Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’

Fonden Ensomme Gamles Værn har skarpt fokus på at afhjælpe ensom­hed og mar­gi­na­li­se­ring blandt ældre mennesker. Det sker ved at støtte og iværk­sætte forskning, formid­ling og sociale ind­sat­ser til gavn for de ældre men­ne­sker, der har mindst – både socialt og økono­misk. Fon­dens direktør og forsknings­leder Christine E. Swane gør des­uden en stor ind­sats for at støtte op om unge stu­de­ren­des interesse i dette felt. Hør interviewet med Christine E. Swane i dette afsnit af Moderne Filantropi.

Fonden Ensomme Gamles Værn – 'gerontologisk gartneri' ”Or­det gam­mel er as­so­ci­e­ret med for­fald og eks­klu­sion og…