Stiftere
Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almen­nyttige bidrag til sam­fundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og medicoindustriens fonde nu har overtaget fø­rer­trøjen. Finanssektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publicistiske fonde fokuserer på lokal og landsdækkende avisdrift, så er land­brugs­sek­to­ren næsten fraværende i fonds­billedet.
Flere ansatte i fondsverdenen
På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fondssekretariater. Fondene bruger i stigende grad headhuntere til at rekruttere topledere og nøglemedarbejdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fondsverdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrutteringsspecialister.
I USA blev der sidste år givet 123 mia. dollars til religiøse formål fra flere filantropiske kilder. I den danske fondsverden derimod, er filantropiske donationer til kirkelige og religiøse formål stort set ikke eksisterende, viser tal fra Danmarks Statistik. ”Man kan spørge, hvorfor nogle af de større fonde ikke er født med en tydeligere indikation af, at man støtter religiøse formål?” siger chefredaktør og adm. direktør på Kristeligt Dagblad, Erik Bjerager.
Kløver
Stadig flere fonde oplyser antallet af ansøgninger og bevillinger. Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har opgjort bevillingsprocenterne i 25 små, mellemstore og store fonde de seneste fire år. Heriblandt flere lokale og en enkelt globalt arbejdende fond. Mens niveau og udvikling fortæller hver fonds unikke historie, så ligger den samlede bevillingsandel stabilt på en tredjedel af ansøgningerne.
85 procent
Mens den danske fondselite uddeler langt hovedparten af donationskronerne i Danmark, så er det til gengæld den meget omfangsrige bredde i fondsbranchen, der antalsmæssigt udsteder flest bevillinger til modtagerne. Sidste år stod de små og mellemstore fonde for 85 procent af det samlede antal fondsbevillinger. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes gennemgang af bevillingsantallene fra 2016.
Ansøgere trækker mod den papirløse fondsverden
Flertallet af brugerne på landets største fondsdatabase, fonde.dk, søger fondene via digitale ansøgningssystemer. Det gamle papirbrev lever stadig i fondsverdenen, men blandt de større fonde er det kun A.P. Møller Fonden, der klamrer sig til fortiden.
Fonde udbetalte 10,8 mia. kr. i 2016
Sidste år udbetalte landets filantropiske fonde og foreninger 10,8 mia. kr. Halvdelen af pengene gik til videnskabelige og kulturelle formål, mens natur- og miljøprojekter fik 531 mio. kr. Fondene gav knap 7 pct. af uddelingerne til at løse verdens internationale sult- og migrationsproblemer under kategorien ’internationale humanitære formål’. Det viser den første officielle statistik over fondenes uddelinger fra Danmarks Statistik.
Allendelille Fredskov
Fire naturfonde ejer og driver cirka 50 naturarealer rundt om i landet. Og fondene plan­lægger at opkøbe flere arealer for at beskytte natur og truet dyreliv. Samtidig gør fondene naturoplevelser tilgængelige for offentligheden. Landbrugets organisation er positiv overfor fondenes indsatser. ”Men landmænd bør overveje konsekvenserne, når de sælger fra til naturfonde. For ny natur kan kaste restriktioner af sig,” siger chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer, Karen Post.
Tilfredshedsundersøgelse 2017
Det er ikke for at måle effekten af uddelingerne, at fondene stiller krav om afrapportering. Fondene bruger tilbagemeldingerne til at kontrollere, om pengene er brugt til det, som var formålet med bevillingerne. Det vurderer flertallet af bevillingsmodtagerne i en tilfredshedsmåling, som nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk.
Tilfredshedsundersøgelse 2017
Ansøgere af fondsmidler føler sig generelt godt informeret om uddelingskriterier på fondenes hjemmesider. Og flertallet af ansøgerne oplever det tilmed let at komme i person­lig kontakt med en fondsmedarbejder. Det viser en tilfredshedsmåling, som nyheds­brevet Danmarks Fonde har gennemført blandt brugerne af landets største online database over uddelende fonde, fonde.dk
Skat

Fondssektoren lægger 850 mio. i skat om året

På fem år har landets fonde og filantropiske foreninger betalt over 4 milliarder kr. i skat. Hvis man fjernede fondenes fradrag for almennyttige uddelinger ville statens skat­te­pro­ve­nu kunne øges med 1,5 mia. kr. Men det ville koste det samme på uddelingerne. ”Det finder regeringen på ingen måde er den rigtige vej at gå,” siger skatte­minister Karsten Lauritzen.
Danmarks Statistik

Fondene får mere tid til statistisk indberetning

Danmarks Statistik udskyder offentliggørelsen af fondsstatistikken for 2017 med fem måneder. Den første officielle statistik over fondenes uddelinger blev skabt sidste år på baggrund af 2016-tallene. Efter en evaluering har fondenes direktørnetværk sammen med tre ministerier og sta­ti­stik­myn­dig­he­den besluttet at give fondene mere tid til indberetningerne.
Avisbunke

Fondsejerskab til aviser styrker journalistikken

Befolkningens tillid til nyhedsorganisationer er højere i Danmark end i flere lande vi normalt sammenligner os med. De publicistiske fonde spiller en vigtig rolle i den journalistiske fødekæde og fondsejerskabet til lokale, regionale og nationale aviser er årsag til, at Danmark har et mere pluralistisk mediebillede, forklarer professor i medieledelse, Anker Brink Lund. Også på uddelingssiden bidrager fondene med penge til pressemæssige formål og til styrkelse af den offentlige debat.
Stiftere

Se listen: Disse brancher skaber flest fondsdonationer

Hvor stammer de almennyttige og velgørende fonds­penge egentlig fra? Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har gennemgået 100 fonde og undersøgt i hvilke brancher stifterne oprindeligt skabte grund­laget for de godt 38 mia. kr., som fra 2013 til 2016 er uddelt som almen­nyttige bidrag til sam­fundet. Opgørelsen indikerer, at medicinal- og medicoindustriens fonde nu har overtaget fø­rer­trøjen. Finanssektorens fonde uddeler stabilt, og mens de publicistiske fonde fokuserer på lokal og landsdækkende avisdrift, så er land­brugs­sek­to­ren næsten fraværende i fonds­billedet.
Flere ansatte i fondsverdenen

Flere ansatte i fondsverdenen

På ét år er antallet af medarbejdere i den filantropiske fondsbranche steget med 12 pct. Det viser Nyhedsbrevet Danmarks Fondes opgørelse over antallet af ansatte i 60 fondssekretariater. Fondene bruger i stigende grad headhuntere til at rekruttere topledere og nøglemedarbejdere fra både det offentlige og private erhvervsliv. Job i fondsverdenen er blevet attraktivt for folk med stærke karrierer bag sig, vurderer rekrutteringsspecialister.