Hjerne
Ny uddelingsstrategi fra Lundbeckfonden skal bringe Danmark ind i hjerneforskningens verdenselite og sikre udvikling af nye talentfulde hjerneforskere. Strategien lanceres i løbet af efteråret.
Mads Lebech, Industriens Fond
Industriens Fond får mere fokus på virksomhedernes internationalisering. Desuden breder fonden viften af virkemidler ud og vil involvere sig i flere partnerskaber. Stærkt polstret efter salget af sine Nykredit-aktier lancerer Industriens Fond nu en ny strategi og uddelingspolitik.
Store honorarforskelle i fondsbestyrelser
Mens menige bestyrelsesmedlemmer i samme fond skal have ens løn, er der til gengæld store forskelle i bestyrelseshonorarerne på tværs af fondene. Nogle steder er honorarerne tre gange højere end andre. Det er dog ikke ansvaret, der er afgørende for størrelsen, men derimod fondens kompleksitet og indretning, lyder det fra fondsbranchen.
Ellab-Fonden
Ellab-Fonden, der for to år siden solgte sit driftsselskab til en kapitalfond, uddelte i seneste regnskabsår 17 mio. kr. fordelt på 13 modtagere. Trods mange ansøgere ønsker bestyrelsen selv at være opsøgende.
Survey – vi er eksperter i...
Flere af landets store indsamlende ngo’er er erfarne specialister inden for hver deres område i civilsamfundet. Alligevel oplever flere af disse professionelle organisationer, at de må forrykke deres egne dagsordner og indsatser for at passe ind i fondenes nye rolle som strategiske og katalytiske aktører. 66 medlemmer af ISOBRO har svaret på en anonym rundspørge om samarbejdet med fonde, hvor ngo’erne blandt andet vurderer fondenes kompetencebidrag i partnerskabsprojekter.
Survey: ngo’er udfordres af katalytisk filantropi
De danske indsamlende ngo’er er overordnet set tilfredse med samarbejdet med de uddelende fonde, viser ny rundspørge. Samtidig mener flere survey-deltagere dog, at fondenes katalytiske omstilling besværliggør samarbejdet på visse parametre.
Strøm på sparebøssen
Ved at kombinere crowdfunding med uddelinger håber Spar Nord Fonden at nå endnu længere ud til de lokale ildsjæle. I løbet af en måneds tid sætter fonden derfor ’strøm til raslebøssen’ og lancerer en crowdfunding-platform.
Martin Dahl
Hvordan ser fondsverdenen ud på det helt lokale niveau? Hvad får en lille fond ud af at have sit eget sekretariat? Hvordan skaber man forandringer med relativt begrænsede midler? Interviewstafetten besøger denne gang Martin Dahl, som er direktør i Frederiksbergfonden. I interviewet kommer han med en opsang til politikere, som søger fonde fremfor at udskrive skatter – og med en opfordring til lokalt arbejdende fonde om i fællesskab at bringe det internationale fondsfænomen community foundations til Danmark. Han sender stafetten videre til Sparekassen Bornholms Fond.
Rådgivere & fortalere
Mens fondene er ved at stable deres egen forening på benene melder flere rådgivere og specialister sig på banen med tilbud om at facilitere fondsnetværk, uddanne fondsmedarbejdere og levere filantropisk know how. De to store brancheorganisationer DI og Dansk Erhverv har også skærpet deres indsatser, og begge er klar til at gå i brechen for fondenes rammevilkår.
Tine Roed (foto: Hans Søndergaard)
Dansk Industri organiserer mange af datterselskaberne i landets store fondskoncerner. Derfor har brancheorganisationen naturligt også taget moderfondene under sine vinger. I stigende grad tager DI også emner op som vedrører fondenes filantropiske virksomhed. Vi har spurgt direktør i DI, Tine Roed, hvad organisationens ambitioner er på fondsområdet, og hvor hun ser de største udfordringer.