Civilstyrelsen afgjorde 2.624 fondssager i 2017

Det lykkedes fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde at overopfylde sit måltal på fondsområdet i 2017. Civilstyrelsen afgjorde nemlig 6 pct. flere sager end den behøvede ifølge styrelsens resultatkontrakt.

På trods af udflytningen til Viborg lykkedes det Civilstyrelsen i 2017 at indfri sit måltal på fondsområdet.

Fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde traf afgørelse i 2.624 fondssager, hvil­ket var 154 flere afgørelser end den målsætning, som styrelsen havde forpligtet sig...