Kontakt os

Skriv til os di­rek­te på kontakt@​danmarksfonde.​dk – el­ler via den­ne for­mu­lar:

Dit navn (skal ud­fyl­des)

Din e-mail (skal ud­fyl­des)

Em­ne

Din be­sked

Adresse

Rat­hsa­ck­s­vej 1, 3. th.
1862 Fre­de­riks­berg C

Te­le­fon: 2295 3094 / 2690 9897
kontakt@​danmarksfonde.​dk

CVR-num­mer: 37394041

Dan­marks Fon­de er et uaf­hæng­igt net­me­die om den ud­de­len­de fonds­bran­che. Vi for­mid­ler ny­he­der og bag­grund om ak­tø­rer, drift, ram­me­vil­kår, do­na­tio­ner og det fi­lan­tro­pis­ke fonds­mil­jøs ind­fly­del­se i sam­fund­et.

Du kan læ­se me­re om os her.