Digitale redskaber
Mindre fonde kan også have interesse i at levere god digital service til ansøgerne. Men fonds­admi­nistrations­systemer er dyre og har det med at blive designet ud fra de store aktørers ønsker. Admini­stra­tor og bestyrelses­medlem i Laurits Andersens Fond, Tue Tyge Møller, peger i neden­stående ind­læg på muligheden for via et branche­sam­arbejde at ska­be mulighed for digitalisering i de mindre fonde også. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fået tre leverandører til at kommentere på pro­blem­stillingen.
Jørn Astrup, kommentator
Afviklingen af sparekasserne, kreditforeningerne og de gensidige forsikringsselskaber har efterladt os med en række fondslignende konstruktioner, der ofte viser sig at være foreninger eller selskaber med begrænset ansvar. Lovgrundlaget er diffust, og myndighedernes tilsyn utilstrækkeligt. Det mener Jørn Astrup Hansen, tidligere bankoprydder for Finansiel Stabilitet og medlem af TryghedsGruppens repræsentantskab, 2008-13. Astrup går hårdt i rette med Foreningen NLP’s engagement i Nordea Liv & Pension A/S, og han nævner Østifterne fmba som et eksempel på en forening med en utilstrækkelig berettigelse.