Danmarks Fonde udvider dækningen af fondsverdenen

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har modtaget tilsagn om mediestøtte fra In­no­va­tions­pul­jen under Kultur­ministeriet. Over de næste tre år skal dækningen af de filan­tropiske fon­de udvides både i bredden og i dybden.

Me­di­e­næv­net har den 25. maj imø­de­kom­met Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de an­søg­ning om støt­te på 2,4 mio. kr. fra…