Finansfilantroper

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Herreløs kapital fra sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger er en stabil hjørnesten i den almennyttige fondssektor. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,4 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over uddelingerne fra 39 filantropiske fonde fra den finansielle sektor.
Store lønforskelle i fondsbranchen

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de traditionsrige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mangfoldighed blandt de største erhvervsdrivende fonde, hvor nogle har meget brede arbejdsområder, mens andre er mere fokuserede. Men behovet for mange specialer koster lønkroner.
Bestyrelseskompetencer

Disse kompetencer efterspørges i fondenes bestyrelser

Når erhvervsdrivende fonde sammensætter deres bestyrelser, efterspørger de især én bestemt type kompetence: Ledelseskompetence. Det viser en gennemgang af en række fondsbestyrelser foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. Fondsspecifikke kompetencer som investering, fondsledelse og uddeling står længere nede på listen, men ifølge en ekspert vil det ændre sig i fremtiden.

Ngo-fond blander sig i uddelingstoppen

Overblik: Den danske fondselite uddeler fortsat mere end tre ud af fire bevillingskroner. Til gengæld foretager de små og mellemstore fonde – bredden af den danske fondssektor – langt de fleste bevillinger. Og så blander en ngo-fond sig på listen over de mest uddelende fonde. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har fundet kuglerammen frem for skabe overblik over 2017-uddelingerne i toppen af den danske fondssektor.
Nye erhvervsfonde 2018

Overblik: Disse erhvervsfonde blev stiftet i 2018

Sammenlagt 28 nye erhvervsdrivende fonde blev stiftet i 2018. Især kultur og bygningsdrift fylder en del i de nye fondes fundatser, men også formål som bedre udnyttelse af sundhedsdata og natur på naturens præmisser er på dagsordenen. Få overblik over de nytilkomne erhvervsdrivende fonde her.
Fondsdirektørløn

Vederlag: Sådan lønnes fondsdirektørerne

Der er langt fra toppen til bunden, når det kommer til direktørlønnen hos de største danske fonde. Til gengæld er der og­så store forskelle på direktørernes opgaver og ansvar. Også fondenes åbenhed omkring direktionens løn varierer betragteligt. Det viser en ny opgørelse foretaget af Nyhedsbrevet Danmarks Fonde.
Danske fondes uddelinger (2017)

Videnskabelige formål driver vækst i årets bevillinger

Fondenes samlede bevillinger stiger igen i år, og især de videnskabelige formål driver udviklingen. Det er nogle af hovedpointerne fra dette års opgørelse fra Danmarks Statistik, der også viser en tilbagegang i bevillinger til sociale formål og flere midler til natur- og miljøformål. Fra Fondenes Videnscenter understreger man, at statistikken bør læses med en række forbehold.
Evaluering

Danske fonde evaluerer i stor stil

I alt 48 ud af 57 større danske fonde oplyser, at de foretager evalueringer af deres filantropiske aktiviteter. De resterende 9 fonde oplyser ikke om deres evalueringspraksis. Ifølge en evalueringsekspert kan tendensen beskrives som en ‘amerikanisering’.
Antallet af ansøgninger stiger

Antallet af ansøgninger stiger 15 pct.

Det stigende udbud af fondsmidler følges af en generel forøget efterspørgsel. Antallet af ansøgninger er steget med 15 pct. på tre år, viser en opgørelse fra Nyhedsbrevet Danmarks Fonde. En række fonde giver flere tilsagn og samlet set bevilges der fortsat penge til hver tredje ansøger.
Bevilgede kroner – 2016-2017

Nye tal: uddelinger fra almene fonde falder markant

Fondssektorens uddelinger til almennyttige og velgørende formål steg sidste år til 17,1 mia. kr., viser nye tal fra Danmarks Statistik. Men væksten trækkes alene af de er­hvervs­dri­ven­de fonde, mens uddelinger fra de almene fonde faldt med 1,2 mia. kr. Ændrede fonds­skat­te­regler kan være blandt årsagerne til de almene fondes tilbage­gang, vurderer en ekspert.
Bloom School 2019 (foto: Malthe Ivarsson)

Flere ansatte i fondene følges af større uddelinger

De senere år er der kommet flere ansatte i fondene, men samtidig uddeler fondene også markant flere penge. Måler man på uddelinger per ansat sidder medarbejderne således ikke tættere på pengene i 2018, end de gjorde i 2015. Det viser en ny opgørelse baseret på 60 fonde.
Flere ansatte i fondsverdenen

Fondene ansætter stadig flere medarbejdere

Danske fonde får flere medarbejdere. Siden 2015 er en lang række fondes sekretariater nemlig vokset med over 30 pct. flere medarbejdere i gennemsnit. Det viser en gen­nem­gang af 60 fonde, som Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde har foretaget. Flere ansøg­ninger og uddelinger, tættere projekt­ledelse og nye strate­gier ligger bag væksten, lyder nogle af forklaringerne.
Små og store fonde

Ny fondsanalyse: Små fonde styrker det lokale Danmark

De små og mellemstore fonde må ikke undervurderes. De står for de fleste af bevillingerne i 2017 og støtter oftere sociale formål end de store fonde, viser en ny analyse fra Fondenes Videncenter. Landdistrikternes Fællesråd bekræfter, at små fonde ofte er afgørende for lokalsamfundene og ønsker sig et fondsregister, der kan skabe værdi ved at forbinde fonde og lokalsamfund.
Finansfilantroper

Finansfilantroper uddeler over 2 mia. kr.

Herreløs kapital fra sparekasser, kundeejede forsikringsselskaber og kreditforeninger er en stabil hjørnesten i den almennyttige fondssektor. Fonde og foreninger, som er stiftet på formuerne fra finansielle kooperative virksomheder, uddelte sidste år 2,4 mia. kr. til almennyttige formål. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over uddelingerne fra 39 filantropiske fonde fra den finansielle sektor.
Store lønforskelle i fondsbranchen

Store lønforskelle i fondsbranchen: Medicinalfondene ligger i top

Medarbejderne i de største medicinalfonde tjener dobbelt så meget i løn som i de traditionsrige fonde som Carlsbergfondet og A.P. Møller Fonden. Årsagen er en stor mangfoldighed blandt de største erhvervsdrivende fonde, hvor nogle har meget brede arbejdsområder, mens andre er mere fokuserede. Men behovet for mange specialer koster lønkroner.