Tilfredshedsundersøgelse 2017
Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk
Steffen Pierini Lüders
Steffen Lüders har overtaget depechen som tredje deltager i interview-stafetten, hvor vi sætter ansigter på de mennesker, der arbejder med at omsætte fondenes visioner og strategier til praksis. Han er chef for kommunikation og stakeholder relations i Novo Nordisk Fonden og Novo A/S. I interviewet fortæller han om sit skifte fra PR-bureauet Mannov til fondsverdenen. Om fondens rolle som aktiv samfundsaktør og kommunikationens betydning for fondsbranchen. Med tre spørgsmål sender han stafetten videre til direktør i Villum Fonden, Lars Hansen.
European Foundation Center (EFC)
Nordea-fondens kommunikationschef, Tine Wickers, tog sidste år initiativ til et nyt fagligt netværk under European Foundations Centre (EFC). Den 1. juni mødes professionelle kommunikatører fra 20 europæiske fonde for at dele viden og erfaringer om strategisk og praktisk kommunikation i det filantropiske arbejde. Det sker på fonds­konferencen ved generalforsamlingen i EFC, som i år afholdes i Warszawa.
Fondenes Dag 2017
Danmarks 1360 erhvervsfonde har stor værdi for samfundet – både som ejere af virksomheder og i kraft af deres almennyttige uddelinger. Men siden en ændring i skattereglerne i 1998 er der ikke blevet oprettet nye store fonde. Den udfordring var omdrejningspunktet på tirsdagens konference, Fondenes Dag. “Målet er helt klart, for os her i Dansk Industri: at det skal være attraktivt at etablere og drive fonde i Danmark,” siger Tine Roed, direktør i Dansk Industri, der arrangerede konferencen.
Peter Gæmelke
Medlemmerne i Foreningen NLP får alligevel ikke mulighed for at komme med forslag til foreningens kommende almennyttige arbejde, som bestyrelsen ellers tidligere har annonceret. I stedet har bestyrelsen hyret et konsulentbureau, som har lavet et forslag til mulige indsatsområder. “Vi må respektere, at repræsentantskabet er valgt til at træffe de beslutninger,” siger formand Peter Gæmelke.
Paralympiske Lege 2016
Elsass Fonden sender to medarbejdere fra fondens Sports for Brains til Rio for at følge de danske atleter ved de Paralympiske Lege, som starter den 7. september.
© UNHCR/Andrew McConnell
Flygtningekrisen var et gennemgående tema på sidste uges konference for medlemmerne af European Foundation Centre. EUs budgetkommissær, Kristalina Georgieva, opfordrede filantropiske fonde og foreninger til at træde til i de mange menneskelige kriser, som bliver glemt, når medierne skifter fokus i dækningen flygtningesituationen.
Ole Krog, adm. direktør i Public Affairs Group
Politiske beslutningstagere må ikke være i tvivl om, hvor de kan få adgang til viden og holdninger i fondsbranchen. Derfor har fondene brug for deres egen brancheforening, som kan varetage fondenes interesser i den politiske og offentlige debat. Det mener ekspert i public affairs, Ole Krog, der selv har 25 års erfaring som leder af flere interesseorganisationer i dansk erhvervsliv.
Global Greengrants Fund får den amerikanske fondsbranches kommunikationspris for sit strategiske arbejde med at koble kampen for kvinders rettigheder med klimakampen i udviklingslande. Kampagnen #WomenAndClimate lykkedes med at tiltrække kloge investeringer, der støtter begge formål samtidig.