Uddelinger 2018
Fonden støtter udelukkende sociale projekter i Danmark og Grønland. I 2018 uddelte fonden knap 35 mio. kr. Se modtagerne her.
Uddelinger 2018
Sydfyenske Dampskibsselskabs Fond uddeler til kulturelle, sociale og ideale formål inden for dets geografiske område, med særlig opmærksomhed på maritime formål. Fonden uddelte i 2018 knap 700.000 kroner. Se modtagerne her.
Uddelinger 2018
Kong Frederik den Syvendes Stiftelse støtter børneforsorgsmæssige formål samt drift og vedligehold af tilhørende historiske anlæg. I 2018 uddelte fonden 11,3 mio. kr, hvor 9,1 mio. kr gik til børneforsorgen. Se projekterne her.
Nikolaj Kamedula
Nikolaj Kamedula er ny Senior Investment Director hos Lundbeckfonden Invest.
Tuborgfondet – bestyrelse 2019
Iværksætter Allan Fenger og psykolog Mozhdeh Ghasemiyani er udpeget til Tuborgfondets bestyrelse.
Novo Nordisk Fonden – Collaborative Crop Resilience Program
Novo Nordisk Fonden uddeler sin første store bevilling inden for planteforskning til et nyt, internationalt forskningsprojekt, der har til formål at skabe mere produktive afgrøder.
Heinrich Jessens Chokoladefabrik
I 2018 uddelte Heinrich og Laurine Jessens Fond 6,9 mio. kr til sociale formål, hvor omtrent to tredjedele gik til sygdomsbekæmpende og sociale organisationer.
Civilstyrelsen
Fondsmyndigheden i Civilstyrelsen har offentliggjort hovedlinjerne i sin nye praksis om uddelinger til ligestillede formål. Det sker efter Højesteret underkendte styrelsens hidtidige praksis.
Bikubenfonden: Vision – podcast om kunstens betydning
Bikubenfonden lancerer kunstpodcasten ’Vision’, som er en serie om kunstens betydning. Podcasten er en udvidelse af fondens eksisterende debatsaloner på kunstområdet.
På årets folkemøde på Bornholm har Velliv Foreningen blandt andet valgt at fokusere på ngo-branchen. Det sker med arrangementet ‘Sådan stopper vi udbrændthed hos de ngo-ansatte ildsjæle’.