GDPR – Frederiksberg Boligfond
Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond, Frederiksberg Boligfond, afleverede i sidste uge sin forklaring på et alvorligt datalæk til Datatilsynet. Nu vurderer tilsynets jurister, hvilke konsekvenser sagen skal have for fondsledelsen. ”Nu har vi modtaget redegørelsen og tager inden for en uges tid stilling til, hvad der videre skal ske,” siger...
Forskerstøtteenhed – fundraising
Danmarks Tekniske Universitet har gennem de sidste tre år opbygget et team til at hjælpe forskere og institutter ved DTU med at hente ekstern finansiering fra både EU, offentlige og private danske fonde. Den nu fuldt udbyggede forskerstøtteenhed arbejder målrettet på at opbygge relationer til de mindre danske fonde.
PlanBørnefonden og Poul Due Jensens Fond – Togo
Når man som ngo skal skabe vedvarende forandring og bæredygtige løsninger, kræver det både et langsigtet perspektiv og en konstruktiv dialog med de private fonde. “Det, der er vores opgave som organisation, er at finde det match, der er mellem en organisation og fondene – så fondene ikke finansierer noget, der ikke passer til dem,” siger programdirektør Anne Smith Petersen.
Otto Mønsted - OMA
Otto Mønsteds Fond og Manufacturing Academy of Denmark (MADE) indgår samarbejde om to nye priser til unge produktionsforskere og deres banebrydende idéer.
Reumert-statuetten – skabt af John Kørner
En ny organisation bestående af kendte aktører fra kunst- og scenekunstområdet vil i fremtiden føre prisuddelingen videre. Dermed er Årets Reumert ikke længere en del af Bikubenfondens strategi på scenekunstområdet.
Uddelinger 2018
Spar Nord Fonden uddeler til store og små projekter i Danmark af kulturel og social karakter med fokus på at støtte lokale ildsjæle. Fonden uddelte i 2018 62,7 mio. kr. Se listen over modtagere her.
Uddelinger 2018
Nykredits Fond yder støtte til initiativer inden for det danske erhvervsliv, særligt inden for byggesektoren. Sidste år uddelte fonden 2,1 mio. kr. Se bevillingslisten her.
Uddelinger 2018
Fonden Sparekassen Midtdjurs støtter almennyttige formål på Djursland. I 2018 uddelte fonden 1,3 mio. kr. til lokale formål, primært i form af idrætsforeninger og lokale kultur- og erhvervsaktiviteter. Se modtagerne her.
Centerleder på det nye blockchain-forskningscenter, professor Jesper Buus Nielsen
Schweiziske Concordium Foundation, med Lars Seier Christensen i spidsen, har støttet Aarhus Universitets Concordium Blockchain Research Centre med 50 mio. kr. Centret åbner 1. februar.
Villum Fonden – calls: ‘Science i fritiden’ og 'Makerspace som læringslaboratorier'
Villum Fonden vil give flere børn og unge mulighed for at gå til videnskab i fritiden. Og med et helt nyt call kan kommuner søge om at give lærere et kompetenceløft, så de kan levere praktisk undervisning inden for teknologi og it.