Astrid Kann-Rasmussen
Fondsfamilien omkring Velux og VKR Gruppen har i årevis været pioner på klimaområdet. I 1991 stiftede Kann Rasmussen-familien en amerikansk fond med fokus på miljø- og klimaformål, V. Kann Rasmussen Foundation (VKR Foundation). Mange år senere har de tidlige erfaringer og omfattende internationale netværk stor betydning for, hvordan familien og fondsuniverset efter Villum Kann Rasmussen arbejder med klimadagsordnen. Nu, hvor klimaet for alvor ser ud til at ramme den bredere danske fondssektor, står Velux-fondene med unik viden om både virkemidler og impact-investeringer på klimaområdet. Vi har talt med formanden for VKR Foundation om den klimafilantropiske rejse fra New York til København.
National strategi?
De almennyttige midler risikerer at blive brugt ineffektivt, hvis ikke politikere sender tydeligere signaler til fonde og andre filantroper. Sådan lød advarslen fra Realdanias adm. direktør Jesper Nygård i en paneldebat om kulturpolitik. A.P. Møller Fondens adm. direktør Henrik Tvarnø og kulturminister Mette Bock (LA) er ikke enige.
Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Danmark har brug for en vision for fremtidens videnssamfund, og fondene vil sidde med ved bordet, når den skal formuleres. Sådan lød nogle af budskaberne fra debatten om fondenes rolle i den frie forskning ved årsmødet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Store lønforskelle i fondsbranchen
Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de traditionsrige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mangfoldighed blandt de største erhvervsdrivende fonde, hvor nogle har meget brede arbejdsområder, mens andre er mere fokuserede. Men behovet for mange specialer koster lønkroner.
Lundbeckfonden – 2018 rekordår – 571 mio. kr. i uddelinger
I 2018 landede Lundbeckfonden et rekordhøjt driftsresultat på 5,1 mia. kr. og tabte 325 mio. kr. på de finansielle investeringsaktiviteter. Uddelingerne blev også de højeste i fondens historie med 571 mio. kr.
Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Københavns Universitet vil nu arbejde på en full cost-model, der kan dokumentere de indirekte omkostninger forbundet med konkrete eksterne forskningsbevillinger. Hvis de øvrige universiteter følger KU, er fonde og universiteter dermed enige om et hidtil uafklaret punkt frem mod det kommende møde i Forum for Forskningsfinansiering.
Velliv – Influencer of the Year – 2019
Velliv Foreningen har vundet en nordisk pris som ‘Influencer of the Year 2019’. Prisen gives for foreningens arbejde med at omdanne pensionsselskabet Velliv til et transparent og demokratisk kundeejet selskab.
FV19 fondspolitik: Det vil Socialdemokratiet
Socialdemokratiet er villig til at kigge på såvel anbringelsesbekendtgørelsen som opløsningsreglerne for de almene fonde. Partiets finansordfører Benny Engelbrecht mener, at man løbende bør tilpasse reglerne til investeringsklimaet. Samtidig vil han gerne have en større dialog og viden om fondenes betydning for samfundet.
Bestyrelseskompetencer
Når erhvervsdrivende fonde sammensætter deres bestyrelser, efterspørger de især én bestemt type kompetence: Ledelseskompetence. Det viser en gennemgang af en række fondsbestyrelser foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. Fondsspecifikke kompetencer som investering, fondsledelse og uddeling står længere nede på listen, men ifølge en ekspert vil det ændre sig i fremtiden.
Nordea-fonden – inspirationsseminar (foto: Søren Svendsen)
For både fonde og støttemodtagere bliver ‘forankring’ i stigende grad et nøgleord. Men hvad er forankring egentlig, hvorfor er det vigtigt, og hvordan arbejder man bedst med det? De spørgsmål var på programmet, da Nordea-fonden tog imod 125 projektledere fra hele landet til inspirationsseminar i København.