Store lønforskelle i fondsbranchen
Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de traditionsrige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mangfoldighed blandt de største erhvervsdrivende fonde, hvor nogle har meget brede arbejdsområder, mens andre er mere fokuserede. Men behovet for mange specialer koster lønkroner.
Lundbeckfonden – 2018 rekordår – 571 mio. kr. i uddelinger
I 2018 landede Lundbeckfonden et rekordhøjt driftsresultat på 5,1 mia. kr. og tabte 325 mio. kr. på de finansielle investeringsaktiviteter. Uddelingerne blev også de højeste i fondens historie med 571 mio. kr.
Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)
Københavns Universitet vil nu arbejde på en full cost-model, der kan dokumentere de indirekte omkostninger forbundet med konkrete eksterne forskningsbevillinger. Hvis de øvrige universiteter følger KU, er fonde og universiteter dermed enige om et hidtil uafklaret punkt frem mod det kommende møde i Forum for Forskningsfinansiering.
Hedorfs Kollegium hovedindgang (foto: Andreas Trier Mørch, arkitekturbilleder.dk)
I regnskabet for 2018 offentliggør Hedorfs Fond et resultat på -10,2 mio. kr., hvilket bestyrelsen betegner som utilfredsstillende. Det negative resultat skyldes et tab i værdipapirer hos fondens investeringsselskab Hedorf A/S.
Svært investeringsår
Efter flere års medvind vendte udviklingen på de finansielle markeder sidste år, og det giver udsigt til nogle af de laveste afkast i årevis for de almene fonde. Finansuroen betyder også, at der bliver rekordforskel på tværs af branchens overskud, der fremlægges i de kommende måneder. Det kan give store ændringer i årets uddelinger. ” Vi opfordrer derfor bestyrelserne til at tage aktivt del i fastlæggelsen af fondens risikoprofil,” siger Forvaltningschef i Sydbank, Tim Frandsen.
Karsten Lauritzen, skatteminister
En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Konsolideringsfradrag – Jesper Petersen og Karsten Lauritzen
“I en nær fremtid” evaluerer skattemyndighederne effekten af fondenes reducerede konsolideringsfradrag. Efter tal fra konsulenthuset PwC og kritik fra Socialdemokratiets skatteordfører Jesper Petersen, lover skatteminister Karsten Lauritzen (V) således nu, at officielle beregninger af fondenes bidrag til statens finanser er på trapperne. Hos PwC undrer man sig over, at ministeren nu fokuserer på årets faktiske skattebetalinger.
Fondsdirektørløn
Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største danske fonde. Til gengæld er der og­så store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Løkkefonden (foto: Jens Astrup)
Løkkenfonden sælger nu så mange konsulentydelser om Drengeakademiets læringsmetoder, at fondsmyndighederne overvejer, om fonden bør overgå til at være en erhvervsdrivende fond.
Fondskonferencen 2018 – PwC
Danske fonde har i 2016 og 2017 bidraget med over 400 mio. kr. for meget til statens fi­nan­ser efter den kraftige nedsættelse af konsolideringsfradraget i 2016, viser nye beregninger fra konsulenthuset PwC. Potentielle donationsmodtagere risikerer dermed at gå glip af pengene. Skatteministeren afventer Finansministeriets dom før en eventuel indgriben.