Spar Nord Fonden – Hadsundvej
Ansøgningerne strømmer til Spar Nord Fonden, som satte uddelingsrekord i 2018. Der­ud­over var året præget af tre store nyskabelser, skriver fonden i en pressemeddelelse.
Sine Egede, Bikubenfonden
Bikubenfonden gør nu status over sin nye ansøgningsproces. Der er plads til både begejstring og forbedring, lyder meldingen både fra fonden og det ansøgerfelt, som fonden gerne vil sætte i centrum – processen er nemlig både givende og krævende, lyder det.
Birte Rasmussen
Der er for lidt nytænkning i de projektforslag, som Dreyers Fond modtager fra ansøgerfeltet i advokat- og arkitektstanden. Bestyrelsen har derfor overvejet om den mere proaktivt skal opsøge de relevante organisationer. Det fortæller fondens formand, Birte Ras­mus­sen i et interview med advokatmediet K-News.
BRFfonden (foto: Midtjyllands Avis og Skanderborg Historiske Arkiv)
I 2014 solgte BRFfonden ud, og 55 års realkredithistorie endte som endnu en herreløs formue fra den finansielle sektor. Kreditorerne og låntagernes medindflydelse blev skrevet ud af fundatsen og en bestyrelse på fem mand påtog sig at finde en ny eksistensberettigelse for BRF-formuen på 8 mia. kr. Uden at inddrage fondens interessenter har bestyrelsen nu i fem år hverken uddelt penge eller foretaget formålsrelaterede transaktioner. Mens resten af fondseliten steg ombord på transparens-toget og startede professionaliseringsrejsen mod en moderne fondssektor, så blev BRFfonden siddende på perronen.
BRFfonden – volumenstudier
Fondsledelsen i BRFfonden forventer inden længe at udbyde sit første kollegiebyggeri i arkitektkonkurrence. Det skal bygges i Horsens og ejerskabet kommer til at ligge i en ny fond stiftet til formålet. I Horsens Kommune glæder man sig over det kommende håndværkskollegie.
Det Obelske Familiefond
Fra årsskiftet har Det Obelske Familiefond ændret uddelingsstrategi. Fremover støtter fonden tre uddelingsområder i stedet for syv. Med ændringen håber fonden at opnå en større og mere synlig effekt.
Søren Andersen og Jesper Binzer (foto: RaPix.org)
Fremover kan ildsjæle med hjælp fra Spar Nord Fondens nye crowdfundingportal inddrage lokalbefolkningen, når en god idé skal finansieres. De første projekter kan allerede nu støttes, og en lille måned efter lanceringen ser Spar Nord Fonden nu frem til at følge udviklingen på området.
BRF Byggeriets Realkreditfond
Med to års forsinkelse er Brffondens bestyrelse nu fuldtallig og i tråd med fundatsen. Siden fondens direktør udtrådte af bestyrelsen i oktober 2016, har posten været ledig, fordi fondsledelsen ønskede at afvente afslutningen på strategiarbejdet. ”Ulovligt” siger professor. ”Umiddelbart en god forklaring,” siger fondstilsynet, der generelt bestræber sig på at være pragmatiske i sit tilsyn.
Nordisk Kulturfond – strategi 2019-22
Bestyrelsen i Nordisk Kulturfond har netop vedtaget fondens første 4-årige strategi for 2019-2022. Den nye strategi handler især om netværksdannelse, viden om kunst og kultur, og derudover indeholder den et globalt fokus.
Røde og blå penge
Tuborgfondets bestyrelse har fastsat en ny målsætning for fondens uddelinger. Fremover skal halvdelen af støtten være til gavn for erhvervslivet.