Cowifonden – uddelinger 2018

Cowifonden støtter formål inden for ingeniørkunsten, særligt gennem uddelinger til forskning og videreuddannelse. I 2018 uddelte fonden 16,6 mio. kr. Se modtagerne her.

Cowi­fon­den støt­ter for­mål in­den for in­ge­ni­ør­kun­sten, sær­ligt gen­nem ud­de­lin­ger til forsk­ning og vi­de­reud­dan­nel­se. I…