DEA: Forskere efterspørger flere mindre bevillinger

Ny rapport fra Tænketanken DEA viser, at fondenes stigende fokus på store forsk­nings­be­vil­ling­er harmonerer dårligt med forskernes egne ønsker. Forskerne efter­spørger ifølge rapporten flere mindre og mellem­store bevillinger.

Den ideelle forskningsbevilling

De se­ne­ste år har der væ­ret en ten­dens til at ud­de­le stør­re en­kelt­be­vil­lin­ger til forsk­ning. Men en ny rap­port fra…