Det Obelske Familiefond skærper sin uddelingsstrategi

Fra årsskiftet har Det Obelske Familiefond ændret uddelingsstrategi. Fremover støtter fonden tre uddelingsområder i stedet for syv. Med ændringen håber fonden at opnå en større og mere synlig effekt.

Det Obelske Familiefond

Børn og un­ges men­tale sund­hed, klas­sisk mu­sik og sam­tids­kunst samt Nord­jyl­land. De tre ud­de­lings­om­rå­der er…