Implement
Konsulenthuset Implement Consulting Group er i øjeblikket ved at stable et team af filantropi-rådgivere på benene. Samtidig er et nyt filantropiværktøj under udvikling.
Spar Nord Fonden
En ny strategi og flere penge til uddelinger er blandt årsagerne til, at Spar Nord Fonden udvider sekretariatet fra en til tre fastansatte.
Laura Auken
Danske fonde søger i stigende grad samarbejdspartnere i civilsamfundet. Men deres krav til professionelle ansøgninger, dokumentation og evaluering presser de små frivillige sociale foreninger, som har svært ved at finde ressourcerne til at leve op til fondenes krav. Center for Frivilligt Socialt Arbejde har udviklet et værktøj, som skal gøre det lettere for fonde at finde frem til og række ud efter relevante samarbejdspartnere på velfærdsområdet.
Mads Lebech, direktør i Industriens Fond
Med salget af aktierne i Nykredit kan Industriens Fond endeligt lægge låg på en gammel kamp om at få udbytte på sine aktier. Fondens historisk betingede ejerandel bliver nu rea­liseret, og fonden får tilført tre milliarder kroner i frie midler. Frigørelsen af kapital falder sammen med en planlagt strategiudviklingsproces, der blandt andet skal afklare, om der fremover skal nye virkemidler i spil for at udmønte den stærkt forøgede filan­tro­pis­ke kapital til fordel for erhvervsøkonomisk forskning og kon­kur­ren­ce­evnen for små og mellemstore virksomheder.
Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond
Interview-stafetten bliver denne gang løbet videre af Det Obelske Familiefonds nystartede direktør, Michael Bjørn Nellemann. Med afsæt i sit nylige skift fra ansøger til bevilger, fortæller han om fondenes risikovillighed og om konsekvenserne af regeringens grønthøster. Han går også i rette med myterne om, at fondene skulle være driftsforskrækkede, og at de primært er leverandører af flødeskum. Og så sender han stafetten videre til kulturminister Mette Bock.
Steffen Nørgaard, direktør i Spar Nord Fonden
Interview-stafetten er denne gang løbet til Aalborg, hvor vi besøger direktøren for Spar Nord Fonden. I interviewet forklarer Steffen Nørgaard, hvordan fonden når ud til lokale ildsjæle i hele landet, og hvordan det offentliges sparepres kan ende med, at fondene modstræbende må betale mere drift og følgeomkostninger, eksempelvis på universiteterne. Han løfter desuden sløret for et spændende initiativ, som kan få stor betydning for hele fondsbranchen. Steffen Nørgaard sender stafetten videre til den nyslåede direktør for Det Obelske Familiefond, Michael Bjørn Nellemann.
Plastic Change har sat plastikforurening på dagsordenen. Nu bør Folketinget plukke de lavthængende frugter og sikre adfærdsændringer via lovgivning, mener organisationen (foto: Plastic Change)
På tre år har Plastic Change dokumenteret og kommunikeret et nyt miljøproblem så effektivt, at ingen længere kan være i tvivl. I starten fik organisationen dog blankt afslag på støtte fra fondene og det blå Danmark. Miljøorganisationens stifter, Henrik Beha Pedersen, peger på behovet for, at fonde agerer mere langsigtet og samtidig er villige til at bruge ’kedelige’ penge til drift for at sikre løsninger på nye samfundsrelevante problemer. Med en ny donation fra Tuborgfondet flytter de frivillige i Plastic Change nu endelig ud af formandens kælder.
Leo Fondet
Bestyrelsesformand Lars Olsen har nu hentet flere eksterne bestyrelsesmedlemmer, der skal lave store ændringer i Danmarks tredjestørste erhvervsdrivende fond. Fremover skal der mere fokus på det aktive ejerskab af LEO Pharma, placeringen af den voksende formue og det skulle også gerne betyde højere uddelinger. Lars Olsen har hentet inspiration fra de største danske fonde, der synes at have fundet en moderne og fremtidsholdbar fondskonstruktion.
Lars Hansen, direktør i Villum Fonden
Direktør Lars Hansen løber stafetten videre i et interview om Villum Fondens rolle som samfundsaktør, og hvorfor fonden ikke er mere kendt. Han fortæller om vigtigheden af at benytte sig af flere filantropiske metoder og ikke stirre sig blind på det seneste fil­an­tropiske modeord. Og om et nyt ambitiøst programområde, som sætter ind i de tidligste stadier af forskningens fødekæde. Han giver depechen videre til direktøren for Spar Nord Fonden, Steffen Nørgaard, for at høre mere om, hvordan en lokalt forankret fond, ser på strategiudvikling.
Niels Brock Fonden
Faldende renteindtægter, risiko for kurstab og muligheden for større gennemslagskraft. Det er blandt de årsager, som fik to mindre ikke-erhvervsdrivende fonde til at søge om tilladelse til at fusionere. Fondene havde beslægtede formål, og derfor har Civilstyrelsen nu godkendt sammenlægningen.