Civilstyrelsen afgjorde 2.624 fondssager i 2017

Det lykkedes fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde at overopfylde sit måltal på fondsområdet i 2017. Civilstyrelsen afgjorde nemlig 6 pct. flere sager end den behøvede ifølge styrelsens resultatkontrakt.

På trods af udflytningen til Viborg lykkedes det Civilstyrelsen i 2017 at indfri sit måltal på fondsområdet.

Fondsmyndigheden for de ikke-erhvervsdrivende fonde traf afgørelse i 2.624 fondssager, hvil­ket var 154 flere afgørelser end den målsætning, som styrelsen havde forpligtet sig til i resultatkontrakten med Justitsministeriets departement. Det svarer til en overopfyldelse på 6 pct.

Det fremgår af Civilstyrelsens årsrapport for 2017.

Civilstyrelsen befinder sig i en konsolideringsfase efter udflytningen til Viborg, som blev af­sluttet i juni måned. Alle kontorchefer, sekretariatschefer, chefkonsulenter og special­kon­su­lenter er nytiltrådte, og kun en mindre del af styrelsens personale har en anciennitet på mere end 2 år, fremgår det af årsrapporten.

”Uanset den store store indsats, der er gjort for at sikre den bedst mulige overdragelse af opgaverne, er tabet af kompetencer, viden og hukommelse betydeligt,” skriver styrelsen i årsrapporten.

Derfor vil der i det kommende år blive iværksat en række initiativer for at opbygge og styrke kompetenceområderne.

For 2018 har fondskontoret som mål at træffe minimum 2.595 afgørelser i fondssager, frem­går det af styrelsens nye mål- og resultatplan. I 2017 var målet 2.470 afgørelser.

Der fremgår ingen kvalitative mål for fondsområdet i resultatplanen for 2018, ej heller mål vedrørende sagsbehandlingstiden.