Karen-Lise Mynster modtog i 2016 Wilhelm Hansen Fondens hæderspris (foto Lars Nybøll)

Fondspriser giver penge tilbage til kunstnerne

Wilhelm Hansen Fonden ser sig selv som et led af en kunstnerisk forretningskæde, hvor pengene går tilbage til de udøvende kunstnere. Finn Juhl Prisen og Wilhelm Hansen Fondens hæderspriser er en del af den mission.
Whistleblower-ordning

Whistleblower-ordninger til Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden

Nordea-fonden og Nordea Bank-fonden etablerer nu to whistleblower-ordninger. Ord­ning­er­ne skal værne om tilliden til de to fonde og deres forvaltning af støttemidler. Et spørgsmål om ordentlighed, siger fondenes kommunikationschef Tine Wickers.
Michael Christiansen

Michael Christiansen: Fonde har brug for to typer governance

Fondene er ikke kun private, men agerer i høj grad også på den offentlige bane. Denne dobbelte identitet bør fondene i videre udstrækning tage på sig i deres arbejde med governance. Derfor er der brug for to typer governance, sagde Michael Christiansen, forhenværende formand for Danmarks Radio og Aarhus Universitet til ‘Fondenes Dag’.
Peter Johansen, Investeringsdirektør i Realdania (foto: Leif Tuxen)

Danmarks største fonde går til angreb på aggressiv skatteplanlægning

De seneste års intensive skattedebat herhjemme har fået store erhvervsdrivende fonde til at stramme deres investeringspolitikker. Flere fonde roser et nyt skattekodeks fra pensionssektoren og overvejer nu, om man i fondssektoren skal gå samme vej og forene kræfterne mod aggressiv skatteplanlægning.
Dansk Erhverv

Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer Skatteministeriets konsolideringsberegninger

Skatteeksperter fra både Dansk Industri og Dansk Erhverv kritiserer nu Skatteministeriets evaluering af det reducerede konsolideringsfradrag. Ministeriets evaluering fokuserer for snævert på fondenes faktiske skattebetalinger, lyder det fra de to erhvervsorganisationer. Skatteministeriet afviser kritikken.
Fonden for Fynske Bank Prisen

Lokale priskomitéer sikrer ejerskab til fondspris

Fonden for Fynske Bank Prisen er sat i verden for at hylde særlige initiativer i fire lokalområder på Fyn og i Trekantsområdet – dér hvor Fynske Bank har filialer. For at sikre det fornødne lokalkendskab og et ejerskab til fondsprisen er der nedsat en lokalkomite i hvert område.
Cykling Uden Alder

Forskere skal undersøge Team Tvilling og Cykling uden alder

‘Når bevægelse bevæger’. Det er titlen på et nyt forskningsprojekt, Bevica Fonden og Helsefonden i samarbejde med ‘Team Tvilling’ har fået idéen til. Et forskningsprojekt der med udgangspunkt i foreningerne ‘Team Tvilling’ og ‘Cykling uden alder’ skal undersøge, hvad det betyder fysiologisk, mentalt og socialt at bevæge sig gennem andre.
Rie Odsbjerg Werner og Ulrik Andersson

Trygfonden: Medlemmerne skal tættere på uddelingerne

Tryghedsgruppen skal i højere grad inddrage sine 1,3 mio. medlemmer i de filantropiske aktiviteter i Trygfonden. Det er en af de centrale pointer i en ny strategi, som Tryghedsgruppens nytiltrådte direktør, Rie Odsbjerg Werner, får ansvaret for at eksekvere.
Morten Bødskov

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skatteminister Morten Bødskov (S) ønsker ikke at hæve fondenes konso­lide­rings­fra­drag foreløbig. Ifølge direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden fore­tager ministeren der­med en fejlvurdering, som skader særligt de mindre fonde i Danmark. Han opfordrer ministeren til at rette fejlen hurtigst muligt.
Lauritzen-Prisen 2019 (foto: Lauritzen Fonden)

Danske fonde vilde med prisuddelinger

Fondspriser kan både hædre og tilskynde, men også sætte scenen og skabe opmærksomhed om fonden og dens formål på en helt anden måde end normal fondsdrift. Blandt andet derfor er priserne populære, fortæller Elsass Fonden, Otto Mønsteds Fond og Beckett-Fonden, som inden for de seneste år har indstiftet nye fondspriser.