FLSmidth
I årtier har Det Nissenske Familiefond stort set ikke uddelt almennyttigt. Men siden Civilstyrelsen i 2012 afgjorde, at fonden ikke må nøjes med at give til familien, har den hvert år uddelt til en række sociale og kulturelle formål. ”Der ligger ikke procestaktiske overvejelser bag fondets uddelinger,” siger bestyrelsesformanden. Først i år gav landsretten medhold i, at Civilstyrelsens afgørelse skal annulleres. ”Nu skal sagen jo så afgøres i Højesteret, men jeg synes i virkeligheden ikke, at der er så meget juridisk principielt i sagen,” siger fondsretsekspert Søren Bergenser og forklarer hvorfor.
Martin Dahl
Hvordan ser fondsverdenen ud på det helt lokale niveau? Hvad får en lille fond ud af at have sit eget sekretariat? Hvordan skaber man forandringer med relativt begrænsede midler? Interviewstafetten besøger denne gang Martin Dahl, som er direktør i Frederiksbergfonden. I interviewet kommer han med en opsang til politikere, som søger fonde fremfor at udskrive skatter – og med en opfordring til lokalt arbejdende fonde om i fællesskab at bringe det internationale fondsfænomen community foundations til Danmark. Han sender stafetten videre til Sparekassen Bornholms Fond.
Rådgivere & fortalere
Mens fondene er ved at stable deres egen forening på benene melder flere rådgivere og specialister sig på banen med tilbud om at facilitere fondsnetværk, uddanne fondsmedarbejdere og levere filantropisk know how. De to store brancheorganisationer DI og Dansk Erhverv har også skærpet deres indsatser, og begge er klar til at gå i brechen for fondenes rammevilkår.
Tine Roed (foto: Hans Søndergaard)
Dansk Industri organiserer mange af datterselskaberne i landets store fondskoncerner. Derfor har brancheorganisationen naturligt også taget moderfondene under sine vinger. I stigende grad tager DI også emner op som vedrører fondenes filantropiske virksomhed. Vi har spurgt direktør i DI, Tine Roed, hvad organisationens ambitioner er på fondsområdet, og hvor hun ser de største udfordringer.
Danmarks Statistik
Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem måneder. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og sta­ti­stik­myn­dig­he­den besluttet at give fondene mere tid til indberetningerne.
Legatbogen.dk – søgemaskine for fonde og legater
Legatbogen.dk, der i august 2017 blev opdateret til en version 2.0, virker efter hensigten. Fle­re fonde opdaterer deres oplysninger i databasen, og både ansøgere og administratorer sparer tid. Men er stadig plads til forbedringer, lyder det fra Grant Compass, der er firmaet bag. Eksempelvis er uddelingskriterierne ikke opfyldt i op til 30 pct. af ansøgningerne til de største fonde. Det tal skal ned. En af de tilfredse kunder er advokathuset Bech-Bruun, som opdaterer oplysninger om 100 fonde via legatbogen.dk. Direktør David Dencker planlægger nu at udvide til Skandinavien i 2019 og siden til Tyskland.
Civilstyrelsen
Det lykkedes fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde at overopfylde sit måltal på fondsområdet i 2017. Civilstyrelsen afgjorde nemlig 6 pct. flere sager end den behøvede ifølge styrelsens resultatkontrakt.
Overenskomst
AIDS-Fondet indgik i 2016 overenskomst for alle sine medarbejdergrupper, da de efterspurgte ens­artede løn- og arbejdsvilkår. Det har været en fordel for både ledelse og medarbejdere, mener fonden. I sekretariaterne for de større uddelende fonde og filantropiske foreninger er overens­kom­ster dog en sjældenhed. Men en overens­komst rummer flere fordele for fonde med selv få ansatte, påpeger fag­forening­erne. Det sender et signal om en arbejds­plads med orden i sagerne, og så kan en tillids­repræse­ntant være talerør for det lavmælte brokkeri ved kaffe­automaten.
Carlsbergfondets bestyrelse
Tuborgfondet er ikke en selvstændig fond med egen fundats, sådan som den ellers fremstår i offentligheden. Tuborgfondets bestyrelse er derimod kommet på mellemhånd mellem fondslovgivningen og Carlsbergfondets fundats. Flere eksperter påpeger, at ansvaret for Tuborgfondets uddelinger ligger hos Carlsbergfondets bestyrelse, som principielt ikke må uddelegere beslutningskompetencen. Bestyrelsesformand Flemming Besenbacher erkender, at kommunikationen er uklar, men er uenig i, at der er tvivl om ledelsesansvaret.
Tuborgfondet
I 2014 gik 20 pct. af Tuborgfondets uddelinger til støtte for dansk erhvervsliv. Siden har Tuborgfondet skærpet sit fokus på fællesskaber og frivillighed med udgangspunkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På baggrund af Tuborgfondets strategi, indsatsområder og uddelingspolitik er det blevet svært at se på hvilken måde Tuborgfondet særligt støtter erhvervslivet. Det mener flere fondseksperter, der samtidig vurderer, at ’særligt’ skal tolkes som mere end halvdelen af uddelingerne.