Lundbeckfonden – The Brain Prize 2019
Lundbeckfonden hædrer fransk forskergruppes forskning med The Brain Prize på 1 mio. euro. Gruppen har brugt mere end 30 år på at diagnosticere og forstå den mest udbredte arvelige blodpropsygdom i hjernen, CADASIL.
Forskning (foto: Louis Reed, Unsplash)
Taskekoncernens omsætning daler en smule i forhold til sidste år. Men Neye-Fondens uddelinger til kræftforskning stiger til 20 mio. kroner. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte regnskab for 2017/2018.
Forskerstøtteenhed – fundraising
Danmarks Tekniske Universitet har gennem de sidste tre år opbygget et team til at hjælpe forskere og institutter ved DTU med at hente ekstern finansiering fra både EU, offentlige og private danske fonde. Den nu fuldt udbyggede forskerstøtteenhed arbejder målrettet på at opbygge relationer til de mindre danske fonde.
Centerleder på det nye blockchain-forskningscenter, professor Jesper Buus Nielsen
Schweiziske Concordium Foundation, med Lars Seier Christensen i spidsen, har støttet Aarhus Universitets Concordium Blockchain Research Centre med 50 mio. kr. Centret åbner 1. februar.
Villum Young Investigators 2019
En række særligt lovende unge forskere fra tekniske og naturvidenskabelige discipliner er blevet udvalgt til at være dette års Villum Young Investigators. De 21 forskere modtager i alt 205 mio. kr. fra Villum Fonden.
Menneskebyrden, Det Kongelige Teater (foto: Søren Meisner)
For første gang nogensinde støtter Lundbeckfonden et kunstnerisk forskningsprojekt nemlig teaterstykket ‘Menneskebyrden’, som bliver sat op på Det Kongelige Teater. Det er en del af et forskningsprojekt, som skal skabe større viden om depression og afstigmatisere sygdommen.
Team Tvilling (foto: Line Thausen)
Helsefonden og Bevica Fonden afsætter 5 mio. kr. til forskning i betydningen af bevægelse for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Nu inviterer de to fonde videns- og forskningsinstitutioner til at komme med forslag, der kan få del i støtten.
SDU
Forskerstøtten på Syddansk Universitet, SDU, er inddelt i fem enheder, der repræsenterer hvert fakultet. Her hjælper man forskere med at søge fonde om forskningsmidler, blandt andet ved at tilbyde rådgivning, udarbejde ansøgninger, lægge budget og være tovholder i kommunikationen mellem forskere, ledelse og fonde. Forskerstøtteenhederne bliver på den måde fødselshjælpere for forskernes visionære projekter – en slags forskningens agenter, hvis arbejde udelukkende består i at sørge for at finde midler til at få den vigtige forskning realiseret. Danmarks Fonde har talt med en af rådgiverne og spurgt, hvordan man her hjælper forskere og fonde til at finde hinanden.
Danske fondes uddelinger (2017)
Fondenes samlede bevillinger stiger igen i år, og især de videnskabelige formål driver udviklingen. Det er nogle af hovedpointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbagegang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videnscenter understreger man, at statistikken bør læses med en række forbehold.
Forum for forskningsfinansiering
Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i arbejdstøjet for at skitsere farbare veje frem.