Flere ansøgninger og bevillinger i Frederiksbergfonden

Frederiksbergfonden fortsatte sin fremgang i 2017. Fonden modtog flere ansøgninger og de samlede uddelinger steg igen.

For­mu­en ef­ter Fre­de­riks­berg Spa­re­kas­se kom i 2017 end­nu fle­re bor­ge­re, in­sti­tu­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­borg til…