Ingeniører Uden Grænser – Zanzibar

Ngo’er søger i stigende grad partnerskaber med virksomheder i u-landsarbejdet

Igennem de senere år er der kommet flere og flere samarbejder mellem virksomheder og ngo’er på udviklingsområdet. Det skyldes blandt andet FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling, der har sat særligt fokus på partnerskaber. Området er dog stadig nyt og fyldt med faldgruber, og specielt de små ngo’er kæmper for at komme med på bølgen. Der­ud­over opfordres fondene til også at engagere sig i udviklingen.
Unicef – Mozambique (foto: UNICEF / Wikus de Wet)

Unicef vil have fleksible fondsmidler med i ny nødhjælpspulje

I Unicef håber man på at kunne få flere store danske fonde med i en ny type nødhjælpspulje, der vil sikre en langt mere effektiv udnyttelse af midlerne. I Dansk Flygtningehjælp har man allerede gode erfaringer med en lignende pulje, der har eksisteret siden 2017. Både Dansk Flygtningehjælp og Unicef er dog opmærksomme på, at u-øremærkede bevillinger kan virke skræmmende for fondene.
Hempel Fonden

Hempel Fonden går ind i naturbevarelse

Hempel Fonden udvider sin filantropiske uddelingsstrategi med et nyt og tredje fokusområde. Fonden vil fremover også arbejde for at bevare planetens biodiversitet og skabe øget opmærksomhed om ”en af menneskehedens største udfordringer.” Hidtil har Hempel...
Zeana Masoud Said, type1-NCD, Tanzania (foto: Sala Lewis)

Novo Nordisk Fonden vil bekæmpe sygdom i Tanzania

Med en ny millionbevilling ønsker Novo Nordisk Fonden at udvide mulighederne for behandling tættere på hjemmet for personer med diabetes og andre ikke-smitsomme sygdomme i Tanzania.
Stine Bosse

Stine Bosse: øget konkurrence i ngo-sektoren vil føre til flere fusioner

Fondsmodellen er en god virksomhedsform for en moderne ngo, mener formand for PlanBørnefonden, Stine Bosse. Hun stod selv i spidsen for fusionen mellem Plan og Børnefonden og forudser, at der vil komme flere af den slags fusioner fremover –· også selvom det kræver benarbejde at gennemføre. Presset på ngo-sektoren stiger, og den skal derfor i højere grad bevise sit værd gennem effektivitet, gennemsigtighed, dokumentation og international slagkraft. Danmarks Fonde har talt med Stine Bosse om kunsten at lægge to fonde sammen i arbejdet for at gøre verden til et bedre sted.
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond – Togo

PlanBørnefonden matcher fonde til metodeudvikling og partnerskaber

Når man som ngo skal skabe vedvarende forandring og bæredygtige løsninger, kræver det både et langsigtet perspektiv og en konstruktiv dialog med de private fonde. “Det, der er vores opgave som organisation, er at finde det match, der er mellem en organisation og fondene – så fondene ikke finansierer noget, der ikke passer til dem,” siger programdirektør Anne Smith Petersen.
Lego Fonden Sesame Workshop (foto: Ryan Donnell)

Lego-formand: Flere fonde bør øge støtten til kriseramte børn

Da Lego Fonden for nylig bevilgede 650 mio. kr. til børn i humanitære kriser, var den store donation ledsaget af en kraftig opfordring til fondskollegaerne. Ifølge fondens formand Thomas Kirk Kristiansen bør fondene nemlig omgående øge støtten til børns mentale udvikling. Hos Red Barnet er man enig og kalder området ‘underprioriteret og underfinansieret’.
Mercy Ships

Når fondsmidler redder menneskeliv

Forestil dig et skib, der både er hospital, hotel og arbejdsplads – et skib, der tager ud til nogle af verdens fattigste områder for at yde hjælp, hvor der er brug for det. Forestil dig skibets stab be­stå­en­de udeluk­kende af frivillige – fra læger til elek­tri­ke­re, fra skibs­of­fi­ce­rer til køkken­personale, der alle arbejder gratis, selv betaler rejse og crew-fee for at få lov til at gøre en forskel. Og forestil dig så, hvad der skal til, udover alle de gode viljer, for at sætte skuden i søen. Danmarks Fonde har talt med Jens-Erik Engelbrecht, CEO for den danske afdeling af nød­hjælps­orga­nisa­tionen Mercy Ships, om fondenes betydning for de forskellige aspekter af nød­hjælps­arbejdet.
M-KOPA Solar (fotograf: Lise Balsby)

Bestseller Foundation – en dansk frontløber på impact investment i Afrika og Indien

Mikrobanker i Indien, solceller på kiosktage og produktion af honning i Østafrika. Det er bare nogle af eksemplerne på Bestseller Foundations projekter. Fælles for dem er tanken om at skabe bæredygtig udvikling gennem impact investment. Gennem forretning. Det er en del danske fonde begyndt at arbejde med, men ikke i udlandet på samme måde. Ny­heds­bre­vet Danmarks Fonde har mødt fondens direktør, Kristian Sloth Petersen, for at høre mere om Bestseller Foundations arbejde med impact investment.
Bunden kapital

Fondsloven spænder ben for Læger uden Grænser

Den ikke-erhvervsdrivende fond, Læger uden Grænser, modtager masser af private bidrag til ngo’ens arbejde. Men størstedelen af pengene må den ikke uddele. Konsekvensen er, at ngo-fonden i 2017 måtte halvere sine humanitære uddelingsaktiviteter. Arve- og gavemidler for mere end 60 mio. kr. er fastfrosset på grund af fondslovens regler om bunden kapital. Civilstyrelsen træffer afgørelse i sagen i denne uge.