Moderne Filantropi
I dette afsnit af pod­casten Mo­derne Filan­tropi fortæl­ler Tuborg­fondets direk­tør Anne-Ma­rie Skov om fon­dens ar­bejde med 'De tre F’er': fæl­les­skab, frivil­lighed og det folke­lige. Fon­den har et sær­ligt fokus på de unge, hvil­ket også skin­ner igen­nem i deres måde at kom­muni­kere på. Tu­borg­fon­det er 'den fræk­ke lille­søster' i Carls­berg-fami­lien, som tør tage nogle fræk­ke initia­tiver og eks­peri­men­tere med for­mer­ne, for­tæl­ler Anne-Ma­rie Skov.
Moderne Filantropi
I andet afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller adm. direktør Frank Rechendorff Møller bl.a. om den udvikling, der er sket i Augustinus Fonden de sidste 10 år mod øget transparens og professionalisering i sekretariatet. Og han fortæller om fondens rundhåndede støtte til kunst- og kulturinstitutioner, som får tildelt næsten 80 pct. af fondens samlede bevillinger på i alt godt 300 mio. kr.
Moderne Filantropi #02
”Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget. I skal ikke ansøge.” I første afsnit af den nye podcast Moderne Filantropi fortæller Esben Danielsen om, hvorfor Lokale og Anlægsfonden ikke støtter færdige løsninger, og hvorfor man ikke skal udarbejde forkromede ansøgninger til dem.