Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Familiefond
Ansøgninger er den primære drivkraft i Det Obelske Familiefonds filantropiske arbejde inden for kunst, forskning og det sociale område. Desuden har Nordjylland en særlig plads i fondens strategiske fokus, som skyldes, at familien bag står i en form for positiv til gæld til egnen. Og så er fonden ikke bange for at støtte drift i en periode. Det fortæller fondsdirektør Michael Bjørn Nellemann i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi.
Henrik Lehmann Andersen
I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller Nordea-fondens direktør Henrik Lehmann Andersen blandt andet om sit fokus på at bevare ydmygheden i fondsarbejdet samtidig med at fastholde bestræbelsen på at gøre en forskel med fondsmidlerne. Han fremhæver desuden behovet for, at fondene bliver endnu bedre til at kommunikere.
Martin Vang Hansen, Færchfonden
I dette afsnit af Moderne filantropi taler Trine Gammelgaard med direktør, Martin Vang Hansen, om Færchfondens arbejde med at fremme kul­tur­liv, erhvervs­udvikling og iværksætteri i Nord­vest­jyl­land. Martin Vang Hansen fortæller bl.a. om fondens strategi med at bruge fondsmidler til at investere i f.eks. social­øko­no­miske virksom­heder som alternativ til donationer. Færchfonden opnår større filantropisk effekt, når pengene bruges flere gange via impact investeringer.
Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellemstore civilsamfundsorganisationer at søge fondsmidler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strategisk end tidligere med fokus på langsigtede indsatser.
Christian Hartvig
I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller direktør for Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig fortæller om fondens nye strategi. Vi hører bl.a. om vand­pro­jek­ter i udviklingslande og støtte til universiteter og inklusionsprojekter i det midtjyske. Vi hører om, hvorfor man må lede forgæves på fondens hjemmeside efter en ”ansøg her” knap. Og hvorfor det ikke nødvendigvis er klogt at støtte ildsjæle. Vi kommer også omkring direktørens blik på det danske fondslandskab.
Søren Kaare-Andersen, Bikubenfonden
I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi hører vi om Bikubenfondens bevægelse væk fra den traditionelle måde at uddele fondsmidler på til en tilgang, der minder om tænketankes. Det betyder blandt andet, forklarer direktør Søren Kaare-Andersen, at fonden fremover vil modtage færre ansøgninger for i stedet at opsøge mulige løsninger på konkrete udfordringer i samfundet, som fonden ønsker at være med til at løse. Potentielle ansøgere og samarbejdspartnere får også nogle råd med på vejen.
Moderne Filantropi
Realdania lægger stor vægt på at bringe parter sammen om at løse problemer i samfundet, fortæller adm. direktør Jesper Nygård i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Foreningen Realdania er i sit filantropiske arbejde inspireret af amerikansk fondspraksis – og af Pippi Langstrømpe.
Moderne Filantropi
I dette afsnit af pod­casten Mo­derne Filan­tropi fortæl­ler Tuborg­fondets direk­tør Anne-Ma­rie Skov om fon­dens ar­bejde med 'De tre F’er': fæl­les­skab, frivil­lighed og det folke­lige. Fon­den har et sær­ligt fokus på de unge, hvil­ket også skin­ner igen­nem i deres måde at kom­muni­kere på. Tu­borg­fon­det er 'den fræk­ke lille­søster' i Carls­berg-fami­lien, som tør tage nogle fræk­ke initia­tiver og eks­peri­men­tere med for­mer­ne, for­tæl­ler Anne-Ma­rie Skov.
Moderne Filantropi
I andet afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller adm. direktør Frank Rechendorff Møller bl.a. om den udvikling, der er sket i Augustinus Fonden de sidste 10 år mod øget transparens og professionalisering i sekretariatet. Og han fortæller om fondens rundhåndede støtte til kunst- og kulturinstitutioner, som får tildelt næsten 80 pct. af fondens samlede bevillinger på i alt godt 300 mio. kr.
Moderne Filantropi #02
”Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget. I skal ikke ansøge.” I første afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller Esben Danielsen om, hvorfor Lokale og Anlægsfonden ikke støtter færdige løsninger, og hvorfor man ikke skal udarbejde forkromede ansøgninger til dem.