Martin Dahl
Hvordan ser fondsverdenen ud på det helt lokale niveau? Hvad får en lille fond ud af at have sit eget sekretariat? Hvordan skaber man forandringer med relativt begrænsede midler? Interviewstafetten besøger denne gang Martin Dahl, som er direktør i Frederiksbergfonden. I interviewet kommer han med en opsang til politikere, som søger fonde fremfor at udskrive skatter – og med en opfordring til lokalt arbejdende fonde om i fællesskab at bringe det internationale fondsfænomen community foundations til Danmark. Han sender stafetten videre til Sparekassen Bornholms Fond.
Rådgivere & fortalere
Mens fondene er ved at stable deres egen forening på benene melder flere rådgivere og specialister sig på banen med tilbud om at facilitere fondsnetværk, uddanne fondsmedarbejdere og levere filantropisk know how. De to store brancheorganisationer DI og Dansk Erhverv har også skærpet deres indsatser, og begge er klar til at gå i brechen for fondenes rammevilkår.
Tine Roed (foto: Hans Søndergaard)
Dansk Industri organiserer mange af datterselskaberne i landets store fondskoncerner. Derfor har brancheorganisationen naturligt også taget moderfondene under sine vinger. I stigende grad tager DI også emner op som vedrører fondenes filantropiske virksomhed. Vi har spurgt direktør i DI, Tine Roed, hvad organisationens ambitioner er på fondsområdet, og hvor hun ser de største udfordringer.
Den Danske Naturfond: Kollund Skov
Den Danske Naturfond er tre år efter stiftelsen godt i vej med at sikre mere dansk natur, bl.a. via flere opkøb af naturarealer. På økonomisiden udbetalte de tre stiftere i 2017 den tredje af fire kapitalrater på 218,75 mio. kr. således, at fonden nu har en grundkapital på 562...
Mads Lebech, adm. direktør, Industriens Fond
Interviewstafetten er denne gang blevet sendt til Esplanaden i København, hvor Industriens Fond holder til. Her svarer direktør Mads Lebech på Jesper Mailinds spørgsmål om uddelingsformål og det klassisk industrielles forandring. Og vi kommer vidt omkring – fra herreløse penge til en viljefast bestyrelse og fra hestekærrer til 3D-print. Desuden løfter direktøren lidt af sløret for nogle af de igangværende strategidrøftelser i bestyrelsen. En af overvejelserne går på om Industriens Fond skal begynde at foretage impact investeringer. Depechen sendes videre til Martin Dahl i Frederiksbergfonden.
Industriens Fond
Industriens Fond fik et afkast på 2,3 mia. kr. sidste år og øger uddelingsrammen til 250 mio. kr. for 2018. Bestyrelsen går nu i gang med et gennemgribende eftersyn af strategien.
Realdania – seks mål
Realdania justerer strategien efter et år, hvor uddelingerne var på et af de højeste niveauer i foreningens historie. Formuen gav et afkast på 2,2 mia. kr., og medlemsstrategien bar frugt og vendte tilbagegang til markant medlems­frem­gang. Men foreningen kan blive dygtigere til sine katalytiske indsatser – derfor justerer ledelsen nu filantropistrategien og indfører mål i stedet for programmer. Dermed skærper Realdania fokus på sin ’funders role’, siger adm. direktør Jesper Nygård.
Jesper Mailind
Interviewstafetten lægger denne gang vejen forbi Leo Fondets nye kontor ved Kalkbrænderihavnen. Her fortæller den næsten nye direktør, Jesper Mailind, om fondens fokus på menneskets største organ: huden. Både for at hjælpe mennesker med hudlidelser – og for at forbedre balancen i danske fondes støtte til life science-området. Som svar på Frank Rechendorff Møllers spørgsmål fortæller han om ambitionen om at gøre Leo Fondet mere kendt udenfor landets grænser og om ud­for­dring­en i at adskille fondens filantropiske aktiviteter fra Leo Pharmas kommercielle aktiviteter. Han sender depechen videre til Mads Lebech i Indu­stri­ens Fond.
Nordea-Bank-fonden
Nordea-fondens lillesøster, Nordea Bank-fonden støtter samfundsgavnlige formål, herunder fremme af dansk erhvervsliv. Sidste år blev det til 12 mio. kr. indenfor erhvervsuddannelserne. Det fremgår af fondens netop offentliggjorte årsrapport.
Christian Hartvig
I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller direktør for Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig fortæller om fondens nye strategi. Vi hører bl.a. om vand­pro­jek­ter i udviklingslande og støtte til universiteter og inklusionsprojekter i det midtjyske. Vi hører om, hvorfor man må lede forgæves på fondens hjemmeside efter en ”ansøg her” knap. Og hvorfor det ikke nødvendigvis er klogt at støtte ildsjæle. Vi kommer også omkring direktørens blik på det danske fondslandskab.