Sig nej

Ngo-branchen: God ledelse handler også om at sige nej

Flere frivilligkoordinatorer oplever at være i tvivl om deres nærmeste leders forventninger til dem. Det viser en ny undersøgelse fra konsulentvirksomheden Ingerfair. Konklusionen flugter med en generel opfordring fra flere i og omkring ngo-branchen til at investere i opkvalificering af lederne – og til at turde bruge ordet ‘nej’.
GDPR – Frederiksberg Boligfond

Datalæk i erhvervsfond øger fokus på fondes GDPR-håndtering

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond, Frederiksberg Boligfond, afleverede i sidste uge sin forklaring på et alvorligt datalæk til Datatilsynet. Nu vurderer tilsynets jurister, hvilke konsekvenser sagen skal have for fondsledelsen. ”Nu har vi modtaget redegørelsen...
BRF Byggeriets Realkreditfond

BRFfonden: ”Hverken revisor eller fondstilsyn har haft bemærkninger”

Med to års forsinkelse er Brffondens bestyrelse nu fuldtallig og i tråd med fundatsen. Siden fondens direktør udtrådte af bestyrelsen i oktober 2016, har posten været ledig, fordi fondsledelsen ønskede at afvente afslutningen på strategiarbejdet. ”Ulovligt” siger professor. ”Umiddelbart en god forklaring,” siger fondstilsynet, der generelt bestræber sig på at være pragmatiske i sit tilsyn.
Fondsdirektørløn

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største danske fonde. Til gengæld er der og­så store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Carlsbergfondet rydder op i fundatsen

Carlsbergfondet rydder op i fundatsen: Tuborgfondets bestyrelse er nu en bevillingskomité

Carlsbergfondet præciserer nu i sin fundats, at Tuborgfondet ikke er en selvstændig fond, og at bestyrelsen er en be­vil­lings­ko­mi­té uden uddelings­kompe­tence. Samtidig får fonden lovliggjort honorarerne til komité­med­lem­mer­ne, og inden længe overlader Flemming Besen­bacher formands­posten i Tuborg­fondet til Anne Marie-Skov.
Arkiv

Videnscenter holder seminar om fondsarkiver

Med inspiration fra The Rockefeller Foundation afholder Fondenes Videnscenter seminar om arkivering af fondenes filantropiske historie. Sammen med Realdania og Novo Nordisk Fonden inviterer fondsforeningen til debat for bl.a. at diskutere, om arkivering er en central del af fondenes transparens.
GDPR

GDPR-øvelsen: fra 'slemme til at gemme' til 'hurtige til at slette'

Persondataforordningen GDPR gav travlhed i landets fonde, som skulle sikre, at systemerne kan håndtere de nye krav, der trådte i kraft i maj. Et af de spørgsmål, der nogle steder stadig fylder meget, er hvordan man i praksis skal håndtere afviste ansøgere. Oticon Fonden har, siden de nye regler trådte i kraft, kun fået én henvendelse fra en ansøger, som ønskede at få sine oplysninger anonymiseret. Men GDPR handler også om sikkerhed, og først når det går galt, skal systemet for alvor skal stå sin prøve, siger ekspert.
København – Nyborg

Lokale og Anlægsfonden under udflytning: kæmper for at sikre unik viden

Et år inden Lokale og Anlægsfonden flytter til Nyborg har kun én medarbejder forladt arbejdspladsen. Ledelsen har søsat en række initiativer for at forankre viden i organisationen. Med fastholdelsesbonusser, dobbeltbemanding, konsulent- og psykologbistand lyder den samlede flytteregning på 4,2 mio. kr. Pengene hentes fra udlodningsmidler, der var øremærket til idrætsområdet.
Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi

De danske indsamlende ngo’er er overordnet set tilfredse med samarbejdet med de uddelende fonde, viser ny rundspørge. Samtidig mener flere survey-deltagere dog, at fondenes katalytiske omstilling besværliggør samarbejdet på visse parametre.
Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol

Fondstilsynet har fastlagt indholdet i kommende uddelingskontrol

Erhvervsstyrelsens fondstilsyn har nu fastlagt indholdet af sin første temakontrol på ud­de­lings­om­rådet. Der bliver både fokus på formkrav og visse typer af ulovlige uddelinger i den kommende kontrolindsats, som iværksættes nu, hvor fristen for indsendelse af årsregnskaber er udløbet.