage til udviklingen af testene. Med fondenes hjælp kan vi få løst et samfundsproblem og gøre Danmark til et foregangsland på om­rådet, lyder det således fra Christian Christrup Kjeldsen fra DPU, Aarhus Universitet.
bogstaver (foto: Fabio Santaniello Bruun, Unsplash)
Egmont Fonden sætter i en ny ansøgningsrunde fokus på, hvordan man bedst hjælper og støtter ordblinde børn og unge, som vokser op i udfordrede familier. Fonden forventer at uddele i alt 10 mio. kr. på området.
Industriens Fond
Med en ny strategi og 255,5 mio. kr. i uddelinger i 2018 søger Industriens Fond at styrke dansk erhvervslivs konkurrenceevne, mens et svært fjerde kvartal bød på utilfredsstillende økonomiske resultater for fonden.
Jeanette Sjøberg & Hans Kristian Kristensen
Der er stadig 370 mio. kr. tilbage af Folkeskolemilliarden, men A.P. Møller Fonden har sat tempoet lidt ned for at undgå overophedning i skolesystemet. Danmarks Lærerforening (DLF) har efterspurgt mere dialog om, hvordan skolerne får det bedste ud af fondenes betydelige engagement. Danmarks Fonde møder her sekretariatsleder i fonden, Hans Kristian Kristensen og formand for DLF's undervisningsudvalg, Jeanette Sjøberg til en samtale om både gode og dårlige erfaringer i mødet mellem fondsverdenen og skoleverdenen. Det handler om modestrømninger, vikarudgifter, ideel fondsstøtte, inklusion, effekt og involvering af lærere.
Tung taske
Der er brug for en åben, bred og folkelig debat om, hvordan fonde påvirker folke­skolen som samfunds­institu­tion. Det mener Danmarks Lærer­for­ening, og derfor arbejder for­ening­en pt. med forbe­re­del­se af en fonds­po­li­tik, der vil kunne bruges til en bred sam­funds­po­li­tisk debat om fonde i fol­ke­sko­len.
Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
Villum Fonden vil give flere børn og unge mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Og med et helt nyt call kan kommuner søge om at give lærere et kompetenceløft, så de kan levere praktisk undervisning inden for teknologi og it.
Novo Nordisk Fonden – Call 2019
Novo Nordisk Fonden har succes med at udbyde støtte til mere naturvidenskab til børn og unge. I februar åbner en ny ansøgningsrunde indenfor naturvidenskabelig uddannelse og formidling.