Johannes Poulsen
– Baseret på artikel i Jyllands-Posten d. 22.8.2018 Med støtte fra Ege Fonden har Midtjysk Skole- og Kulturfond gennemført en omfattende re­no­ve­ring af den fredede Skulpturparken i Herning. Men ifølge Slots- og Kulturstyrelsen er projektet stort set gennemført uden, at styrelsen har givet tilladelse til renoveringen. Desuden er renoveringsprojektet fortsat på...
Erik Michael Darre
Fhv. chef for forsvarets sundhedstjeneste, Erik Darre er nyt bestyrelsesmedlem i Velux Fonden.
Købmand Sven Hansen og Hustru Ina Hansens Fond modtager for få ansøgninger og opfordrer flere lokale til at søge fonden, skriver Dagbladet Ringsted.
Flemming Besenbacher
Formand for Carlsbergfondet Flemming Besenbacher indtræder i Plastic Changes Advisory Network.
Pernille Thorborg Jasper
Pernille Thorborg Jasper bliver pressechef i Lundbeckfonden.
Reumert-statuetten – skabt af John Kørner
Årets Reumert har et stærkt brand, men passer ikke ind i Bikubenfondens strategi for sce­ne­kunsten. Det er konklusionen på en netop offentlig­gjort evaluering af pris­ud­delingen, som nu får fonden til at se sig om efter en anden organisation, der vil føre Årets Reu­mert videre.
Roskilde Festival Fond
Tre nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Fonden Roskilde Festival.
Karin Skjødt Hindkjær (fotograf: Steen Brogaard)
Karin Skjødt Hindkjær er den 1. juni tiltrådt som ny direktør for Ole Kirk’s Fond.
Clore Duffield Foundation
I England deltager fonde aktivt i udviklingen af ledelse på kulturområdet – bl.a. gennem støtte til forskning og gennem et særligt bestyrelsesudviklingsprogram under Clore Duffield Foundation. Det skriver Danske Kulturbestyrelser i deres seneste nyhedsbrev.
Den ideelle forskningsbevilling
Ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at fondenes stigende fokus på store forskningsbevillinger harmonerer dårligt med forskernes egne ønsker. Forskerne efterspørger ifølge rapporten flere mindre og mellemstore bevillinger.