Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring

Direktør Thit Aaris-Høeg fra Fonden for Socialt Ansvar belyser de filantropiske fonde fra ansøgersiden i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi. Hun oplever, at det er blevet langt sværere for de små og mellem­store civil­sam­funds­orga­nisa­tioner at søge fonds­mid­ler hos de større fonde. Det skyldes, at fondene arbejder langt mere strate­gisk end tid­li­ge­re med fokus på lang­sigtede indsatser.

Thit Aaris-Høeg, Fonden for Socialt Ansvar
”I dag er det en højakademisk proces at søge fondsmidler,” siger Thit Aaris-Høeg, direktør i Fonden for Socialt Ansvar.

Kapløbet om fondsmidler er blevet hårdere de senere år, oplever direktør Thit Aaris-Høeg,...