Danske fondes uddelinger (2017)
Fondenes samlede bevillinger stiger igen i år, og især de videnskabelige formål driver udviklingen. Det er nogle af hovedpointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbagegang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videnscenter understreger man, at statistikken bør læses med en række forbehold.
Forum for forskningsfinansiering
Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i arbejdstøjet for at skitsere farbare veje frem.
Mærsk Tårnet (foto: Fotograf: C.F. Møller/Adam Mørk)
Den store bevilling går til etablering af et nyt center for hudforskning ved Københavns Universitet. Centeret skal bane vejen for bedre forståelse, forebyggelse og behandling af hudsygdomme.
Katja Hose
På Aalborg Universitet udnævnes 38-årige Katja Hose til professor i datalogi på baggrund af en ny bevilling fra Poul Due Jensens Fond. Den nye professor skal gøre det lettere at navigere i informationshavet.
Tommy Ahlers (foto: Kim Vadskær)
Ifølge de fem deltagende private fonde stiller man hverken med krav eller konkrete løs­nings­mo­del­ler. Til gengæld efterlyser fondene akademisk lederskab fra universiteterne og ikke mindst trans­parens om de indirekte omkostninger ved forskning. Universiteterne selv erkender, at de kunne blive skarpere. Sådan lyder hoved­bud­ska­berne inden første mø­de i Forum for Forsknings­finansiering.
TrygFondens Børneforskningscenter
Med den nye bevilling fra Trygfonden kan centeret fortsætte sin forskning inden for børn- og ungeområdet frem til 2022.
Den 27. november mødes de 17 medlemmer af Forum for Forskningsfinansiering for før­ste gang. Forummet skal fremover ”udgøre en platform for dialog mellem centrale forskningsfinansierende og -udførende aktører i Danmark.” Første punkt på dagsordenen bliver en diskussion af fondenes indflydelse på retningen af dansk forskning.
Hjerne
Ny uddelingsstrategi fra Lundbeckfonden skal bringe Danmark ind i hjerneforskningens verdenselite og sikre udvikling af nye talentfulde hjerneforskere. Strategien lanceres i løbet af efteråret.
DUF – "Alle unge med i fællesskabet (foto: Morten Rode)
Fremfor en klassisk donation valgte Tuborgfondet i sidste måned at indgå strategisk partnerskab med Dansk Ungdoms Fællesråd under over­skrif­ten ’Alle unge med i fællesskabet’. Part­ner­skabs­mo­del­len skal sikre, at projektet ikke alene begrænser sig til et mål om øget medlemstal i foreningerne.
Tom Gilbert modtog en Villum Experiment-bevilling i 2017
Villum Fonden har for anden gang uddelt støtte til tekniske og naturvidenskabelige, eksperimenterende forskningsidéer.