Danmarks Fonde udvider dækningen af fondsverdenen

Nyhedsbrevet Danmarks Fonde har modtaget tilsagn om mediestøtte fra In­no­va­tions­pul­jen under Kultur­ministeriet. Over de næste tre år skal dækningen af de filan­tropiske fon­de udvides både i bredden og i dybden.

Medienævnet har den 25. maj imødekommet Nyhedsbrevet Dan­marks Fonde ansøgning om støtte på 2,4 mio. kr. fra...