Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland

I dette afsnit af Moderne filantropi taler Trine Gammelgaard med direktør, Martin Vang Hansen, om Færchfondens arbejde med at fremme kulturliv, erhvervsudvikling og iværk­sætteri i Nordvestjylland. Martin Vang Hansen fortæller bl.a. om fondens strategi med at bruge fondsmidler til at investere i f.eks. socialøkonomiske virksomheder som alternativ til donationer. Færchfonden opnår større filantropisk effekt, når pengene bruges flere gange via impact investeringer.

Martin Vang Hansen, Færchfonden
“Det er nemmere at samle andre aktører omkring opgaverne, hvis man har en bæredygtig tilgang til de effekter, man gerne vil skabe,” siger Martin Vang Hansen, direktør i Færchfonden.

– Podcast: Trine Gammelgaard

Martin Vang Hansen fratræder stillingen som direktør i Færchfonden den 1. maj. Han efterfølges af Ole Bridal, tidligere direktør i Stofa. Læs mere her.

Færchfondens milliardformue er tjent i og omkring Holstebro. Derfor skal familiefondens al­men­nyttige uddelinger også gøre gavn indenfor det geografiske område Nordvestjylland.

Det fortæller direktør i Færchfonden, Martin Vang Hansen i denne udgave af Moderne Fi­lan­tro­pi, hvor man også kan høre om de forskellige moderne redskaber, som fonden benytter i det filantropiske arbejde.

Martin Vang Hansen kom til Holstebro fra en stilling som vicedirektør i Vækstfonden, og med den erfaring i bagagen har han sat sig i spidsen for et strategiarbejde, der skal tiltrække ar­bejds­kraft, iværksættere og uddannelsessøgende til Nordvestjylland.

Fonden arbejder inden for fire søjler: Kultur, erhverv, iværksætteri og uddannelse. Og derfor er fremme af det lokale kulturliv fortsat en væsentlig del af Færchfondens almennyttige stra­te­gi.

”Færchfonden har altid beskæftiget sig meget med kulturudviklingen i og omkring Holstebro. Vi skal både have noget at leve af, men vi skal også have noget at leve for. Og her kan kul­tur­ud­bud­det betyde meget for, hvor rart det er at være i og omkring Holstebro. Ikke fra 8 til 16, men fra 16 til 8. Derfor arbejder vi også med kulturtilbuddene i byen – hvordan kan de blive forstærket og selvbærende? Hvordan kan kulturinstitutionerne befrugte hinanden, så de kan gøre hinanden bedre?” siger Martin Vang Hansen.

Fondsmidlerne kan bruges flere gange

Som en del af strategien arbejder fonden målrettet med såkaldte impact investeringer, hvor det er muligt at finansiere og investere i virksomheder og projekter i stedet for at uddele pen­ge­ne som donationer. For der er en oplagt fordel ved for eksempel egenkapitalinvesteringer fremfor uddelinger, siger Martin vang Hansen.

”Hvis det går godt over tid, så har vi mulighed for at få vores investering igen inden for en horisont på fem til ti år. Det giver os mulighed for at lave mere, end hvis vi havde givet pengene væk. For vi kan kun give pen­ge­ne væk én gang, men hvis vi kan investere os til en effekt, som er lige så god, så kan vi faktisk bruge pengene flere gange.”

En anden fordel er, at investerings­perspektivet også gør det lettere for fonden at finde sam­ar­bejds­part­nere, som er et andet centralt element i fondens arbejde.

”Det er nemmere at samle andre aktører omkring opgaverne, hvis man har en bæredygtig til­gang til de effekter, man gerne vil skabe. Det kan for eksempel være socialøkonomiske virk­som­he­der, som vi har haft held med at finansiere i stedet for at donere til,” siger Martin Vang Hansen.

Som eksempel på et af fondens projekter, som både rummer impact investering, samarbejde med lokale partnere og med andre fonde, fremhæver han Dansk Talentakademis nye campus i Holstebro, som er det eneste talentakademi i Danmark for unge mellem 15 og 25, der be­skæf­ti­ger sig med de kunstneriske retninger.

”En rød tråd gennem de fire søjler, vi fokuserer på, er talentudvikling. Hvordan kan vi være med til at tiltrække talenter til området? Campus for Dansk Talentakademi er en satsning, som Færchfonden har lavet, inden jeg kom til. Jeg har en forventning om, at det kommer til at betyde rigtig meget for vores muligheder for at tiltrække kunstnerisk talent til Holstebro,” si­ger Martin Vang Hansen.

Lyt til Moderne Filantropi #08

Podcast: Trine Gammelgaard