Reumert-statuetten – skabt af John Kørner
En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.
Uddelinger 2018
Spar Nord Fonden uddeler til store og små projekter i Danmark af kulturel og social karakter med fokus på at støtte lokale ildsjæle. Fonden uddelte i 2018 62,7 mio. kr. Se listen over modtagere her.
Uddelinger 2018
Nykredits Fond yder støtte til initiativer inden for det danske erhvervsliv, særligt inden for byggesektoren. Sidste år uddelte fonden 2,1 mio. kr. Se bevillingslisten her.
Uddelinger 2018
Fonden Sparekassen Midtdjurs støtter almennyttige formål på Djursland. I 2018 uddelte fonden 1,3 mio. kr. til lokale formål, primært i form af idrætsforeninger og lokale kultur- og erhvervsaktiviteter. Se modtagerne her.
Centerleder på det nye blockchain-forskningscenter, professor Jesper Buus Nielsen
Schweiziske Concordium Foundation, med Lars Seier Christensen i spidsen, har støttet Aarhus Universitets Concordium Blockchain Research Centre med 50 mio. kr. Centret åbner 1. februar.
Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
Villum Fonden vil give flere børn og unge mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Og med et helt nyt call kan kommuner søge om at give lærere et kompetenceløft, så de kan levere praktisk undervisning inden for teknologi og it.
Almen boligbebyggelse, Gellerupparken i Aarhus (foto Leif Tuxen)
Realdania har valgt at forlænge sin støtte til den økonomiske tænketank Kraka. Støtten til tænketankens basisdrift skal ifølge Realdania gøre det muligt for Kraka at skabe indsigt og viden om nogle af samfundets vigtige problemstillinger til bred nytte i samfundet.
The Velux Foundations – årsskrift 2018
De to almene fondes uddelinger faldt på papiret med 30 pct. i 2018. På det naturvidenskabelige område blev uddelingerne næsten halveret sammenlignet med året før trods et samlet uddelingsniveau på 888 mio. kr. Udsvinget skyldes de flerårige virkemidler.
Villum Young Investigators 2019
En række særligt lovende unge forskere fra tekniske og naturvidenskabelige discipliner er blevet udvalgt til at være dette års Villum Young Investigators. De 21 forskere modtager i alt 205 mio. kr. fra Villum Fonden.
Spar Nord Fonden – Hadsundvej
Ansøgningerne strømmer til Spar Nord Fonden, som satte uddelingsrekord i 2018. Der­ud­over var året præget af tre store nyskabelser, skriver fonden i en pressemeddelelse.