Lars Ingemann Nielsen
Den 1. første marts tiltræder Lars Ingemann Nielsen stillingen som finans- og vicedirektør i Nordea-fonden.
Anne-Marie Skov
Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher overlader formandsposten i Tuborgfondet til Anne-Marie Skov.
Sidste år uddelte Industriens Fond 170,5 mio. kr. til nye projekter til fremme af dansk erhvervs konkurrenceevne: Se listen over modtagerne her.
Knud Højgaards Fond har i 2017 uddelt støtte for 74 mio. kr. Hver fjerde uddelingskrone gik til rejselegater til uddannelsessøgende, som stod for 72 pct. af antallet af legater. Se listen over fondens uddelinger indenfor de kulturelle og sociale områder her.
KR Foundation bevilgede i 2017 i alt 55 bevillinger for 105 mio. kr. Heraf bevilgede fonden 40,4 mio. kr. indenfor programområdet bæredygtig finansiering, 31,8 mio. kr. indenfor bæredygtig adfærd samt 26 mio. kr. til andre formål. Se projekterne her.
LB Fonden
LB Fonden har netop gennemført sin årlige uddelingsrunde og uddelt penge til syv projektforslag, der var indkaldt under verdensmål-temaet.
Move Green Lab
En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.
Silicon Valley
Et nyt program fra Novo Nordisk Fonden skal give danske studerende indblik i innovation og entreprenørskab. Fonden har bevilget syv mio. kr., så kandidatstuderende fra bl.a. life-science og ingeniørvidenskab fremover kan blive knyttet til en opstartsvirksomhed i Silicon Valley hen mod afslutningen af deres uddannelse.
Julehjælp (foto: Frelsens Hær))
Med den nye donationen får flere af de fattigste familier i Danmark mulighed for at hol­de jul i år. Håbet er, at især børnene dermed får en bedre oplevelse.
Mærsk Tårnet (foto: Fotograf: C.F. Møller/Adam Mørk)
Den store bevilling går til etablering af et nyt center for hudforskning ved Københavns Universitet. Centeret skal bane vejen for bedre forståelse, forebyggelse og behandling af hudsygdomme.