Røde og blå penge
Tuborgfondets bestyrelse har fastsat en ny målsætning for fondens uddelinger. Fremover skal halvdelen af støtten være til gavn for erhvervslivet.
Valgaften i Realdania (foto: Steffen Stamp for Realdania)
Medlemmerne i Realdania har den ultimative magt over formuen på 23 mia. kr. Hvis de ville, kunne de kræve medbestemmelse over uddelingerne. Og som det sker i pensionskasserne, kunne de rejse en debat om placering af formuen i bedre formål. Men i 18 år har de stillet sig tilfredse med, at de filantropiske aktiviteter drives af et professionelt sekretariat udenfor medlemmernes indflydelse. Alligevel møder de op i hundredvis, når Realdania inviterer til valgmøde, middag og underholdning. Danmarks Fonde er taget med til valgaften i Tivoli Hotel & Congress Center for at blive klogere på demokratiet og medlemmerne i landets rigeste, almennyttige, uddelende forening.
Michael Brockenhuus-Schack (foto: Niels Hougaard)
Filantropi er, hvad foreningen Realdania handler om. I modsætning til de erhvervsdrivende fonde består Realdania principielt kun af tre grundsten: Medlemmerne, formuen og filantropien. Kitten, der binder det hele sammen, er organisationen og det man kalder governance. Og i Realdania er det netop hér – i udfoldelsen af Realdanias governance – at foreningens reelle magt over formuen og uddelingerne ligger gemt. Det forklarer Realdanias bestyrelsesformand, Michael Brockenhuus-Schack, i dette interview.
Forum for forskningsfinansiering
Oven på første møde i Forum for Forskningsfinansiering blomstrer optimismen blandt de deltagende fonde. Ifølge reaktionerne er der enighed om, at dansk forskning nu har en unik mulighed for at sætte ambitionsniveauet højt. Knasten med indirekte forsk­nings­om­kost­ning­er lader ikke til at kunne give skår i glæden, men embedsværket skal nu i arbejdstøjet for at skitsere farbare veje frem.
Anne-Marie Skov
Carlsbergfondets formand, Flemming Besenbacher overlader formandsposten i Tuborgfondet til Anne-Marie Skov.
Sidste år uddelte Industriens Fond 170,5 mio. kr. til nye projekter til fremme af dansk erhvervs konkurrenceevne: Se listen over modtagerne her.
Knud Højgaards Fond har i 2017 uddelt støtte for 74 mio. kr. Hver fjerde uddelingskrone gik til rejselegater til uddannelsessøgende, som stod for 72 pct. af antallet af legater. Se listen over fondens uddelinger indenfor de kulturelle og sociale områder her.
KR Foundation bevilgede i 2017 i alt 55 bevillinger for 105 mio. kr. Heraf bevilgede fonden 40,4 mio. kr. indenfor programområdet bæredygtig finansiering, 31,8 mio. kr. indenfor bæredygtig adfærd samt 26 mio. kr. til andre formål. Se projekterne her.
LB Fonden
LB Fonden har netop gennemført sin årlige uddelingsrunde og uddelt penge til syv projektforslag, der var indkaldt under verdensmål-temaet.
Move Green Lab
En række fonde etablerer nu et stort udendørs forsøgslaboratorium i samarbejde med Københavns Universitet. Hensigten med laboratoriet er at gøre naturen tilgængelig for den gruppe af mennesker med bevægelseshandicap, der i dag ufrivilligt er inde-mennesker.