CBS får støtte til professorat i erhvervsfonde

Med støtte fra Novo Nordisk Fonden etablerer CBS et professorat i erhvervsdrivende fonde.

Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School har mod­ta­get en be­vil­ling på ti mio. kr. fra No­vo Nor­disk Fon­den til etab­le­ring af et…