Svært investeringsår
Efter flere års medvind vendte udviklingen på de finansielle markeder sidste år, og det giver udsigt til nogle af de laveste afkast i årevis for de almene fonde. Finansuroen betyder også, at der bliver rekordforskel på tværs af branchens overskud, der fremlægges i de kommende måneder. Det kan give store ændringer i årets uddelinger. ” Vi opfordrer derfor bestyrelserne til at tage aktivt del i fastlæggelsen af fondens risikoprofil,” siger Forvaltningschef i Sydbank, Tim Frandsen.
Børn på trappe
I alt 19 projekter inden for naturvidenskabelig uddannelse og formidling på tværs af landet har samlet modtaget 100 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden.
I 2017 uddelte Det Obelske Familiefond ca. 112 mio. kr. til 140 projekter indenfor hovedområderne forskning, kunst, sociale formål og Nordjylland. Se listen over modtagerne her.
Fanefjord Sparekasse yder støtter til almennyttige og velgørende formål på Møn, Bogø og Nyord. Fonden uddelte i 2017 lidt over 1 mio. kr. Se listen over modtagere her.
Karen Elise Jensens Fond støtter hvert år 3-7 større forskningsprojekter inden for et af fondens tre hovedfokusområder. I uddelingsåret 2017/2018 har fonden uddelt 24 mio. kr. til ni forskningsprojekter indenfor nyresygdomme. Se hvilke projekter, der fik støtte her.
Martin Fruergaard og Carsten Jensen
To nye bestyrelsesmedlemmer er indtrådt i bestyrelsen for Den Danske Maritime Fond.
Karsten Lauritzen, skatteminister
En ny politisk aftale gør det skattefrit at overdrage virksomheder til erhvervsdrivende fonde. Socialdemokratiet og Radikale Venstre har med regeringen givet håndslag på at gennemføre lovgivningen, som skal gøre det attraktivt at stifte nye fonde. Dansk Industri er tilfredse med, at der nu er politisk opbakning til den nye fondsmodel.
Det Obelske Familiefond
Fra årsskiftet har Det Obelske Familiefond ændret uddelingsstrategi. Fremover støtter fonden tre uddelingsområder i stedet for syv. Med ændringen håber fonden at opnå en større og mere synlig effekt.
Bo Rygaard (foto: Sofia Busk)
Bo Rygaard, adm. direktør i Dreyers Fond, indtræder i bestyrelsen hos Fondenes Videnscenter, hvor han afløser Christian Hartvig.
Team Tvilling (foto: Line Thausen)
Helsefonden og Bevica Fonden afsætter 5 mio. kr. til forskning i betydningen af bevægelse for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Nu inviterer de to fonde videns- og forskningsinstitutioner til at komme med forslag, der kan få del i støtten.