Tuborgfondet
I 2014 gik 20 pct. af Tuborgfondets uddelinger til støtte for dansk erhvervsliv. Siden har Tuborgfondet skærpet sit fokus på fællesskaber og frivillighed med udgangspunkt i ci­vil­sam­funds­organisationer. På baggrund af Tuborgfondets strategi, indsatsområder og uddelingspolitik er det blevet svært at se på hvilken måde Tuborgfondet særligt støtter erhvervslivet. Det mener flere fondseksperter, der samtidig vurderer, at ’særligt’ skal tolkes som mere end halvdelen af uddelingerne.
Fonde bag fondenes videncenter (Grafik: Realdania)
Bestyrelsen i Fondenes Videnscenter tager nu fat på arbejdet med at finde den rigtige sekretariatschef, som kan tage ansvar for at realisere centrets formål i praksis.
Erhvervsstyrelsen – redegørelse for god fondsledelse
Bestyrelserne i erhvervsdrivende fonde har pligt til at redegøre for god fondsledelse i deres årsrapport. Men det kniber stadig for mange fonde at følge reglerne. Det viser en oversigt fra Erhvervsstyrelsen, som Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået aktindsigt i. En ny vejledning fra Erhvervsstyrelsen skal mindske problemerne.
Reelle ejere – et eksempel
Fraværet af et officielt fondsregister med kobling til CVR giver nu problemer både for fon­de og for myndigheder. Inden 1. december skal også bestyrelserne i ikke-erhvervs­driven­de fonde registreres som reelle ejere for at overholde EU’s hvidvask­regler. Men på grund af fejl i registre­ringerne og lang sags­behand­lings­tid hos registrerings­myndig­heden vil mange fonde ikke nå at komme i mål. Erhvervs­styrelsen har endnu ikke fastsat stør­rel­sen af bøden for at overskride fristen.
Østre Landsret
En klar dom fra Østre Landsret viser, at fondsbestyrelser har pligt til at holde admini­stra­tions­hono­raret på et rimeligt niveau. Kirsten og Freddy Johansens Fond nægtede at følge fonds­myndig­hedens påbud, men efter en langstrakt konflikt og en tur i retten har stifterne nu betalt erstatning til den fond, der bærer deres navn.
Flere ansatte i fondsverdenen
På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fondssekretariater. Fondene bruger i stigende grad headhuntere til at rekruttere topledere og nøglemedarbejdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fondsverdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrutteringsspecialister.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden
Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.
Fondsstatistik
Fondenes direktørnetværk satte sidste år hælene i overfor tre ministerier, der ønskede detaljerede tal om fondsbevillingerne. I dialog med fondene er der nu skabt en bredere og mindre bureaukratisk model for indberetninger. Den 30. juni dokumenterer Danmarks Statistik for første gang danske fondes uddelinger fordelt på en række områder. ”Men der er tale om indberetninger, der ikke skaber værdi, men er tomme kalorier i forhold til fondenes uddelingsaktiviteter,” lyder kritikken fra Industriens Fond.
Digitale redskaber
Mindre fonde kan også have interesse i at levere god digital service til ansøgerne. Men fonds­admi­nistrations­systemer er dyre og har det med at blive designet ud fra de store aktørers ønsker. Admini­stra­tor og bestyrelses­medlem i Laurits Andersens Fond, Tue Tyge Møller, peger i neden­stående ind­læg på muligheden for via et branche­sam­arbejde at ska­be mulighed for digitalisering i de mindre fonde også. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået tre leverandører til at kommentere på pro­blem­stillingen.
Penge op af lommen
En række danske fonde får tilsyneladende så dårlig rådgivning af deres bank, at de både går glip af afkast, men også betaler alt for meget i omkostninger. Meget tyder nemlig på, at bankerne først tager penge for uvildig rådgivning, men ender med at anbefale deres egne investeringsprodukter, som de derefter igen tjener penge på. ”Man må forvente at fondene selv sørger for, at bankerne ikke tilgodeser sig selv,” siger professor Carsten Tanggaard.