Steen Andersen på fieldtrip i Jordan og Libanon i 2014 (foto: Unicef)

Afgående ngo-boss: fonde, virksomheder og testamenter skal drive pengevækst

Efter 24 år som generalsekretær i Unicef overlader Steen Andersen nu depechen til Karen Hækkerup. I de mere end to årtier, der er gået, siden han tiltrådte stillingen, er det årlige budget gået fra 16 til over 200 millioner kroner, og medarbejderstaben er femdoblet. Danmarks Fonde har mødt ham til en snak om udviklingen i branchen, den øgede konkurrence og fremtidige vækstpotentialer.
Momsrefusion

Fonde kan undergrave festivalers momsfritagelse

En lang række momsfritagede musikfestivaler benytter festivalfonde til at understøtte festivalernes økonomi. Men fondene risikerer stik imod hensigten at bringe arrangørerne bag festivalerne i konflikt med momsloven. På en række konkrete områder kan konstruktionen nemlig stride imod myndighedernes betingelser for momsfritagelse, vurderer flere eksperter.
Bikuben Kollegiet Ørestad

Bikubenfonden fusionerer med kollegiefond

Bikubenfonden er pr. 11 april fusioneret med Kollegiefonden Bikuben, som ejer tre kollegier. Overskuddet på kollegiedriften vil fremover gå til uddelinger indenfor Bikubenfondens uddelingsstrategi.
Thomas Bjørnholm, Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)

Vision: Fonde vil tegne fremtidens videnssamfund

Danmark har brug for en vision for fremtidens videnssamfund, og fondene vil sidde med ved bordet, når den skal formuleres. Sådan lød nogle af budskaberne fra debatten om fondenes rolle i den frie forskning ved årsmødet i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.
Store lønforskelle i fondsbranchen

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de traditionsrige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mangfoldighed blandt de største erhvervsdrivende fonde, hvor nogle har meget brede arbejdsområder, mens andre er mere fokuserede. Men behovet for mange specialer koster lønkroner.
Lundbeckfonden – 2018 rekordår – 571 mio. kr. i uddelinger

Lundbeckfonden i rekordår

I 2018 landede Lundbeckfonden et rekordhøjt driftsresultat på 5,1 mia. kr. og tabte 325 mio. kr. på de finansielle investeringsaktiviteter. Uddelingerne blev også de højeste i fondens historie med 571 mio. kr.
Videnskabernes Selskab – Årsmøde 2019 (foto Lars Svankjær)

KU vil dokumentere forskningsomkostninger for fonde

Københavns Universitet vil nu arbejde på en full cost-model, der kan dokumentere de indirekte omkostninger forbundet med konkrete eksterne forskningsbevillinger. Hvis de øvrige universiteter følger KU, er fonde og universiteter dermed enige om et hidtil uafklaret punkt frem mod det kommende møde i Forum for Forskningsfinansiering.
Hedorfs Kollegium hovedindgang (foto: Andreas Trier Mørch, arkitekturbilleder.dk)

Dårligt investeringsår i Hedorfs Fond

I regnskabet for 2018 offentliggør Hedorfs Fond et resultat på -10,2 mio. kr., hvilket bestyrelsen betegner som utilfredsstillende. Det negative resultat skyldes et tab i værdipapirer hos fondens investeringsselskab Hedorf A/S.
Svært investeringsår

Fonde: 2018 var et af de sværeste investeringsår i nyere tid

Efter flere års medvind vendte udviklingen på de finansielle markeder sidste år, og det giver udsigt til nogle af de laveste afkast i årevis for de almene fonde. Finansuroen betyder også, at der bliver rekordforskel på tværs af branchens overskud, der fremlægges i de kommende måneder. Det kan give store ændringer i årets uddelinger. ” Vi opfordrer derfor bestyrelserne til at tage aktivt del i fastlæggelsen af fondens risikoprofil,” siger Forvaltningschef i Sydbank, Tim Frandsen.
Karsten Lauritzen, skatteminister

Skatteminister lander politisk aftale om ny fondsmodel

En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.